Foto: Maurits Otterloo/Pixabay

 Det rödgröna styret i Stockholms stad har beslutat att återta vissa äldreboenden i kommunal regi som ett led i arbetet för att förbättra äldreomsorgen i staden. Det handlar både om att förbättra kvaliteten för de äldre och om att stärka kommunens beredskap för att driva äldreomsorg.

Kristdemokraten Nike Örbink verkar inte ha dragit några lärdomar från när coronaviruset spreds på våra äldreboenden i Stockholm (se debattartikel i Dagens Arena). Pandemiåren visade med smärtsam tydlighet vilka risker det medför att ha en alltför stor andel privata utförare, med alltför låga krav och alltför dålig kontroll.

I en krissituation är stadens ansvar över äldreomsorgen betydligt svårare att bära när lejonparten av verksamheterna är lämnade åt marknaden. Det är kommunens ansvar att se till att äldreomsorgen fungerar i alla lägen – ett ansvar som med allvarliga följder brast under pandemin. IVO, Coronakommissionen, fackförbundet Kommunals rapport Pandemi på äldreboendet, drösvis med nyhetsinslag och spaltmeter tidningsartiklar bekräftar den bilden. Det övergår faktiskt mitt förstånd hur Nike Örbrink har lyckats undgå detta.

För landets kommuner och regioner har konsekvenserna omedelbart blivit kännbara 

Att Nike Örbrinks ideologiska skygglappar får henne att reagera över återtagandet av just äldreboendet Tussmötegården är också anmärkningsvärt. I stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör finns det i dag fler privata än kommunala alternativ. Återtagandet av Tussmötegården innebär att det blir lika många privata som kommunala utförare. I Stockholms stad finns 38 kommunala boenden, av vilka 14 är upphandlade enligt LOU och därmed drivs privat. Dessutom finns 40 helt privata boenden.

Nu har Nike Örbrinks högerkollegor, samma borgerliga politiker som tidigare ansvarade för Stockholms hemtjänst och äldreomsorg, tagit över det nationella ansvaret över frågorna. För landets kommuner och regioner har konsekvenserna omedelbart blivit kännbara. Statsbidragen om sex miljarder kronor till välfärdssektorn är minimala jämfört med de över 30 miljarder som Sveriges Kommuner och Regioners uträkningar visar hade behövts. Regeringens välfärdsfientliga politik drabbar inte bara Stockholms stad, varningsklockorna klämtar i kommuner runt om i hela landet.

Kristdemokraterna som ingår i regeringen har ett stort ansvar för att välfärden kommer ha mycket tuffa år framför sig. Om Nike Örbink menar allvar med sin omtanke om de äldre får hon gärna ringa upp sin egen partiledare. Tyvärr är det med äldreomsorgen som med precis alla andra vallöften Ebba Busch gav innan valet – det lovas runt men det hålls tunt.

Det rödgröna styret i Stockholm har lyssnat till lärdomarna från pandemin. Vi är fast beslutna att göra allt i vår makt för att stärka beredskapen inom äldreomsorgen och åtgärda de brister som försatte äldre i onödig fara. Vi står upp för en äldreomsorg som ger äldre en trygg och meningsfull tillvaro och personalen en god arbetsmiljö. En del i detta är mer kommunal äldreomsorg.

Torun Boucher (V)
Kultur- och äldreborgarråd i Stockholms stad