Personalstyrkan på Försäkringskassan har minskat med mer än 9 procent sedan 2008. Det visar siffror som Dagens Arena tagit fram.

På Försäkringskassans kontor i Stockholms län har personalstyrkan minskat med 9,3 procent åren 2008–2012. Det motsvarar ungefär 15 tjänster. Det har Dagens Arena räknat ut genom att titta på Försäkringskassans egen statistik på lokalnivå.

Personalomsättningen har på en del kontor i Stockholm varit så hög som 40 procent.

– Generellt har vi haft stor personalomsättning på de lokala försäkringskontoren. Facket har försökt titta på vad det beror på. Vi vet inte om alla vågar prata sanning när vi får frågan varför de slutar. Det som har nämnts är främst för stor arbetsbelastning, men också för stark detaljstyrning, säger Cecilia Lofjärd, arbetsplatsombud och styrelseledamot i ST på Försäkringskassan.

En stressig arbetsmiljö blir följden av hög personalomsättningen och personalbrist. Det är inte ovanligt att handläggare har 50–60 timmars övertid.

Det förekommer att anställda ”jobbar över i smyg” utan att redovisa sin övertid.
– Vi har signaler om gratisarbete, att man stämplar ut och fortsätter jobba eftersom man inte hinner med och känner sig pressad att visa resultat, säger Cecilia Lofjärd.

– Jag tror att det mest är en lojalitet mot sjukskrivna kollegor och inte att man är rädd för chefen. Men det är klart att chefskapet blir mer kontrollerande och detaljstyrt när budgeten är pressad och visst leder det till konsekvenser om man inte hinner med. Då får man diskutera det med sin chef och det kan ju vara mindre trevligt om man säger så.

Cecilia Lofjärd säger att det inte är ovanligt att handläggare slutar efter bara några månader till följd av arbetssituationen.
– Många känner att det är omöjligt att göra ett bra jobb och slutar därför. Det finns till och med anställda som sagt upp sig utan att ha ett annat jobb att gå till.

Arbetssituationen gör att många handläggare på Försäkringskassan pressar sig så hårt att de riskerar att bli sjuka, enligt Cecilia Lofjärd.
– Det är helt paradoxalt egentligen, att vi blir sjuka av att hjälpa sjuka människor bli friska.

Att rättsosäkerheten är hotad av underbemanning och en stressig arbetssituation till följd har påpekats av både facket och arbetsmiljöombuden i de samverkansforum, som regelbundet träffar Försäkringskassans ledning, berättar Mary Svenberg, arbetsplatsombud i Sundbyberg.

Hon poängterar att situationen är på bristningsgränsen och i slutändan är det människor som drabbas när rättssäkerheten brister.
– Det som händer är att vi gör fel bedömningar och personer som har rätt till ersättning inte får det och tvärtom. Vi hinner inte utreda det som ska utredas. Det drabbar då redan utsatta personer och blir traumatiskt eftersom de tvingas överklaga. Något som långt ifrån alla ens orkar göra, säger hon.

Det värsta scenariot är enligt de arbetsplatsombuden som Dagens Arena har pratat med att personalen till slut inte orkar med. Det skulle innebära att försäkringspengar helt enkelt inte kommer att betalas ut i tid.

– I slutändan måste vi fråga oss om vi vill ha kvar det allmänna försäkringssystemet där alla medborgare försäkras i befintligt skick. Vill vi det måste vi ge ansvarig myndighet rimliga möjligheter att klara av sitt uppdrag. Som situationen ser ut i dag kommer det inte dröja länge innan människor helt tappar förtroendet för systemet, säger Mary Svenberg.

Hon understryker också att höga ambitioner också kräver resurser.
– Om ambitionsnivån ska vara personlig handläggning med utredning, behovsprövning och rehabilitering måste vi också ha tid till det. Då går det inte att ha en ärendemängd på 130 stycken. Det är helt orimligt faktiskt!

Läs även: Brevet som visar kaoset på Försäkringskassan

“Jag har inte tid att göra mitt jobb”

______________

Dagens Arena har sedan i måndags sökt Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson för en intervju. Han har avböjt att svara på våra frågor. Hanna Stefansson har dock under tisdagsförmiddagen fått ställa frågor till personaldirektör Lars-Åke Brattlund. Den intervjun kommer att publiceras under eftermiddagen.