Killars sexuella övergrepp och våld är ett samhällsproblem större än ett problem för festivalarrangörer eller enskilda skolor. Vi måste satsa på långsiktigt våldsförebyggande arbete, skriver Olga Persson och Luis Lineo.

I våras släppte polisen en rapport om sexuella ofredanden bland unga som visar att platserna där killar och män begår flest sexuella övergrepp och sexuella ofredanden på tjejer är på nätet och i skolan.

Det är tyvärr ingen nyhet för oss. Män och killar utsätter kvinnor, tjejer, barn, transpersoner och andra män för sexuellt våld överallt i samhället. Men killars våld går att förebygga, nu är det dags att växla upp och på riktigt ta itu med det våldsförebyggande arbetet.

Under sommaren har medias fokus legat på killars sexuella ofredanden och övergrepp på festivaler. Fler unga tjejer än tidigare har vågat anmäla, det är bra och viktigt att tabut bryts så att fler vågar berätta att killar och män utsätter dem för övergrepp. Men killars sexuella övergrepp och våld är ett samhällsproblem större än ett problem för festivalarrangörer eller enskilda skolor och om vi ska komma någonstans hjälper inte kortsiktiga insatser, vi måste satsa på långsiktigt våldsförebyggande arbete.

Unizon är ett riksförbund som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer. Förbundet och medlemsjourerna har många års erfarenhet och kompetens om killars våld. Jourerna arbetar förebyggande i skolor, idrottsklubbar och på fritidsgårdar och i augusti startade vi tillsammans med Män för jämställdhet utbildning i metoden Mentors in Violence Prevention, MVP, för skolor i Trollhättan, Borås och Jönköpings kommun.

Metoden går ut på att alla måste och kan vara med och ta ansvar för att förebygga våld, sexism och homofobi, inte bara den som utövar våldet eller den som drabbas av det. Genom att vara en aktiv åskådare som sätter stopp och markerar blir du en positiv motpol till ett våldsamt, sexistiskt eller homofobt beteende.

Metoden utgår från kunskaper om våld, makt och genus och tanken att mäns våld mot kvinnor, tjejer, barn, transpersoner och andra män är en fråga om machokultur som alla bör ta ansvar för.

Kunskapen om våldsförebyggande arbete finns, hos Män för jämställdhet, Unizon och alla Unizons jourer. Metoder finns. Det är dags för en större satsning och vi önskar:

Tydligare uppdrag och pengar till långsiktigt, strukturerat våldsförebyggande arbete hos flera myndigheter. Skolan måste arbeta våldsförebyggande men ansvaret kan inte ligga enbart på skolan och civilsamhället måste involveras

Killar och män måste i större utsträckning ta ansvar för att stoppa andra mäns våld, i det vardagliga och i strukturerade samarbeten och program. Killar måste börja prata med varandra om mäns och killars våld, sexuella övergrepp och fundera över sin egen kvinnosyn. Hur agerar du när killen bredvid dig för upp en hand innanför kjolen på tjejen framför i publikhavet? Vad gör du som kompis eller lärare när en kille sprider vidare nakenbilden på tjejen i parallellklassen?

Se populärkulturens ansvar. Vi lever i en dubbelkultur där vi har ett offentligt jämställdhetsideal med en självutnämnd feministisk regering. Samtidigt har vi populärkulturen där kvinnor nedvärderas och där killar ska vara macho. Vi har en porrindustri som via internet är tillgänglig för alla dygnet runt, där 90 procent av scenerna i de populäraste filmerna innehåller fysisk aggression som strypningar, slag och verbalt våld som bitch och slut. De bilder killarna ser där går inte ihop med det offentliga jämställdhetsidealet. Vi måste prata om porrens påverkan

Stora kampanjer mot våld och sexuell övergrepp i hela samhället med scenarier som är relevanta för unga. Unga måste involveras i att ta fram kampanjerna och sprida dem

Sexuella trakasserier är sexuellt våld och brottsliga handlingar. Rättsväsendet måste bemöta dem därefter. Det är inte acceptabelt att män och killar tillåts begränsa tjejer och kvinnors livsutrymmen

Olga Persson, generalsekreterare Unizon
Luis Lineo, ordförande Män för jämställdhet