Bild: Helena Lindh

Reportage I ångermanländska Backe pågår en infekterad strid om allmännyttans bostäder. Det kommunala bostadsbolaget river fastigheter, eftersom befolkningen krymper och hyresgästerna blivit för få. Privata aktörer vill köpa rivningshusen, men allmännyttan vill inte ha konkurrens på orten.

Strandvägen ligger strax utanför centrala Backe på väg mot Fjällsjö kyrka och med utsikt över Backesjön åt ena hållet och Fjällsjöälven åt andra. Malin Landell och maken Leif bor högst upp i huset och har utsikt åt tre håll.

– Det känns bedrövligt, jag är så besviken. Det här är vårt hem och jag vill absolut inte flytta, säger Malin, som är född och uppvuxen i Backe.

I trappuppgången intill bor Margareta Johansson. Även hon stortrivs i sin lägenhet, som ägs av det kommunala bostadsbolaget Strömsunds hyresbostäder. Det kom som en chock i höstas när hon, via en bekant, fick veta att bostadsbolaget beslutat att riva huset. Då fanns tio hushåll i huset. Nu har de flesta flyttat, några till andra orter. Margareta är ensam kvar i sin trappuppgång.

– Det känns jättetråkigt. När man bor i hyreshus vill man ha folk omkring sig, men det är riktigt tyst nu.

Även hon har sjöutsikt åt två håll, samtidigt som byn finns inom promenadavstånd, några hundra meter bort.

– Utsikten är bedårande, med vatten åt båda håll. Läget är fantastiskt och det är sånt ljus i de här lägenheterna, säger hon.

 

Malin Landell

 

Strandvägen 2 är inte den första fastigheten som rivs i Backe. Bara under förra året beslutade Strömsunds hyresbostäder att riva fastigheter på två andra adresser, närmare själva byn. Tre mindre hus, med lägenheter i marknivå, revs strax före jul.

– Efterfrågan minskar i Backe och den trend vi ser är att det kommer att fortsätta minska. Att stå med en hög andel vakanta bostäder påverkar ekonomin negativt och i slutändan drabbar det hyreskollektivet i form av mindre underhåll, säger Stefan Jönsson, vd för Strömsunds hyresbostäder.

Backe är en annars en god affär för det kommunala bostadsbolaget. Att helt dra sig från Backe är därför inget Stefan Jönsson som vd är intresserad av. Dessutom är det i så fall en fråga för kommunfullmäktige att besluta om.

– Att helt lämna en ort är en fråga av principiell karaktär och vi som bolag kan inte sälja allt utan att först gå till ägaren, kommunen.

Många av byborna ser rivningarna som ett hinder för att utveckla byn och ännu ett led i den upplevda avvecklingen av Backe. Företagaren Svante Westin är något av byns starke man. Han är född i Backe, äger Fjällsjö bioenergi med en handfull anställda och är en omtyckt, privat fastighetsägare i byn. Framför allt är han en person som vill satsa på Backe. Redan förra våren erbjöd han sig att köpa först hela bostadsbeståndet från det allmännyttiga bolaget och senare de fastigheter som hotades av rivning. Det fick han inte.

– Att sälja till en privat aktör innebär att vi blir fler som ska dela på en vikande marknad. Efterfrågan på orten kommer inte att öka av att det kommer in en ännu en aktör, säger Stefan Jönsson på Strömsunds hyresbostäder.

Allmännyttans uppgift är att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla. År 2011 ändrades lagen och de allmännyttiga bostadsföretagen skulle nu drivas enligt affärsmässiga principer och med normala avkastningskrav. Även om vinstkravet påverkar, tror vare sig Stefan Jönsson vid Strömsunds hyresbostäder eller bostadsforskare Martin Grander att det har någon avgörande betydelse för rivningsbesluten i Backe.

 

Martin Grander (Foto: Håkan Röjder)

 

Martin Grander, som forskar vid Malmö universitet, håller visserligen med bostadsbolaget om att det kan vara mer lönsamt att riva fastigheter än att de står tomma. Samtidigt tycker han att det är anmärkningsvärt att ett kommunalt bostadsbolag väljer att riva, när det finns andra som vill köpa, och därmed rädda, fastigheterna.

– Överlag ska man dra sig för att riva om inte fastigheten är i väldigt dåligt skick. Även om det här är i glesbygd betyder det inte att det behöver vara utflyttning för all framtid, särskilt inte nu när vi ser ett ökat intresse att flytta från ständerna.

Martin Grander ser heller inte konkurrens som något negativt, inte ens i en by som Backe med minskande befolkningsunderlag.

– Privata och allmännyttiga aktörer kan komplettera varandra. Flera aktörer kan skapa en bättre hyresmarknad, säger han.

Backeborna har länge känt sig styvmoderligt behandlade av kommunen. Högstadiet har varit nedläggningshotat, centralköket där Margareta Johansson jobbar, likaså. Förra året lades biblioteket ned. Byn Backe ligger i Strömsunds kommun, landets till ytan sjunde största kommun. Här bor drygt 11 000 invånare, vilket ger en befolkningstäthet på ungefär en person per kvadratkilometer. I Backe bor drygt 500 personer i själva byn och ett par hundra fler om man räknar in områdena omkring.

– Men det finns en framtidstro här, säger Svante Westin och berättar om slalombacken, skidspåren, vandringslederna och skoterturismen, som går att utveckla. Det mesta drivs idag helt av ideella krafter.

När Svante Westin själv inte fick köpa allmännyttans fastigheter gick han ihop med ett antal andra bybor och bildade ett nytt aktiebolag med särskild vinstbegränsning. Totalt ska 50 000 aktier till ett pris av 1 000 kronor per aktie säljas – till bybor, utflyttade och andra som vill stötta Backe. Om alla aktier blir sålda ger det 50 miljoner kronor. Tanken är att Fjällsjö AB svb, som bolaget heter, inte bara ska ta över det kommunala bostadsbolagets fastigheter, utan också andra samhällsnyttiga verksamheter, som till exempel gräsklippning och snöskottning, men även hyra ut såväl bostäder som skidutrustning till turister, något som i sin tur kan ge både arbetstillfällen och intäkter.

– I grannhuset på Strandvägen vill ett företag flytta in. Det kommer att skapa tio nya jobb. Själv har jag ett projekt som kan ge tjugo nya jobb. Men det finns ingenstans att bo, säger Svante Westin.

Strömsunds kommun styrs av Socialdemokraterna, som vid förra valet fick 45 procent av rösterna till kommunfullmäktige. Tillsammans med Vänsterpartiet har de en majoritet i fullmäktige. I frågan om försäljning av allmännyttans bostäder till det nybildade Backebolaget är dock partierna oense. Alla partier utom Socialdemokraterna kan tänka sig att sälja hela allmännyttans fastighetsbestånd till det nybildade Backebolaget, även Vänsterpartiet.

– Ja, det innebär en privatisering, men alternativet är annars att fastigheterna rivs. Det här bolaget blir medborgarägt av Backeborna själva och vi tycker att det är ett ganska tilltalande sätt att lösa bekymret i Backe, säger Peter Frost, en av Vänsterpartiets två ledamöter i kommunfullmäktige.

Kan man säga att allmännyttan har spelat ut sin roll i orter som Backe?

– Ja, det verkar så, eftersom allmännyttans inriktning är rivning. Vi har varit med om rivningar på olika håll i kommunen förr och det blir som hålrum i tandrader när man river som man gjort. Det är olyckligt, säger Peter Frost.

 

Svante Westin (Foto: Helena Lindh)

 

Svante Westin i Backe är också tveksam till allmännyttans betydelse. Han tror att en del av lösningen i stället står att finna i förnyad bygemenskap genom att driva och utveckla byn tillsammans.

– Stat och kommun har tagit över för mycket. Förr skötte byarna gatlysen och plogade vägar. Sen tog staten över vägarna och kommunen kom med allmännyttan. Det hade säkert betydelse en gång i tiden, men nu sitter vi här i byarna och väntar på kommunen och staten, men de kommer ju inte, säger Svante Westin.

Bostadsforskaren Martin Grander anser däremot att allmännyttan fyller en viktig funktion.

– Allmännyttan är väldigt viktig, inte minst när det gäller att ta emot hyresgäster med låg betalningsförmåga. Det har ett viktigt egenvärde att allmännyttan finns i alla kommuner. Men, inget säger att konkurrens skulle vara negativt, säger han.

 

Margareta Johansson (Bild: Helena Lindh)

 

Margareta Johansson och paret Landell på Strandvägen har ännu inte blivit uppsagda från sina bostäder. På uppdrag av kommunfullmäktige ska Strömsunds hyresbostäder nu värdera allmännyttans fastighetsbestånd i Backe och göra en risk- och konsekvensanalys av en eventuell försäljning. Senare i vår väntas kommunfullmäktige fatta beslut om att sälja allmännyttans bestånd i Backe till det nybildade bolaget med särskild vinstbegränsning.

– För mig spelar det ingen roll vem som äger, bara huset får stå kvar och folk kan flytta in, säger Margareta Johansson.

– Jag kedjar fast mig här om det behövs, jag ger inte upp, säger Malin Landell.

 

Text och bild: Helena Lindh