Ledare Coronasmittan inom minkindustrin bör leda till att även Sverige förbjuder uppfödningen. Dessutom vore det perfekt timing att göra det omgående.

Den 7 oktober publicerade 120 veterinärer och forskare en debattartikel i Dagens Nyheter. Den stora smittspridningen på minkuppfödningar i bland annat Danmark och Nederländerna sätter ljus på ett faktum vi alla blivit medvetna om detta år – att intensiv djurhållning ofta får konsekvenser även för människors hälsa, skrev forskarna. De konstaterade att land efter land förbjudit uppfödning av mink för pälsproduktion, som Norge, Nederländerna och Frankrike. Undertecknarna efterlyste politiskt mod av Sverige att följa efter.

I början av oktober fanns ingen coronasmitta bland minkar i Sverige, och Sveriges landsbygdsminister har under de senaste veckorna fortsatt att avfärda krav på att minkuppfödningen måste upphöra. Minkindustrin är mycket mindre i Sverige än i Danmark och de andra länderna som drabbats av corona-smittade minkar, vi har ett mycket bättre djurskydd, förmodligen världens bästa, har det låtit.

Sverige har klarat av större strukturomvandlingar tidigare.

Sverige lutade sig tillbaka och såg på när smittan fortsatte att sprida sig i Danmark. I slutet av oktober var den utom kontroll: smittan spred sig från uppfödare till uppfödare över hela Nordjylland.

Sen blev de svenska minkarna också sjuka. Det som hänt i Hjørring och Frederikshavn började hända i Sölvesborg.

I fredags rapporterade Statens Veterinärmedicinska anstalt att coronasmitta har konstaterats på ytterligare tre farmar, vilket innebär att det finns konstaterad smitta på 13 av de 29 minkfarmar som provtagits hittills.

När Danmarks statsminister Mette Frederiksen den 4 november meddelade att alla danska minkar ska avlivas var det ett dramatiskt besked. Danmark är en av världens största producenter av minkpäls, pälsarna är den tredje största exportvaran i Danmark, efter fläsk och nötkött. Enligt branschens egna uppskattningar skapar minkuppfödningen uppemot sex tusen arbetstillfällen.

Men bakgrunden var ännu mer dramatisk: danska smittskyddsinstitutet Statens Seruminstitut hade konstaterat att muterade varianter av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 spridit sig från minkar till människor. Coronaviruset som kommer från minkarna har spridit sig från dem som arbetar på minkfarmarna till lokalbefolkningen på Nordjylland, och ännu värre: några av de människor som smittats bär på en muterad variant av viruset som visat sig vara mindre känsliga för de antikroppar som finns om man är immun mot covid-19. – Det kan innebära en risk att det kommande vaccinet inte kommer att fungera som det ska, sa Mette Frederiksen.

Det är detta som forskarna har varnat för: att mutationer av viruset ofta uppstår just i övergången mellan djur och människa, till exempel på djurmarknader eller på minkfarmar, och att det kan hända att mutationen förändrar det nya coronaviruset just i det kritiska spike-proteinet. Spikeproteinet, förklarar danska Seruminstitutet på sin hemsida, är det protein som viruset använder för att tränga in i en cell. När en person har varit sjuk i covid-19 så utvecklar man antikroppar mot spike-proteinet. Om det är förändrat är risken stor att antikropparna fungerar sämre, eller inte alls. Eftersom de vaccin som just nu håller på att utvecklas mot covid-19 är baserade på spike-proteinet riskerar det att bli verkningslöst mot en mink-muterad variant av viruset.

Danmark har redan försökt stoppa smittan genom att avliva smittade besättningar, en har konstaterat att man misslyckats, att viruset spridits från minkarna till människor på farmarna och därifrån rakt ut i samhället, och har alltså beslutat att alla minkar ska avlivas. Pälsarna ska förstöras.

Frågan är nu: vad ska Sverige göra?

Sitta och vänta på att en ny global pandemi startar i Sölvesborg? SARS-Sölvesborg, Covid-20.

I sin fascinerande Min europeiska familj: de senaste 54 000 åren beskriver DN:s tidigare vetenskapsredaktör Karin Bojs den pälsfodrade kapuschongen som en helt avgörande uppfinning för de som skulle bli de första svenskarna. En kapuschong med mjuk minkpäls närmast huden kunde hålla huvudet och ansiktet varmt under bistra istidsvintrar, och gjorde det möjligt att bosätta sig allt längre norrut.

Idag finns det ingen anledning att bära päls, alls. Knappt någon gör det heller, det allra mesta av den svenska minkpälsproduktionen exporteras till Kina, Ryssland och Italien, där pälsen används inte för sin värmande funktion, utan enbart som statusmarkör för de superrika.

Minkuppfödningen skapar så klart arbetstillfällen också i Sverige. Levande landsbygd och allt det där. Men Sverige har klarat av större strukturomvandlingar tidigare.

Dessutom vore det perfekt timing att avskaffa minkuppfödningen nu: 80 procent av alla minkar ska ändå pälsas av i november. I samband med den årliga avpälsningen minskar antalet buruppfödda minkar i Sverige från 600 000 till 75 000.

Om Sverige kan hitta ett smittsäkert sätt att hantera pälsarna, så kan de skinn som ”pälsas” nu i november dessutom säljas till överpris, det tror åtminstone Jörgen Martinsson som är vd på branschorganisationen Svensk Mink. – Efterfrågan är otroligt stark just nu samtidigt som tillgången är begränsad till följd av coronautbrottet.

Döda minkarna innan de dödar oss.