Bild: Camilla Sköld/Akademikerförbundet SSR och Flickr/News Öresund.
Bild: Camilla Sköld/Akademikerförbundet SSR och Flickr/News Öresund.

socialtjänsten Att polisen kan begära ut gömda människors adresser från socialtjänsten äventyrar förtroendet för samhället yttersta skyddsnät, anser Akademikerförbundet SSR som nu kräver att lagen ändras. 

I november rapporterade Sydsvenskan att gränspolisen i Malmö, med stöd av utlänningslagen, begärt ut adresserna till hundratals papperslösa från stadens socialtjänst. Socialtjänsten hade kontaktuppgifter till 32 personer och hittills har fyra familjer, varav åtta barn, tvingats lämna Sverige.

Nu kräver Akademikerförbundet SSR att paragrafen i utlänningslagen stryks, eftersom ett lagstadgat krav på att lämna ut sådana uppgifter strider mot socialtjänstlagens grundläggande intentioner. Det skriver facket på SvD:s debattsida.

– Det är klart att polisen måste kunna fullfölja sitt uppdrag. Men det får inte ske på bekostnad av socialtjänsten som ska vara samhällets yttersta skyddsnät för trygghet och social omsorg, säger Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

När socialtjänsten tvingas avslöja adresser menar facket att det finns en »uppenbar risk att människor i behov av hjälp inte törs vända sig till socialtjänsten«.

– Men även skola och hälso- och sjukvården har en anmälningsplikt till socialtjänsten om man är orolig för att ett barn far illa. De ska inte behöva fundera över om uppgifterna hamnar hos gränspolisen.

Även socialsekreterarna hamnar i kläm, menar Camilla Sköld.

– Socialsekreterarna hamnar i korselden med sin egen yrkesetik. De har en lång utbildning och ett uppdrag att främja jämlikhet i levnadsvillkor och utgöra samhället yttersta stöd för människor som behöver hjälp. Yrkesetiskt går detta på tvärs med deras professionella uppdrag.