Fackförbundet ST efterlyser ett politiskt helhetsgrepp för den statliga verksamheten. Möjligheterna att upprätthålla en kvalitativ statlig verksamhet i hela landet måste garanteras, skriver ordföranden Britta Lejon

I går kom beskedet att Försäkringskassans ledning nyanställer 300 personer för att lösa kaoset på Försäkringskassan. En åtgärd som inte räcker långt, anser Britta Lejon, ordförande för ST.

Efter Dagens Arenas uppgifter om att rättssäkerheten är hotad till följd av den pressade arbetssituationen på Försäkringskassan kom beskedet från ledningen. 300 ska anställas till hösten. Britta Lejon, ordförande för fackförbundet ST är inte nöjd med beskedet.
– De flesta är ersättningsrekryteringar. Det är alltså inte så många nya människor som kommer att underlätta livet för handläggarna, säger hon och fortsätter:

– Man ska vara medveten om att de här pengarna tas från nästa års budget. Bara det är ett tecken som visar vilken allvarlig situation Försäkringskassan är inne i.

Hon ser mycket allvarligt på att rättssäkerheten blir hotad när ärenden snabbt ska avklaras av stressade handläggare.
– Den professionalitet handläggare bygger upp under åren, som behövs för att det ska bli ett bra jobb ges inte tillräckligt utrymme när det handlar om att man snabbt ska fylla i ett papper efter förutbestämda mallar. Handläggarna fråntas sin professionalitet och det finns inget utrymme för kloka bedömningar.

Var i organisationen de nyanställda hamnar förblir oklart. Hålen är dock många hål att fylla. Dagens Arena har främst rapporterat om den pressade arbetssituationen på de lokala försäkringscentren i Stockholm. Britta Lejon säger att problem med övertidsberg och sjukskrivningar finns i stora delar av organisationen.
– Oavsett om vi pratar om dem som jobbar inom kundtjänst, med sjukförsäkringen, med föräldrapenningen eller med aktivitetsstödet så finns det höga sjuktal och övertidsberg, säger hon.

Britta Lejon vill se kraftfullare åtgärder för att komma tillrätta med de arbetsmiljöproblem som funnits sedan omorganiseringen av Försäkringskassan 2008. Omorganiseringen gjordes i samband med att förändringarna i sjukförsäkringen infördes.
– Det ska tilläggas att personalen har minskat från 17 000 till 12 000 sedan dess, samtidigt som vi fått mycket mer att göra. Det är en ekvation som inte går ihop.

Siffran som Lar-Åke Brattlund, personalchef på Försäkringskassan, nämner är 13 500, är den felaktig?
– Nej det stämmer säkert, men då skulle jag tro att han har räknat in de korttidsanställda och inhyrda. Försäkringskassan har väldigt många visstidssanställningar.

Lars-Åke Brattlund säger också till Dagens Arena att Försäkringskassans stora personalomsättning i Stockholm snarare handlar om att arbetsmarknaden är rörlig i storstadsområdena, och inte om missnöjd personal. Britta Lejon tycker att det är en sanning med modifikation.
– Det är klart att det är svårare att behålla folk om de har många andra alternativ, men det betyder inte att problemen är mindre för det. Personalen måste ju känna att ledningen har resurser att göra radikala förbättringar för att man ska orkar jobba kvar.

Britta Lejon poängterar att för att situationen ska förändras måste regering och riksdag öka resurserna till Försäkringskassan.
– Det är det eller att ta bort radikalt mycket av de uppgifter vi har nu. Det här håller inte. Även om ledningen får lika mycket pengar som de har begärt kommer situationen fortsätta att vara ansträngd.

Brevet som visar kaoset på Försäkringskassan

“Jag har inte tid att göra mitt jobb”

Personalen minskar – trots allvarliga arbetsmiljöbrister