Terese Bengard (c) Snezana Vucetic Bohm

Statliga jobb behövs i hela landet. De 10 000 jobb som är tänkta att flyttas ut från Stockholm är snarare en återetablering, skriver Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, i en replik till Fackförbundet ST:s ordförande.

Fackförbundet ST:s ordförande Britta Lejon oroar sig i Dagens Arena den 9 april  över förslaget att omlokalisera 10 000 jobb från Stockholm.

Vi håller med henne i många saker:

Att fler statliga arbeten borde skapas utanför Stockholm, att infrastruktur utanför storstäderna ska rustas upp, att bredband ska byggas ut på landsbygden, och nya myndigheter ska placeras utanför storstäderna.

Att det ska finnas statliga jobb i hela landet har betydelse på många plan.

Dels visar staten aktivt att man finns i hela landet, vilket har en stor betydelse när det gäller att skapa ett sammanhållet land där landsbygdens invånare känner sig lika sedda och inkluderade som stadens.

Dels får de statliga jobben hög status när de finns på mindre orter, vilket leder till positiva attityder gentemot myndigheter och statliga verk. Statliga jobb genererar i sig arbetstillfällen men medför också kringtjänster för andra företag.

Skillnaden i reaktioner visar att den urbana normen är stark och att stadens intressen ses som viktigare än landsbygdens.

Det skapar också en bredare och mer dynamisk arbetsmarknad, bättre förutsättningar för att upprätthålla välfärd och service runt om i landet, bättre möjligheter att bo på fler platser, och så får myndigheterna del av andra perspektiv än det normerande storstadsperspektivet.

Vi har många ståndpunkter gemensamt med ST när det gäller statliga jobb. Men vi skiljer oss åt när det gäller det konkreta förslaget att omlokalisera 10 000 jobb från Stockholm.

Mellan 2008 och 2014 ökade antalet statliga jobb med 10 000 i Stockholm. Jobb som tidigare i stor utsträckning funnits i ”resten av landet”. Det är alltså egentligen inte en omlokalisering utan en återetablering som föreslås.

Förutom de positiva effekterna på mindre orter av en omlokalisering, menar vi även att man på lång sikt kan spara pengar med hjälp av lägre omkostnader.

Intressanta och akademiska jobb på mindre orter har också potentialen att få en mer trogen personal, vilket innebär att humankapitalet byggs upp.

När jobb flyttades till Stockholm överöstes inte den nationella pressen med protester från högsta ort och personalens oro blev inte riksnyheter.

När Skatteverkets lokala kontor hotades av nedläggning 2015–2016 var det lokala eldsjälar som stod i förgrunden i kampen om att få behålla sina jobb.

Skillnaden i reaktioner visar att den urbana normen är stark och att stadens intressen ses som viktigare än landsbygdens.

Ett konkret sätt att bygga ett balanserat land är att ge tillbaka grundläggande jobbmöjligheter till landet – och det stödjer vi helhjärtat.

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva