Sven Engström

Varför går folket och politikerna i otakt? Och vem är egentligen smartast, undrar Sven Engström, professor på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

I Ekonomisk Debatt (3:2017) konstateras i en studie att svenska kommun- och riksdagspolitiker är mer kompetenta än svenskarna i gemen.

Samtidigt avspeglar politikerna klassmässigt befolkningens sammansättning och skillnaden mellan partierna är liten.

Partierna har tydligen förmåga att rekrytera en folklig elit, och folket i sin tur låter dessa representera sig i de politiska församlingarna. Ett »meritokratiskt folkstyre« enligt författarna.

Hur kan då följande förklaras?

En klar majoritet av väljarna, oavsett partisympatier, är kritiska till att några få skall kunna göra vinst på skattemedel avsedda för vård, skola och omsorg.

I riksdagen finns å andra sidan en majoritet till försvar för vinstintressena, livligt påhejad av många ledarsidor. Varför går folket och politikerna i otakt?

Är det folket som inte förstår fördelarna med privatiseringarna? Eller utnyttjar politikerna och opinionsbildarna de privata alternativen i större omfattning än folk i allmänhet och därför försvarar dem?

Enligt en rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, Dags för omprövning (2017:1), så har privatiseringarna dock inte inneburit vinster för Sverige.

Kanske förklarar det folkets inställning och vilka som egentligen är smartast!

Sven Engström är professor på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.