Foto: Pixabay

Vi ställer inte upp på bilden att vi återkommande lurat människor, skriver ett antal audionomer i ett svar till Mittenalliansen i Region Stockholm.

Nu behöver vi audionomer få höras. I debatten saknas reflektion runt en rad viktiga faktorer som krävs för att alla Stockholms 250 audionomer ska kunna ge den kvalitativa hörselvård vi och politikerna vill att vi ska ge.

Kvalitativ hörselvård bygger på tillit och förtroende. Att vi som audionomer återkommande får höra att vi lurat människor är en bild vi inte ställer upp på. Vi brinner för att hjälpa personer till förbättrad hörsel och vi vet hur många av alla de hundratals människor som söker hjälp hos oss varje dag i Stockholm som upplever motsatsen.

Vi märker att en ökad valfrihet ökar våra möjligheter att göra de som söker vård nöjda 

En 80-årig man som vill ha den senaste tekniken för att kunna fortsätta sitt aktiva liv. Den yrkesarbetande kvinnan som är så tacksam för att det finns en klinik runt hörnet där hon snabbt kan få hjälp med inställningarna i sin nya hörapparat. Det här är bara ett axplock av nöjda kunder under en dag i Stockholm.

Kvalitativ hörselvård förutsätter att det finns audionomer som utför den. För det krävs trygghet, inte att man tar bort fritt val utan att berätta vad det ska ersättas med. Bredd av arbetsgivare ger valfrihet som kräver att arbetsgivare ständigt måste förbättra sin verksamhet för att kunna rekrytera de bästa audionomerna. Att verkligen fullfölja vår skyldighet genom att få möjlighet att arbeta med och erbjuda den senaste tekniken vad gäller hörhjälpmedel för att ge den bästa kvalitativa hörselvården.

Kvalitativ hörselvård är så mycket mer än priset på en hörapparat. Vi märker att en ökad valfrihet ökar våra möjligheter att göra de som söker vård nöjda. Hälso- och sjukvårdslagen, våra etiska riktlinjer samt det avtal som finns med Region Stockholm reglerar redan mycket av det debatten handlar om. Och om det nu brister i kommunikation, låt oss tillsammans förbättra den. Det krävs de facto både någon som pratar och någon som vill lyssna för att den ska fungera.

Skillnaden mellan audionomer och läkare är att vi inte skriver ut medicin. Resan fram till en förskrivning av en hörapparat är mer än ett hörseltest och ett recept på en lösning. Det är en process som kan pågå över lång tid med samtal, att utreda behov och förutsättningar, utprovning och anpassning av hjälpmedlet som slutligen resulterar i ett fritt val för individen baserat på den information personen fått under denna resa och de val personen gör.

Och om det nu mot förmodan fortfarande finns någon som inte uppfattat vad vi sagt så är du varmt välkommen till en klinik nära dig så berättar vi mer om vad vi som audionomer behöver för att kunna fortsätta utöva en kvalitativ hörselvård i Stockholm.

Alla vi som skrivit under arbetar dagligen med patienter inom primär hörselrehabilitering i Region Stockholm.

Elin Björkegren, Leg. Audionom

Helene Ljung, Leg. Audionom

Jalil Shahabi, Leg. Audionom

Karin Andersson, Leg. Audionom

Karin Glad, Leg. Audionom

Maria Chatziapostolou, Leg. Audionom

Therese Törnblom Larri, Leg. Audionom

Åsa Nilsson, Leg. Audionom

Faktaruta audionom:

Audionomutbildningen i Sverige är en 3 årig högskoleutbildning och ger en kandidatexamen. Efter godkände studier ansöker man om legitimation från Socialstyrelsen. En audionom är en professionell som specialiserar sig på att utvärdera, diagnostisera och behandla hörselrelaterade problem och störningar. De arbetar med att utföra hörseltester, rekommendera hörapparater eller andra hjälpmedel, prova ut hörapparater eller andra hjälpmedel och ge råd om hörselvård och kommunikationsstrategier för personer med hörselproblem. Audionomer spelar en viktig roll i att förbättra människors hörselhälsa och livskvalitet.