Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd. Bild: Anna Molander T h: Dan Kareliusson, gruppledare för SD

SJUKVÅRD Sverigedemokraterna röstade igenom att införa vårdval inom reumatologi i sjukvårdsnämnden, vilket gav majoritet till förslaget. Men efter kraftig kritik från yrkesverksamma har partiet vänt i frågan. Det stoppar i så fall alliansmajoritetens planer.

På onsdag är det landstingsfullmäktige inom Stockholms läns landsting. Oppositionen har då begärt att återigen ta upp frågan om att stoppa vårdval reumatologi som ett säryrkande. Det här trots att landstinget redan har fattat beslut om att införa det här vårdvalet, och gått vidare med planerna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 31 januari att införa vårdval inom specialiserad reumatologi i Stockholms län. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville återremittera förslaget, men röstades ned.

Vid ett senare nämndmöte skulle det röstas om ett förfrågningsunderlag som skulle gå ut till företag som vill delta i vårdvalet inom reumatologi. Sverigedemokraterna hade då svängt i frågan och röstade nej. Förslaget kunde ändå tas vidare tack vare att ordföranden använde sin utslagsröst.

När Dagens Arena nu kontaktar Sverigedemokraternas gruppledare i landstinget, Dan Kareliusson, säger han att partiet kommer att rösta för att avbryta vårdvalet inom reumatologi på onsdag i landstingsfullmäktige.

– Vi har ju inhämtat en hel del information och vi stöder inte vårdval inom reumatologin, så vi kommer att rösta för att behålla vården i egen regi. Vi har tagit till oss av synpunkter från professionen där det finns ett kompakt motstånd mot det här så vi tycker att det väger tyngre, säger Dan Kareliusson.

I nuläget vill vi ha en andningspaus från nya vårdval.

Han intygar att SD:s alla ledamöter i landstingsfullmäktige är överens, och kommer att rösta för säryrkandet om att inte införa det nya vårdvalet.

Betyder det här att ni vill ändra vårdvalet inom andra sektorer, eller stoppa nya vårdval?

– Det kan vara båda delar. Vi har diskuterat det här mycket och vi ser att det kanske har blivit för många företag som driver eget och kontrollen från landstinget har brustit. I nuläget vill vi ha en andningspaus från nya vårdval, säger Dan Kareliusson.

Spelar det in att ni att SD nationellt har sjukvård som ny profilfråga?

– Det kan man väl säga. Vi kallar oss nu sjukvårdspartiet, så vi kommer att profilera oss där. I och för sig har vi inte något emot vårdvalet, absolut inte, men om vi kommer att sköta det bättre inom landstinget så är det rätt val, säger Dan Kareliusson.

Socialdemokraterna i landstinget beskriver protesterna mot vårdval reumatologi som att politikerna har överrösts av mejl och synpunkter. Partiet har ingen kontakt med Sverigedemokraterna.

Inte heller Moderaterna har några kontakter med Sverigedemokraterna, och vet därför inte hur det kommer att gå i omröstningen på onsdag.

– Vi tror ju på vårdvalet och att det kommer vara oerhört mycket bättre för den växande patientgruppen, säger Marie Ljungberg Schött (M) som är sjukvårdslandstingsråd.

Angående den stora kritiken från yrkesverksamma inom reumatologi mot vårdvalet uttrycker hon förståelse för att det finns en oro bland patienter och profession.

– Det är viktigt att man snabbt blir utredd och får rätt behandling, för det avgör hur resten av livet ter sig med sjukdomen. Men just eftersom det är en ökande patientgrupp behöver vi förbättra tillgängligheten för att ställa diagnoser. Det jag ser som positivt med vårdvalet är att det är enklare att ändra i den modellen i takt med nya innovationer och utveckling av vården, medan upphandlingar är tungrodda, säger Marie Ljungberg Schött.