Tesla Postnord har under fredagseftermiddagen lämnat in sitt yttrande angående Teslas stämning. Tesla har dels begärt att Postnord ska dela ut deras registreringsskyltar, något Postnord nu bestrider.

Det var i måndags som Tesla lämnade in två separata stämningsansökningar, en mot staten via Trafikstyrelsen och en mot Postnord. I båda fallen handlar det om att Tesla på grund av Seko och ST:s sympatiåtgärder inte får tillgång till nya registreringsskyltar.

Tesla uppmanar också tingsrätten i båda fallen att tvinga Trafikstyrelsen och Postnord att lämna ut deras registreringsskyltar tills dess att ett beslut är fattat, en så kallad säkerhetsåtgärd. Solna tingsrätt gav i tisdags Postnord tre dagar att lämna ett yttrande om Teslas begäran för att efter det ta ett beslut.

Inte klart att säkerhetsåtgärden går att efterfölja

Under fredagen kom yttrandet och Postnord bestrider Teslas yrkanden i sak, bestrider säkerhetsåtgärden samt kräver ersättning för rättegångskostnader. Postnord menar att beslutet att inte dela ut registreringsskyltarna ligger utom deras kontroll, då arbetarnas rätt att ta till stridsåtgärd är grundlagsskyddad. De menar därför att Postnord vare sig kan eller behöver “uppfylla eventuella civilrättsliga förpliktelser som må följa av postlagen”.

Postnord skriver att även om tingsrätten beslutar att bevilja Teslas säkerhetsåtgärder, är det inte självklart att Postnord skulle kunna efterfölja det beslutet. De skriver att de inte kan beordra sina anställda att leverera post till Tesla då Postnord är skyldiga att respektera de åtgärder som Seko och ST, vars medlemmar utgör 80 procent av Postnords anställda, vidtagit mot Tesla.

Ett beslut väntas tas i början av nästa vecka, enligt Solna Tingsrätt.