Christin Johansson. Bild: Kalle Assbring

Christin Johansson, ordförande för Akademikerförbundet SSR, tycker att resultatet från Dagens Arenas enkätundersökning är oroväckande. ”En mer restriktiv tillämpning av ekonomiskt bistånd ger motsatt effekt”, säger hon.

I närmare var fjärde kommun har det blivit vanligare med avslag för ansökningar om ekonomiskt bistånd. Det har framkommit av Dagens Arenas enkätundersökning. Akademikerförbundet SSR:s ordförande Christin Johansson uttrycker en oro över den höga siffran:
– När jag hör resultatet blir jag bekymrad. Socialtjänstlagen, oavsett om det gäller försörjningsstöd eller utsatta barn, måste fungera på ett likvärdigt sätt över konjunkturcyklar, säger hon.

– Man kan misstänka att kommuner som en följd av en mer ekonomiskt ansträngd situation också drar i bromsen och blir mer restriktiva vad gäller försörjningsstöd.

Christin Johansson säger också att hon tror att man lurar sig själv om man tror att man sparar pengar genom att ha en restriktiv biståndsbedömning.
– Jag tror att en mer restriktiv tolkning får en motsatt effekt. För att lyckas med socialt arbete krävs kontinuitet, stabilitet och tid för att åstadkomma förändringar. Det lönar sig också i strikt ekonomiskt termer. Man lurar sig själv om man försöker trycka in ännu mer på de enskilda socialförvaltningarna.

I en intervju med Dagens Arena lyfter två socialsekreterare fram en allt mer ohållbar situation. I Akademikerförbundet är socialsekreterare den enskilt största medlemsgruppen. Hur ser ni i facket på att deras arbetssituation har förändrats?
– Vi har länge uppmärksammat att arbetssituationen har blivit tuffare. Arbetsbelastningen ökar inom socialtjänsten och det får konsekvenser för kvaliteten i arbetet.

– Vi ser samtidigt att kommunerna inte rustar socialtjänsten mot den ökande andel av befolkningen som har försörjningsstöd. För många socialförvaltningar handlar det om en ökad arbetsbelastning på 25–30 procent. Då är det klart att man måste anställa fler för att klara av arbetet på ett rättssäkert sätt.

Men skulle du ställa samma fråga till kommunerna skulle de med stor sannolikhet säga att ekonomin för att anställa fler inte finns.
– Jo, fast det är klart det finns utrymme att anställa fler. Det är inte fråga för socialtjänsten att hantera de ökade kostnaderna, utan det är en fråga för hela kommunen. Man måste klara av att hålla en lagstadgad kvalitet, oavsett om man befinner sig i låg- eller högkonjunktur.