Nyhet En motion för att säkra att personer med sjukvårdsförsäkring inte går före i vårdkön röstades på tisdagen ner i Region Stockholm. »Om vi inte reglerar det här i regionen får vi utvecklingen av en gräddfil«, säger Elinor Odeberg (S). 

Antalet tecknade sjukvårdsförsäkringar blir allt fler. Idag har drygt 650 000 personer en sjukvårdsförsäkring, antingen genom sitt företag, sitt fack eller privat.

I dagsläget får endast privata vårdgivare tar emot försäkringspatienter. De flesta privata vårdgivare tar även emot offentligt finansierade landstingspatienter. Resultatet är enligt Jonas Lindberg, ledamot för Vänsterpartiet i Region Stockholm att den som har försäkring går före i kön.

»Jag får e-post från läkare som upplever ett etiskt dilemma när arbetsgivaren vill att de ska neka landstingsremisser för att istället prioritera försäkringspatienter«, säger Jonas Lindberg som i tisdagens regionfullmäktige motionerade för att det inom Region Stockholm inte ska vara tillåtet för verksamheter med avtal enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV, eller Lagen om offentlig upphandling, LOU, att ta emot försäkringspatienter.

Samtliga partier, förutom Vänsterpartiet och socialdemokraterna, röstade nej till motionen.

Jonas Lindberg (V), Elinor Odeberg (S) och Tobias Nässén (M)

 

Läs mer: Alliansen vill skattebefria gräddfiler till vården

Elinor Odeberg, ledamot för Socialdemokraterna i regionfullmäktige, röstade för motionen. Hon säger att det spelar roll vad Region Stockholm beslutar sig för eftersom att det är den region med flest vårdval och flest sjukvårdsförsäkrade, både till antal och till andel.

»Det blir inte en lika stor fråga i andra regioner för att de privata alternativen i de regionerna inte är lika många, men i Stockholm har vi 40 vårdval, flest privata aktörer och redan en problematik med att vården allt mer baserads på efterfrågan snarare än behov, genom hur företag väljer att etablera sig inom ramen för LOV. Om vi inte reglerar det här i regionen då får vi en utveckling av en gräddfil i den offentliga vården och det kommer att få påverkan på det nationella planet«.

Läs mer: Hälften av fackförbunden erbjuder privata sjukvårdsförsäkringar

Tobias Nässén, vård- och valfrihetsregionråd för Moderaterna, skriver tillsammans med Anna Starbrink (L), i regionrådsberedningens motivering till varför Jonas Lindbergs motion bör avslås att de inte delar tesen att privata aktörer låter patienter med privat sjukförsäkring gå före i kön.

Ett resonemang Jonas Lindberg tycker brister.

»Hela idén med de privata försäkringarna är att de ger dig snabbare tillgång till den vård som annars erbjuds i det offentliga åtagandet«, säger Jonas Lindberg.

Han har pratat med vårdgivare som säger att de prioriterar försäkringspatienter eller patienter som betalar själva framför landstingets patienter.

»De säger själva att det är det snabbaste sättet att få vård hos dem«.

Tobias Nässén tycker att dagens nationella regelverk är tillräckligt.

Hur vet du att privata aktörer som tar emot både landstingsremisser och försäkringspatienter inte prioriterar försäkringspatienter?  

»Regionen lägger en stor mängd resurser på avtalsuppföljning och granskning av vårdgivare såväl som uppföljning av statistik vad gäller tillgänglighet och väntetider. Vi kräver att vårdgivarna håller och följer sina avtal de har med regionen och får betalt av skattemedel« skriver Tobias Nässén i ett mejl.

Läs också: Ja till nytt vårdval i Stockholm