Bild: Kristofer Samuelsson
Bild: Kristofer Samuelsson

Fackförbundet ST efterlyser ett politiskt helhetsgrepp för den statliga verksamheten. Möjligheterna att upprätthålla en kvalitativ statlig verksamhet i hela landet måste garanteras, skriver ordföranden Britta Lejon.

Socialdemokraterna håller partikongress i Göteborg och diskuterar idag, måndagen den 10:e, regionalpolitik under devisen »Jobb i hela landet«. Fackförbundet ST vill självfallet att ombuden ska fatta kloka beslut som leder till att den statliga närvaron stärks i landet.

Vi är emellertid bekymrade över att den S-ledda regeringen säger sig vilja flytta på befintliga statliga jobb. Något som även föreslås av den parlamentariska landsbygdskommittén.

Vi tror helt enkelt inte att detta är en bra lösning. Regeringens egen expertmyndighet Statskontoret har undersökt resultaten från tidigare flyttkaruseller. Dessa visar att det både är dyrt och ineffektivt att flytta jobb. Kvaliteten i verksamheten minskar under en lång tid och det kostar i snitt en miljon kronor att flytta ett enda jobb. Pengar och resurser som vi tror kan användas på ett bättre sätt.

Vi ser att det finns brister i den statliga verksamheten och att det finns behov hos medborgarna som inte blir tillgodosedda. En klok politik är istället att rusta landet och utveckla den statliga verksamheten där behov finns. Det får landet att hålla ihop och bidrar till att upprätthålla medborgarnas förtroende för staten.

Medborgarnas behov av service måste få ett större genomslag.

ST föreslår: På många arbetsplatser där våra medlemmar finns är det en mycket ansträngd arbetssituation och arbetsbelastningen är hög. Upplevelsen från medborgare är att de inte får hjälp i rimlig tid eller att de inte får någon kontakt alls. För att tillgodose medborgarnas behov av service men också av rättssäkerhet behöver statliga verksamheter anställa mer personal. De myndigheter som medborgare har kontakter med i sin vardag behöver mer resurser så att de kan ge den allra bästa servicen, till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Lantmäteriet.

Infrastrukturen och järnvägsunderhållet är gravt eftersatt och behöver rustas. Det behövs fler anställda inom polismyndigheten och fler polisstationer på fler platser. På kort tid har säkerhetsläget förändrats för Sverige. Vi behöver därför utveckla vårt försvar och anställa fler i försvaret.

Det är möjligt att skapa fler kvalificerade statliga jobb utanför storstäderna genom att placera nya myndigheter där. Till exempel hade den nya jämställdhetsmyndigheten med fördel kunnat få sitt säte i Umeå.

Snabba på IT-utbyggnaden. Boende och företag på landsbygd måste ha tillgång till digital infrastruktur med hög överförings- och täckningsgrad. Vi föreslår även att staten samlar hela sin IT-struktur hos en aktör.

Vi i ST efterlyser ett politiskt helhetsgrepp för den statliga verksamheten. Medborgarnas behov av service måste få ett större genomslag. Möjligheterna att på lång sikt skapa och upprätthålla en kvalitativ statlig verksamhet måste garanteras. Om de statliga verksamheterna utvecklas och mer personal kan anställas är det bättre för Sverige och ger medborgarna högre kvalitet.

Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST