Nike Örbrink

Ett halvår har gått sedan vänstern fick majoritet i Sveriges största stad. Nu bedrivs ett ideologiskt frontalangrepp mot äldres valfrihet.

Hotet mot valfriheten kommer från två håll. Sedan vänstermajoriteten i Stockholm tog över har sex vård- och omsorgsboenden återkommunaliserats.

Det senaste boendet till stupstocken är Tussmötesgården som drivs av Vardaga. Vardaga tog över driften av Tussmötegården från Stockholm stad för två år sedan. När Socialstyrelsen mätte nöjdheten låg genomsnittet på 35 procent. Sedan driften togs över av en privat aktör har nöjdheten på två år ökat till 82 procent. Boendet gick från botten till toppen och ligger nu över genomsnittet för staden. Det är därför märkligt att vänstermajoriteten vill tillbaka till hur det var när staden bedrev boendet med sämre nöjdhet och sämre kvalitet för de äldre. Att vänstermajoriteten trots erfarenheterna från senast boendet drevs i egen regi, ser det som ett vinnande koncept, tyder bara på ideologiska skygglappar på de äldres bekostnad.

I Stockholm får politiken tydlig effekt

Men hotet mot valfriheten kommer även smygande. Vänstermajoritetens budget innebar den minsta höjningen av hemtjänstpengen sedan valfrihetssystemet infördes i Stockholm för femton år sedan. Nu är det just därför valfriheten som hotas. Höjningen på 1,1 procent kommer inte täcka för de ökade kostnaderna som enbart kopplat till löner väntas ligga på 3-4 procent. Eftersom privata hemtjänstutförare inte kan skicka underskottet i budget till skattebetalarna likt de kommunala, är det just deras verksamhet som hotas. Den låga höjningen av hemtjänstpengen är därför ett enkelt sätt att röka ut de privata hemtjänstutförarna.

 Vänsterns motstånd mot valfrihet är nationellt, men i Stockholm får politiken tydlig effekt. I Stockholm har hela 60 procent av de äldre som använder hemtjänst valt en privat utförare. Det är många äldre som riskerar att drabbas när vänstern vill plocka ideologiska poänger.

På lång sikt kan denna politik leda till större konsekvenser. Till 2040 kommer andelen över 80 år att vara dubbelt så många. I denna grupp använder idag hälften någon form av äldreomsorg. Det är alltså många äldre som kommer vara i behov av hemtjänst eller plats på ett vård- och omsorgsboende. Enbart i Stockholms stad kommer det krävas ett 30-tal nya vård- och omsorgsboenden för att alla äldre som behöver omsorg ska kunna få den. Nationellt krävs många fler. Kommuner som Stockholm kommer omöjligen själva att klara av utbyggnaden för att möta behovet. Därför behövs privata utförare.

Oseriösa aktörer ska motverkas. När Kristdemokraterna hade ansvar för äldreomsorgen skärpte vi kraven och sa upp avtal när det visade sig att verksamheten inte uppfyllde det som förväntas. Utgångspunkten var den äldres behov och rätt till god omsorg. Att klippa banden med privata utförare som levererar just god omsorg för att återkommunalisera trots att verksamheten var sämre när den bedrevs kommunalt, är att göra det motsatta. Det leder dessutom till otrygghet för den äldre och anhöriga som tvingas studsa runt i vänsterns ideologiska flipperspel

Valfriheten är för oss kristdemokrater fundamental. Att den äldre har rätten att själv välja vem som lägger täcket om en sena kvällar, vem som kollar blodtrycket och ser att allt är okej när man känner sig snurrig, eller för den delen vem man släpper in över tröskeln till sitt egna hem. Att värna valfriheten handlar om att respektera och värna den äldres rätt att själv råda över sitt liv. Den rätten hotas nu.

Nike Örbrink, gruppledare Kristdemokraterna Stockholms stad