På område efter område tar samhället tillbaka kontrollen över välfärden.

Södertälje var först ut med att sluta organisera äldreomsorgen utifrån privatiseringslagen LOV, eller lagen om valfrihetssystem, som den heter. Detta efter omfattande problem med ekonomisk brottslighet, som bland annat beskrivs i boken Hemtjänstmaffian.

Dagens Arena har tidigare skrivit om moderatstyrda Lomma där den tidigare privatiserade äldreomsorgen, både äldreboenden och hemtjänst, nu i stället drivs av kommunen. I Nordanstig har lokalpolitikerna enhälligt beslutat att all hemtjänst ska bli kommunal igen. Nordanstig avslutar därmed några år av aggressiv privatisering av äldreomsorgen. En privatisering som skapade mycket oro, personalen fick byta arbetsgivare och de äldre fick byta utförare flera gånger, utan att de utlovade kvalitetsförbättringarna blev av.

Exemplen är nu så många att LO har inlett en egen seminarieserie på temat, Ta tillbaka den demokratiska kontrollen – så funkar det.

Det kanske största skiftet sker i det tidigare moderata skyltfönstret Region Stockholm. Där har den nya mittenkoalitionen påbörjat en reformering av de många vårdvalen.

I själva verket är det som görs en försiktig och pragmatisk reformering

Ingen annan region har infört så många möjligheter för privata vinstdrivande vårdföretag att finansiera sin verksamhet med skattemedel som Region Stockholm.

Nu har Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet som tillsammans styr i Sveriges största region beslutat att ta bort 5 av regionens 38 vårdval, och att reformera ytterligare 13. En anledning är att vårdvalen har blivit mycket dyra. Målet är, som Aida Hadzialic lovade på sin första presskonferens som ny ordförande för regionstyrelsen, att bryta ”den ohållbara kostnadsutvecklingen på vårdvalsmarknaden” och göra plats för satsningar inte minst på akutsjukhusen. Under det tidigare styret var sjukhusen organiserade som bolag, vilket tvingat dem att – i enlighet med aktiebolagslagen – konkurrera med varandra. Nu avbolagiseras sjukhusen, och kommer istället att kunna samarbeta.

”Det vi nu ser är ju oerhört ideologiskt drivna förändringar”, hävdar det tidigare regionrådet Irene Svenonius, på ett illustrativt seminarium med Valfrihetens Vänner, Gunnar Hökmarks senaste initiativ för att rädda de privata välfärdsföretagens vinster.

I själva verket är det som görs en försiktig och pragmatisk reformering av ett system som i ett och ett halvt decennium varit en dogmatiskt och ideologiskt styrd nyliberal experimentverkstad.

Marknadiseringen av vården har flyttat makten från de folkvalda, och från vårdprofessionerna. Lönsamma patienter har fått ”valfrihet”, de olönsamma har trängts längre bak i kön. Privatiseringen av vården har gjort den mer efterfrågestyrd, och gynnat framväxten av det Läkarsällskapet kallar lågvärdevård.

Det är bra att politikerna nu tar tillbaka kontrollen, och säkrar en behovsbaserad vård.

Nu kan vårdprofessionerna få tillbaka sitt handlingsutrymme, så att de får möjlighet att träffa de kloka kliniska val som säkrar att vårdens begränsade resurser används på rätt sätt.

Det går åt rätt håll.