Foto: KD/Pixabay

Vård När vänsterstyret i Region Stockholm genomför sin politik riskerar den goda tillgängligheten till hörselvård att gå till spillo. Helt av ideologiska skäl. Det skriver Carl-Johan Schiller (KD) och Sara Degrér (KD). 

Bedömningar visar på att över 1,5 miljoner svenskar har nedsatt hörsel. De flesta har också någon anhörig som har eller är i behov av ett hörselhjälpmedel, eller hörapparat som det oftast kallas. Många gånger går det flera år innan man söker hjälp och när man väl tar steget för att boka in en undersökning är det viktigt att vården är tillgänglig. Det är den mindre mottagningen i Danderyd som vi har besökt ett viktigt exempel på. 

När det kommer till hörselvården och andel av befolkningen som har hörapparat utmärker sig Region Stockholm på ett mycket positivt sätt. Med en mångfald av vårdgivare finns det olika aktörer med stor geografisk spridning att välja på i länet. Dessutom är väntetiden runt en vecka i Stockholm, i andra regioner där man bara tillåter verksamheter i egen regi kan väntetiderna vara uppemot två år. När vänsterstyret i Region Stockholm nu genomför sin politik så riskerar den goda tillgängligheten att gå till spillo. Helt av ideologiska skäl. 

När tillgängligheten försämras skapas ett behov av att köpa sig förbi i kön. Privata alternativ kommer alltid att finnas men möjligheten för alla invånare att gå till dessa kommer att försvinna.

Mottagningarna för hörselrehabilitering verkar inom vårdvalet, vilket innebär att de vårdgivare som uppfyller regionens krav får starta en verksamhet. Det har lett till en mångfald av aktörer i hela länet och en god tillgänglighet. Teknikutvecklingen inom hörsel går snabbt och i Stockholm finns möjligheten att välja från regionens upphandlade sortiment eller få en check för att köpa ett hjälpmedel ur ett större sortiment. Detta för att alla ska ha möjlighet till ett bredare urval, och inte bara de ekonomiskt starka. 

Det är denna möjlighet som vänsterstyret i Stockholm nu vill ta bort. Då kommer bara de med bäst ekonomi kunna få ta del av den senaste tekniken samtidigt som tillgängligheten kommer att försämras. Risken är stor att mottagningar kommer avsluta sitt avtal med regionen och rikta sig mot försäkringspatienter. Och mindre mottagningar, som den vi besökte på Svärdvägen i Danderyd, kommer antagligen att läggas ner.  När tillgängligheten försämras skapas ett behov av, för de som har möjlighet, att köpa sig förbi i kön. Privata alternativ kommer alltid att finnas men möjligheten för alla invånare att gå till dessa kommer att försvinna. Det är verkligheten av vänsterstyrets politik.

Att vid nedsatt hörsel inte få hjälp leder till socialt utanförskap när man inte kan kommunicera och umgås normalt. Det ökar också risken för depression och demenssjukdomar. När vänsterstyret rullar ut sin politik är riskerna stora och konsekvenserna blir förödande. Vår uppmaning till vänsterstyret i Region Stockholm är tydlig: förstör inte den goda tillgänglighet som finns inom hörselrehabilitering. Det finns flera delar av vården i Stockholm som behöver bli bättre men just hörselvården är inte ett problem. Politiken måste fokusera på de stora problemen istället för att ånga på med ideologiska skyddslappar. 

Carl-Johan Schiller (KD), andre vice ordförande i Primärvårdsnämnden i Region Stockholm. 

Sara Degrér (KD), gruppledare i Danderyd Kommun.