Sjuka hamnar mellan stolarna och kastas runt bland olika handläggare. Nu varnar Carina Wellton, ordförande för Solrosuppropet.se, att människor helt kommer tappa förtroendet för Försäkringskassan.

– Många sjuka är redan extremt misstänksamma mot Försäkringskassan, vilket  jag tycker är tråkigt, men nu är det svårt att lobba för något annat, säger hon.

Brevet som Dagens Arena publicerade tidigare i veckan tar upp att tvivelaktiga beslut ofta upptäckts när handläggare hoppar in i varandras ärendekorgar. Handläggarna själva varnar för att rättssäkerheten är hotad till följd av den stressiga arbetssituationen. Anställda vittnar om att det är omöjligt att få tid till att göra bra bedömningar av läkarintyg och sätta sig in ärenden.

– När handläggare är överhopade med arbete och bara vill få undan ärenden. Då förstår jag inte  hur någon kan tro att de ska kunna göra bra analyser och bra bedömningar, säger Carina Wellton.

Den höga personalomsättningen gör att ärenden flyter runt när anställda slutar. Den sjuka har då ingen handläggare att vända sig till på flera månader, berättar Sofia för Dagens Arena tidigare i veckan.
Om handläggare hela tiden byts ut är det förstås jättesvårt att känna tillit, menar Carina Wellton.
– Jag ska kunna lita på att Försäkringskassan gör sitt bästa för att hjälpa mig. När jag talar med många sjuka märker jag att den tilliten är helt borta nu. Samtidigt är det inte handläggarnas fel att sjukförsäkringsreglerna ser ut som de gör. Tyvärr måste handläggarna följa de hårda regler vi har i dag.

Att den stressiga arbetssituationen för Försäkringskassans anställda har pågått i flera år utan förändring tycker Carina Wellton är att ta lättvindigt på att det i slutändan även drabbar de sjuka.
– Det är väldigt mycket papper. Någon som sitter vid ett skrivbord och bedömer en människas framtid. Det handlar om stora livsavgörande beslut. Att överklaga tar mycket kraft från en redan sjuk människa som egentligen inte har någon energi. Då gäller det att man har ett bra nätverk runt omkring sig, eller så hamnar man hos socialen för att man inte orkar.

Carina Wellton anser att den bristande rättssäkerheten bidragit till att det blivit vanligare att människor överklagar Försäkringskassans beslut.
– Vi som är sjuka upplever att besluten blivit hårdare. Jag blir kontaktad av många som upplever att läkarintygen inte tas på allvar.

När Försäkringskassans handläggare knappt har tid att gå igenom läkarintyget är bara det en anledning till oro, tycker Carina Wellton. Hennes erfarenhet är att läkarna, hur som helst, anser det problematiskt när handläggare ska bedöma läkarintygen, utan medicinsk erfarenhet och utan att känna personen det handlar om.

När handläggarna dessutom är under stor press och stress, gör inte det situationen bättre, menar hon.
– En läkare har ju ofta en långvarig kontakt med den som är sjuk och har dessutom medicinsk erfarenhet. Ändå är det en lekman som ska avgöra om man har arbetskapacitet eller inte. Jag har ingenting emot att de som har arbetsförmåga arbetar, men det har blivit för hårt. Reglerna är en pappersprodukt som lät bra, men när det genomfördes fick det förödande konsekvenser.

Läs mer:

Brevet som visar kaoset på Försäkringskassan

“Jag har inte tid att göra mitt jobb”

Personalen minskar – trots allvarliga arbetsmiljöbrister

Facket: Ekvationen går inte ihop