Seko skärper nu sitt sympativarsel till stöd för If Metall. Foto: PostNord/Tesla

Tesla Seko och ST skärper nu sitt sympativarsel till stöd för IF Metall i konflikten med Tesla. 

Utökningen innebär att PostNord (Seko och ST) och CityMail (Seko) inte kan lämna ut brev och paket till de adresser som Tesla registrerat hos Transportstyrelsen. Något elbilsföretaget gjort för att kunna hämta ut bland annat registreringsskyltar.

Seko menar att man därmed rundat den ursprungliga konfliktåtgärden. En åtgärd som innebar en blockad mot utdelning av post och försändelser till Teslas arbetsplatser i Sverige. 

–  Tesla gör nu allt för att kringgå våra sympatiåtgärder och då svarar vi med att täppa till den möjligheten, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia, i ett pressmeddelande.

Vill undkomma konsekvenser

Britta Lejon, förbundsordförande på ST, menar att Tesla fokuserar på fel saker.

– Istället för att försöka undkomma konsekvenserna av den svenska fackföreningsrörelsens konfliktåtgärder hade det varit bättre om de lagt sina ansträngningar på att åstadkomma bra och trygga anställningsvillkor för sina anställda, vilket man får via kollektivavtal, säger hon i ett pressmeddelande.

Gabriella Lavecchia och Britta Lejon.

“Vår kamp”

Gabriella Lavecchia menar att det är viktigt för Seko att stödja IF Metalls krav på kollektivavtal.

– IF Metalls kamp är även vår kamp. Genom att vägra förhålla sig till spelreglerna här i Sverige så försöker Tesla skaffa sig konkurrensfördelar genom att ge arbetarna sämre löner och villkor än de skulle haft med ett kollektivavtal. Den strid som nu IF Metall tar är viktig för hela den svenska kollektivavtalsmodellen, säger Gabriella Lavecchia.

Sekos stridsåtgärder träder ikraft den 24 maj klockan 01.00.