Håkan Jörnehed Gunilla Roxby Cromvall

Sverigedemokraterna meddelade i våras att de ämnar bli Sveriges sjukvårdsparti. I Stockholms läns landsting är de ett stödhjul åt alliansen, skriver Vänsterpartiets landstingsråd och gruppledare.

I Stockholms läns landsting har SD sedan 2014, när de blev vågmästare, hjälpt det borgerliga styret att driva politik som haft stora konsekvenser för sjukvården. Deras budgetförslag fortsätter ställa människor mot varandra.

Precis som på riksnivå, där Sverigedemokraterna efter några luncher med näringslivet kovände i frågor som vinster i välfärden, är de här i Stockholms läns landsting ett stödhjul åt alliansen. Deras främsta syfte som vågmästare är att underlätta för den borgerliga regimen att driva igenom sin privatiseringsivrande politik och nya vårdval. De är anhängare av ett nytt privat akutsjukhus, i strid med opinionen.

De hjälpte till att rösta ned förslaget om extern revision av Nya Karolinska sjukhuset, NKS, som skulle syna turerna kring det kostsamma haveriet. De medverkar till att genomföra mer av den politik som försatt Stockholms förlossningsvård i akut kris, som gjort att hälsoklyftorna i länet stadigt vidgas och att de stängda vårdplatserna är över 600.

]Ska enfrågepartiet SD, vars företrädare nästan alltid sitter passiva på hälso- och sjukvårdsnämnden, bli Sveriges förkämpe för sjuka?

Det vållade därför stor förvåning på Vänsterpartiets kansli i landstingshuset när SD i våras tillkännagav ambitionen att bli Sveriges sjukvårdsparti. Ska enfrågepartiet SD, vars företrädare nästan alltid sitter passiva på hälso- och sjukvårdsnämnden, bli Sveriges förkämpe för sjuka? Knappast. De lovade guld och gröna skogar, utan att redogöra för hur något av det ska finansieras. Det kommer i höstbudgeten, sa de.

Det är inte höst än, men nu har i alla fall Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting, som ansvarar för 2 miljoner människors sjukvård, lagt sin budget för 2018. Den gör inte mycket för att övertyga om sjukvårdspolitiken heller på lokal nivå.

SD-budgeten utgår i allt väsentligt från alliansens budget, med ett tillfogat pekfinger riktat mot invandringen (naturligtvis), som partiet menar är orsaken till Stockholmslandstingets ekonomiska svårigheter och ökande hälsoklyftor. Det är ett pekfinger helt i linje med SDs gruppledares tidigare uttalanden; han har till exempel hävdat att akutmottagningarna är fulla därför att invandrare tar med sig anhöriga.

SD vill inte höja landstingsskatten, utan tror att det räcker med att dra ned på sjukvård för nyanlända – till exempel vill de inte att papperslösa ska ha rätt till tandvård, och de tror att de ska lyckas få fattiga länders ambassader ska stå för notan när sjukvård ges till EU-medborgare i Sverige. Däremot kastar de gärna pengar på obligatoriska hälsokontroller av nyanlända, ett förslag som i sig inte nödvändigtvis är negativt, men som såklart ger kalla kårar med tanke på vilka det är som står bakom det.

Vi i Vänsterpartiet vill ha en sjukvård som är till för alla och som styrs av behov och inte vinstjakt. Vi är enda parti som på allvar vill begränsa de privata vårdbolagens möjligheter att göra vinst på skattepengar. I landstinget är vi de enda som är villiga att avsätta de resurser som krävs för att lösa den personalbrist som är kärnan i sjukvårdskrisen.

Vi lägger en miljard på sjukvårdspersonalen, så att Stockholms sjuk- och undersköterskor kan få fler kollegor, högre löner och mer inflytande. Det gör vi genom att justera landstingsskatten, så att den som tjänar exempelvis ca 30000 kr i månaden får betala ca 90 kr mer. Vi måste få en sjukvård som fungerar, där vårdplatserna är öppna och operationer inte ställs in med kort varsel.

Sverigedemokraternas främsta gärningar för Stockholms hårt prövade sjukvårdspersonal är att införa rätt till heltid och att förhindra delade turer – två massiva slag i luften.

Problemen med deltid och delade turer präglar den kommunala äldreomsorgen, inte hälso- och sjukvården som ju sköts av landstingen. Kan det vara så att sjukvårdspartiet SD inte vet skillnaden mellan de två?

Klart är i alla fall är att SD är ett högerparti utan lösningar på sjukvårdskrisen, som ställer människor emot varandra. De är inte ett sjukvårdsparti.

Håkan Jörnehed (V), landstingsråd  Gunilla Roxby Cromvall (V), gruppledare