Arbetsrätt Sveriges Hamnar har valt att sätta hårt mot hårt gentemot Hamnarbetarförbundet. Ett medlarbud lades i morse, men nobbas av Hamnarbetarförbundet. Nu väntar strejk och lockout. 

Sveriges Hamnar, bransch- och arbetsgivarförbund för Sveriges hamnar, och fackförbundet Hamnarbetarförbundet har under tisdagsmorgonen fått ett medlarbud att ta ställning till. Om parterna inte kommer överens bryter strejk och lockout ut på onsdagen. Initialt rör det sig om 8 hamnar över hela landet.

Hamnarbetarförbundet väljer nu att nobba medlingsbudet. De skriver i ett pressmeddelande att de avvisar avtalsbudet eftersom att det kräver att de »avsäger sig rätten att vara delaktiga i lokala uppgörelser på arbetsplatserna där medlemmarna jobbar, möjligheten att tolka det egna avtalet och rätten att väcka talan i Arbetsdomstolen om arbetsgivarparten bryter mot ingångna avtal«.

I en skriftlig kommentar påpekar förbundsstyrelseledamot Erik Helgeson att de tycker att det är anmärkningsvärt att medlarbudet ligger väldigt nära arbetsgivarnas kravlista.

– Det är anmärkningsvärt att vi fått ett medlarbud närmast identiskt med arbetsgivarnas kravlista. Budet innebär inskränkningar av våra fackliga rättigheter som sträcker sig utanför gällande rättspraxis.

Sveriges Hamnar sa ja till budet.

Läs mer: Avgrundsdjup klyfta mellan facken

Konflikten mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har pågått sedan mars 2018 då arbetsgivarsidan valde att sätta hårt mot hårt gentemot Hamnarbetarförbundet och utesluta dem från skydds- och samarbetskommittéer, styrelser och liknande, och tagit bort tid för fackligt arbete för förbundets fackliga representanter.

Orsaken är att Sveriges Hamnar tecknar kollektivavtal med Transportarbetareförbundet och att det är LO-förbundet som är förhandlingspartnern och det fackförbund de köper sig fredsplikt i från.

1972 bröts sig Svenska Hamnarbetarförbundet sig ur Transport. Sedan 1980 har det funnits en praxis där Hamnarbetarförbundet tillåtits utse skyddsombud och att delta i förhandlingar, trots att de inte har varit den legitima avtalspartnern.

Hamnförbundets ordförande Eskil Rönér skriver på DN debatt att Sveriges Hamnars nya inställning innebär att »etablerade pragmatiska kompromisser plötsligt kastades över bord«.

Läs mer: LO säger inte strikt nej till lagändring

Förhållningssättet från Sveriges Hamnar är i linje med det sätt på vilket APM-Terminals i Göteborg valt att hantera Hamnarbetarförbundet och som varit en av konfliktytorna i den hamnkonflikt i Göteborgs hamn som pågick framförallt under 2016 och 2017.

En av hamnarna som berörs av morgondagens hot om lockout och strejk är Malmö hamn. Henrik Collvin är lokal ordförande för Hamnarbetarförbundet. Han säger att han inte vet om Sverige Hamnars strategi gentemot hans fackförbund är ett resultat av APM-Terminals och situationen i Göteborgs hamn.

– Allt jag kan säga är att Sveriges Hamnars beslut kom väldigt tätt därpå, alltså att deras policy nu är att deras medlemmar inte ska ge Hamnarbetarförbundet några fackliga rättigheter utöver det minst möjliga, säger Henrik Collvin.

Så länge Henrik Collvin har arbetat i hamnen i Malmö har Hamnarbetarförbundet haft samma rättigheter som Transport att representera sina medlemmar och sitta med i arbetsplatsens olika kommittéer. Han kallar det ett »hängavtal som inte varit skriftligt«. Men det har heller inte förbundit Hamnarbetarförbundet till den fredsplikt som arbetsgivaren vill ha i utbyte mot ett kollektivavtal.

– Vi vill bara kunna representera våra medlemmar. Jag förstår arbetsgivaren att de såklart vill ha fredsplikt, men vi har erbjudit dem lösningar som de har tackat nej till, säger Henrik Collvin.

Den lösning som Hamnarbetarna har föreslagit Sveriges Hamnar är en kartellösning där Transport och Hamnarbetarförbundet blir likvärdiga parter.

– Jag tror att vi och Transport har samma grundtanke, nämligen att skapa en arbetsplats som är så bra som möjligt för våra medlemmar. Jag ser egentligen inga hinder för att vi gemensamt skulle kunna förhandla med arbetsgivaren, men från Transport har vi fått kalla handen. Från arbetsgivaren också, säger Henrik Collvin.

Läs mer: UG: Göteborgs Hamn lobbar för ändrad strejklagstiftning

Arbetsgivarsidan vill ge Hamnarbetarförbundet ett hängavtal till det avtal som de tecknar med Transport. Det skulle innebära att Hamnarbetarförbundets medlemmars villkor skulle förhandlas av Transport.

Hamnarbetarförbundet har lagt fram ett likalydande avtalsförslag med exakt samma innehåll som det arbetsgivaren redan har med Transport, men med den skillnaden att de med det avtalet vill erkännas som en likvärdig part.

Medlingsinstitutet försökte medla mellan parterna i Göteborg 2016, men fick avbryta försöken då ingen lösning stod att finna. Nu gavs medling en till chans.

På spel om parterna inte kommer överens är hotet om strejk och lockout. Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelseledamot Erik Helgeson skriver i ett pressmeddelande att Sveriges Hamnars beslut om lockout är en »massiv upptrappning jämfört med våra varslande varningsstrejker«. 

– Arbetsgivarsidans lockout innebär att man stoppar arbetet i ett tiotal hamnar i totalt 393 timmar. Det är givetvis ingen spegling, som Sveriges Hamnar påstått, utan en massiv upptrappning jämfört med våra varslade varningsstrejker. Våra arbetsnedläggelser motsvarade inte ens en sjundedel av arbetsgivarnas stridsåtgärder, skriver Erik Helgeson.

För Malmö hamns del rör det sig om två kontra 17 timmar och påverkar ett 30-tal personer. I hela landet berörs ungefär 1 000 av fackförbundets 1300 medlemmar, beräknar facket.

– Jag kan tycka att det är magstarkt att lägga »spegelaktioner« som är nästan tiodubbla i omfattning. Vi varslar om strejk i två timmar på morgonen. Arbetsgivaren kontrar och lägger lockout mellan 07:00 – 24:00. Jag kan ha missförstått vad en »spegelvarsling« eller en »spegelaktion« innebär, men det borde vara en likvärdig aktion, säger Henrik Collvin och tillägger:

– Vår strejk skapar lite grus i maskineriet på morgonen, men vi löser arbetsuppgifterna under dagen. Arbetsgivarens aktion slår undan benen för hela arbetet.

Dagens Arena har sökt Sveriges Hamnar 

Allt om hamnkonflikten: 

Avgrundsdjup klyfta mellan facken

»300 människor har försvårat export för 64 miljarder«

UG: Göteborgs Hamn lobbar för ändrad strejklagstiftning

LO säger inte strikt nej till lagändring

Göteborgs Hamns vd välkomnar inskränkt strejkrätt

Hamnarbetarna kan lockoutas från övertidsarbete