Anna Ekström (S), Ardalan Shekarabi (S) Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

debatt Vi vill inte se en marknadslogik som sätter profiten före kvaliteten i vår gemensamma välfärd, skriver Anna Ekström (S) gymnasie- och kunskapslyftsminister  och civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Valet 2018 är en folkomröstning om välfärden. I den folkomröstningen är vinstjakten i välfärden en av de viktigaste frågorna.

Trots att det finns ett stort folkligt stöd för att begränsa vinsterna i välfärden, som sträcker sig långt in i borgerliga väljargrupper, röstade de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna nej till regeringens förslag att om att införa en vinstbegränsning i skolan och omsorgen. Det är ett svek mot det svenska folket.

Socialdemokraterna står fast vid att stoppa vinstjakten i välfärden. Varje år lämnar miljardbelopp den svenska välfärden och hamnar i privata fickor – pengar som skulle kunna användas till att anställa fler lärare i skolan eller ge mer tid till våra äldre i hemtjänsten.

Det är oförsvarligt i ett läge när den svenska välfärden står inför stora utmaningar med personalbrist och stora grupper barn och äldre.

Resursläckaget ur välfärden är dock inte det enda problemet med vinstjakten.

Ett minst lika stort problem är att drivkrafterna i välfärden förvrids om det slutliga resultatet mäts i ägarnas vinster och inte brukarnas och samhällets mervärde.

Glädjebetyg och upphandlingsfusk är symptom på samma underliggande fenomen – en marknadslogik som sätter profiten före kvaliteten i vår gemensamma välfärd.

Vi Socialdemokrater välkomnar valfrihet och mångfald och ser att våra nordiska grannländer klarar att kombinera valfrihet med nej till vinstjakt.

Vi socialdemokrater tycker att det är på sin plats att påminna de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna om varför vi vill stoppa vinstjakten i skolan och omsorgen.

Vi har sett hur

  • chefer har belönats med bonusar när de har skurit ner på personalen på äldreboenden,
  • skolor för tusentals elever har gått i konkurs och försvunnit över en natt samtidigt som ägarna gjort stora vinster,
  • andra skolor har lagts ner när vinstmarginalerna har blivit lägre,
  • skolor har slitits isär över intressekonflikter om aktieinnehav,
  • vinstdrivande skolföretag har begärt ut statsbidrag på felaktiga grunder, samt
  • hur vinstdrivande skolkoncerner har satt högre betyg för samma kunskapsnivå jämfört med kommunala skolor.

Det finns gott om exempel på hur vinstjakten leder fel i välfärden. Detta ser en stor majoritet av den svenska befolkningen. Men de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna väljer att sticka ner huvudet i sanden.

Vi Socialdemokrater värnar och välkomnar valfrihet och mångfald i välfärden. Vi ser på våra nordiska grannländer som klarar av att kombinera valfrihet med ett nej till vinstjakt i välfärden. Varför skulle vi i Sverige inte klara av det?

Jimmie Åkesson (SD) och Ulf Kristersson (M) är skyldiga det svenska folket ett svar.

Varför är det så viktigt för er att försvara de privata välfärdsbolagens obegränsade rätt att göra vinst på bekostnad av eleverna och våra äldre? Det är hög tid för er att lämna besked.

Anna Ekström (S) är gymnasie- och kunskapslyftsminister,

Ardalan Shekarabi (S) är civilminister.