Internt brev avslöjar allvarliga brister i arbetsmiljö. Nu larmar Försäkringskassans handläggare.  

I ett internt fackligt dokument som Dagens Arena har tagit del av beskrivs arbetssituationen som pressad på många av Försäkringskassans lokala försäkringscenter i Stockholm.

Det är främst sjukpenningshandläggarna som inte hinner med det arbete som ska genomföras och personalomsättningen är mycket hög. Över hälften av de anställda har arbetat mindre än två år. Situationen påtalas vara så allvarlig att rättssäkerheten inte kan upprätthållas. Sammantaget ger dokumentet bilden av en mycket allvarlig situation för arbetsmiljön på Försäkringskassan.

En handläggare bedöms enligt regelverket hinna med ungefär 70 ärenden samtidigt. Mary Svenberg, arbetsplatsombud i Sundbyberg instämmer i bilden som ges i dokumentet. Hon säger att personalbristen gör att en handläggare måste hantera långt fler ärenden.

– Jag vet att det finns de handläggare som har 110 och upp till 130 ärenden samtidigt. Det är inte rimligt, säger Mary Svenberg.

I dokumentet varnas det för att arbetssituationen, som den beskrivs ovan, gör att rättssäkerheten är hotad. Handläggare får hoppa in i varandras ärenden och i flera fall har det upptäckts tveksamheter i bedömningar då ärenden har haft många olika handläggare.

I brevet beskrivs situationen på flera kontor som ”kritisk” och trots att problemen påtalats av både anställda och facket kvarstår problemen. Nu befaras situationen på många kontor bli ännu värre till hösten. Det eftersom beskedet från ledningen är att “situationen är som den är”. Det råder anställningsstopp och ingen ljusning i form av nyrekryteringar väntar.

Bilden bekräftas i ett öppet brev från fackförbundet Statstjänstemannaförbundet, ST till Försäkringskassans högsta ledning och regeringen.

– Situationen är väldigt plågsam. Det är för lite personal. Det är inte bara de lokala försäkringscentren som har det tufft. Det finns för lite resurser totalt sett och det är ju därför ledningen begär mer anslag från regeringen, säger Mary Svenberg, arbetsplatsombud i Sundbyberg.

Redan 2011 fick Försäkringskassan bottenbetyg vad gäller arbetsmiljö i en medarbetarundersökning, som uppmärksammades av ST. I det öppna brevet till Försäkringskassans ledning framför facket på nytt skarp kritik om anställdas missnöje med sin arbetssituation och hänvisar till den senaste medarbetarundersökningen. I den får Försäkringskassan ytterligare sänkt betyg när det gäller arbetsmiljö. I dag anser färre än hälften av de anställda, 40 procent, att de har en rimlig arbetssituation. 2011 var den siffran 42 procent.

Införandet av rehabiliteringskedjan pekas ut som en av de bidragande orsakerna till att arbetsmiljön de senaste åren har försämrats. Senast framkom det i en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Hälften av handläggarna anser att rehabiliteringskedjans regelverk är tydligt, men bara ett fåtal att det är flexibelt. Omkring 30 procent av handläggarna anser att rehabiliterings­kedjan i stor utsträckning är legitim, effektiv och rättssäker.

Arbetsplatsombuden som Dagens Arena pratat med menar att det nya regelverket är en bidragande faktor till missnöjet hos handläggarna.
– ST har inte stuckit under stol med att vi inte gillar en utformning som kastar ut människor ur försäkringen, men oavsett var man står ideologiskt är det inte Försäkringskassans uppdrag att marknadsföra regeringens politik. När regelverket är mer komplicerat behövs det mer tid för utredning och den finns inte när handläggare sitter med över hundra ärenden samtidigt, säger Siv Norlin, ordförande för ST på Försäkringskassan.

Läs även:

“Jag har inte tid att göra mitt jobb”

______________

Dagens Arena har sedan i måndags sökt Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson för en intervju. Han har avböjt att svara på våra frågor. Hanna Stefansson har dock under tisdagsförmiddagen fått ställa frågor till personaldirektör Lars-Åke Brattlund. Den intervjun kommer att publiceras under eftermiddagen.