Bilder: Alexas Fotos / Pixabay och Försäkringskassan.

bostadsbidrag Vid årsskiftet försvann det extra bostadsbidraget som betalats ut till barnfamiljer under pandemin. Nu ökar den ekonomiska utsattheten hos barnfamiljer och då vill regeringen återinföra det – men först från första juli.

Dagens Arena har tidigare berättat om hur det extra bostadsbidraget till barnfamiljer på upp till 1 325 kronor i månaden löpte ut vid årsskiftet utan att förnyas.

Nu har regeringen svängt i frågan, och skickar i dag ett förslag på snabbremiss om att återinföra den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget från första juli och året ut.

Organisationen Sveriges makalösa föräldrar, som företräder ensamstående och ofta ekonomiskt utsatta föräldrar, välkomnar regeringens omsvängning i frågan. Samtidig är de kritiska till att det blir ett halvårs glapp utan de extra pengarna, januari till och med juni.

– Vi tycker att det ska gälla retroaktivt, för det är nu pengarna behövs. Det är en oerhört liten kostnad – 500 miljoner – för att nå de mest utsatta barnfamiljerna, säger Christina Olsson, generalsekreterare för Sveriges makalösa föräldrar.

En rapport från Kronofogden, som regeringen hänvisar till i remissen, visar att andelen ensamstående föräldrar som uppger att de någon gång under det senaste året har haft svårt att betala räkningar mer än fördubblats under pandemin: från 17 procent i maj 2020 till 42 procent i januari 2021. Och organisationen Giving people, som delar ut matkassar till behövande hushåll, vittnar om en ökning på 74 procent av barnfamiljer som de hjälpt från januari 2020 till januari i år.

Rapporten från Kronofogden är en av anledningarna som socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) lyfter som förklaring till att regeringen nu svänger och återinför det höjda bostadsbidraget.

– Vi gör kontinuerligt bedömningar av sårbarheter, och det är tydligt, inte minst med anledning av Kronofogdens rapport som kom nyligen, att det finns en stor utsatthet bland många barnfamiljer. Är man ensamstående och med dålig ekonomi blir det här en väldigt tuff situation, säger Ardalan Shekarabi.

På frågan om varför förlängningen inte skedde vid årsskiftet svarar han:

– Vi följer regelbundet utsattheten i olika grupper. Nu fanns förutsättningarna för en överenskommelse mellan samarbetspartierna och regeringen.

Han säger också att man inte ska underskatta betydelsen av rapporter, likt den från Kronofogden, för det här nya ställningstagandet.

Hur kommer det sig att ni inte inför höjningen retroaktivt från januari, när det är nu vi är mitt uppe i pandemin?

– Vi gör bedömningen att det här bostadsbidraget kommer att behövas även nästa halvår, säger Ardalan Shekarabi.

I remissen konstaterar regeringen att snittstorleken på det extra bostadsbidrag som betalades ut under förra året var 699 kronor, alltså drygt hälften av maxbeloppet.

Men frågan är hur många av behövande familjer som nåtts av det extra bidraget.

I sitt remissvar till propositionen som lades fram i somras om att införa ett höjt bostadsbidrag första gången, konstaterade Boverket att bara drygt hälften av de berörda barnfamiljerna har inkomster från arbete. Det gör att det höjda bostadsbidraget »inte [är] särskilt träffsäkert«, om tanken är att kompensera för uteblivna löneinkomster, skriver Boverket.

Att nästan hälften av gruppen barnfamiljer med bostadsbidrag saknar löneinkomster, gör att det finns en risk att många av dem inte har fått ta del av höjningen alls. Det här beror på att om man uppbär försörjningsstöd räknas det höjda bidraget som en inkomst som dras av mot det försörjningsstöd man får ut varje månad. Alltså blir summan plus minus noll för de allra fattigaste familjerna, vilket Dagens Arena rapporterade om i oktober.

– Tyvärr finns det en risk att upp till hälften av de extra pengarna har hamnat i kommunernas fickor, säger Christina Olsson.

De som däremot har exempelvis sjukpenning eller sjukersättning får behålla det extra tillskottet. Sveriges makalösa föräldrar uppmanar regeringen att ändra reglerna så att det höjda bidraget kan komma alla behövande barnfamiljer till del.

– Täpp nu till hålet och se till att pengarna inte går till kommunerna, så att inte barnfamiljer med försörjningsstöd blir utan pengar en gång till, säger Christina Olsson.

Men det kommer inte att bli någon förändring i reglerna.

– Det kommer vara upp till varje kommun att göra den bedömningen, säger Ardalan Shekarabi och uppmuntrar samtidigt kommunerna att låta barnfamiljerna som det extra stödet är tänkt för få behålla det.

– Jag vill också understryka att det extra bostadsbidraget är ett sätt för familjer som ännu inte har försörjningsstöd, att kunna slippa ansöka om det under pandemin.

Hur ser du på att det är så många som inte träffas av det höjda bostadsbidraget bland barnfamiljer? Många har ju redan försörjningsstöd.

– Jag skulle säga att det här är ett av de mest träffsäkra bidragen vi har. Här har vi de sårbara barnfamiljerna: en del som redan nu är beroende av försörjningsstöd, och andra sådana som kan klara sig utan försörjningsstöd på grund av det här extra bidraget