Gymnasieministern Anna Ekström (S).

val 2018 Socialdemokraterna går till val på att stoppa vinstjakten i skolan. De vill bland annat införa en gemensam antagning till kommunala skolor och friskolor och att skolpengen ska fördelas mer efter elevernas behov.

Att stoppa vinstjakten är fortsatt högt upp på dagordningen för Socialdemokraterna, trots bakslaget med den nedröstade propositionen om ett vinsttak inom skola och omsorg. Det meddelade utbildningsminister Anna Ekström (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) på en presskonferens på onsdagen.

– För oss är valet i höst en folkomröstning om svensk välfärd. Vi ska tillbaka kontrollen över våra gemensamma resurser som ska gå till välfärden, sa Ardalan Shekarabi.

Enligt utbildningsminister Anna Ekström (S) är det inte fråga om att ta ett steg tillbaka och driva en »mjukare« linje om vinstbegränsning för att ha större chans att få med sig oppositionen på sina förslag.

– Jag skulle snarare säga precis tvärtom. Det här är ett tydligt besked om att vi håller fast vid det som är den viktiga frågan för oss – att vi vill ha en skola som inte präglas av vinstjakt, sa Anna Ekström.

Hur vinstjakten ska stoppas har S i nuläget inget konkret förslag på, och om det blir i form av någon vinstbegränsning liknande det förslag som röstades ned. Däremot vill partiet helt stoppa nyetableringen av vinstdrivande skolor, samt underlätta etableringen av det de kallar idéburna skolor.

– Vi vill ha ett erkännande av en tredje sektor; idéburna skolor, sa Ardalan Shekarabi.

Övriga förslag från Socialdemokraterna för att stoppa marknadsstyrningen i skolan är följande:

  • Gemensam antagning till både fristående och kommunala skolor. Lång kötid ska slopas som ett urvalskriterium för friskolor.
  • Ny skolpeng som ska fördela resurser mer efter behov. I dag överkompenseras vissa vinstdrivande skolor genom för hög skolpeng i förhållande till sina elever, som ofta är mer »studievana och självgående«, enligt S.
  • Förbud mot skolreklam. Information om skolor ska vara saklig och kontrollerbar, och skolor ska inte kunna locka elever med exempelvis gratis datorer.
  • Krafttag mot glädjebetygen.

Partiet levererar inga konkreta förslag på alternativa lösningar till skolköer, skolpengen eller glädjebetygen, utan hänvisar till att det får arbetas fram. Det pågår en betygsutredning, och när det gäller de förslag som nuvarande regering har genomfört – att lägga större vikt vid nationella proven vid betygssättning, möjliggöra anonym rättning och låta en annan lärare än den betygssättande rätta de nationella proven – säger Anna Ekström att det återstår att se vad de ger för resultat.

Jonas Vlachos* har gjort studier för Skolinspektionen som visar att lärare på fristående skolor rättar lite mer generöst. Delar av det kommer man ju åt genom att det är någon annan än den undervisande läraren som gör rättningen, men helheten kommer man faktiskt inte åt, säger Anna Ekström.

Därför måste man fortsätta följa utvecklingen och fortsätta bekämpa betygsinflationen, säger hon.

– Den utveckling vi har sett under ett antal år den är skadlig för betygens legitimitet.

Arbetet med att digitalisera de nationella proven kan också i viss mån hindra utrymmet till frikostig rättning, tror hon.

* Nationalekonom som nyligen presenterade en studie för IFN om hur friskolekoncerner är mer generösa i sin betygssättning än kommunala skolor.