debatt Som svenska fackförbund måste vi alltid reagera när fackliga rättigheter kränks i andra delar av världen. Nu uppmanar vi svenska och europeiska politiker att öka trycket på regimen i Belarus, skriver företrädare för sju fackförbund.

Fackliga och andra demokratiska rättigheter har alldeles för länge lyst med sin frånvaro i Belarus. Vi sex fackförbund uppmanar nu svenska och europeiska politiker att vidta alla nödvändiga åtgärder för att öka påtryckningarna på den belarusiska regimen tills dessa rättigheter har blivit verklighet.

Sedan den belarusiska protestvågen började i augusti har vi sett tusentals modiga människor som har trotsat våld och repressalier för att uppnå demokrati och andra mänskliga rättigheter. Samtidigt har vi nåtts av fruktansvärda rapporter om tusentals gripanden, tortyr, sexuella övergrepp och dödsfall. Hundratals åtal med politisk bakgrund har väckts mot protestanter och oppositionella.

Granskande journalister har hindrats i sitt arbete och utsatts för misshandel och repressalier. Webbsidor har stängts ner och internettillgång har begränsats. (Amnesty International, 2021 Belarus: You are not human beings. State-sponsored impunity and unprecedented police violence against peaceful protesters; Human Rights Watch World Report 2021)

Landet har konsekvent prenumererat på en plats bland de allra värsta i världen för fackligt aktiva.

Redan innan protestvågen började under hösten 2020 var situationen mycket svår för oberoende fackförbund och fackliga rättigheter i Belarus. Landet har konsekvent prenumererat på en plats bland de allra värsta i världen för fackligt aktiva. Ända sedan världsfacket började med sitt Global Rights Index i början av 2010-talet har Belarus ingått i kategori 5 (”No guarantee of rights”), endast överträffat av en handfull svårt krigsdrabbade länder där rättigheter fullständigt saknas eftersom statssystemen har brutit samman.

Vi är sex svenska fackförbund inom välfärdssektorn som tillsammans representerar över en miljon medlemmar. Vi står bakom våra belarusiska kollegor i deras kamp:

  • Vi uppmanar den belarusiska regimen att omedelbart och villkorslöst respektera mänskliga, fackliga och demokratiska rättigheter och vidta alla nödvändiga åtgärder för att de ska förverkligas och upprätthållas.
  • Vi uppmanar svenska och europeiska politiker att vidta alla nödvändiga åtgärder för att öka påtryckningarna på den belarusiska regimen tills dessa rättigheter har blivit verklighet.

Vi måste alltid agera när demokratiska och fackliga rättigheter kränks. I det här fallet sker det i vårt närområde, mindre än 70 mil från Sverige. Det är våra fackliga kamrater och medmänniskor som drabbas, och vi vägrar att tysta titta på.

#Standwithbelarus

 

Tobias Baudin, förbundsordförande Svenska Kommunalarbetareförbundet

Valle Karlsson, förbundsordförande Seko

Tommy Wreeth, förbundsordförande Svenska Transportarbetareförbundet

Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR