Göteborgs Hamns vd Magnus Kårestedt vill att lagen om fackavtal ska ses över. Foto: Göteborgs Hamn

Göteborgs hamn Konflikten i Göteborgs containerhamn kan få konsekvenser bortom vad många trodde möjligt. Arbetsmarknadsministern vill ändra i lagen och inskränka strejkrätten. Något som flera parter i konflikten jobbar aktivt för, visar SVT:s Uppdrag granskning.  

Konflikten i Göteborgs containerhamn är inne på sitt andra år. Hamnen har tappat nästan 20 procent av sin hanteringsvolym sedan början av 2017 – och än finns ingen lösning i sikte.

De parter som utåt sett strider är fackförbundet Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals (APMT). Men Uppdrag gransknings (UG) program visar att det bakom kulisserna även finns det kommunalt ägda Göteborgs Hamn, vars vd jobbar aktivt för att lagstiftningen kring kollektivavtalen ska ändras.

85 procent av de som jobbar i containerhamnen är medlemmar i Hamnarbetarförbundet. APMT har tecknat kollektivavtal med LO-anslutna Transport.

Ett av de viktigaste skälen till att en arbetsgivare tecknar kollektivavtal är för att få fredsplikt. Det innebär att parterna inte får vidta eller delta i stridsåtgärder så länge avtalet gäller.

I debatten har det hävdats att den svenska modellen innebär rikstäckande avtal och att agerandet från Hamnarbetarförbundets sida möjliggörs genom en »en lucka i lagen«.

Ett resonemang som Mats Glavå, docent i arbetsrätt vid Göteborgs universitet, inte tycker beskriver hela bilden. Han menar att den svenska modellen också bygger på en frihet att organisera sig och bedriva facklig verksamhet.

– Arbetsgivarna på just det här området är väl medvetna om att Hamnarbetarförbundet har en majoritet av de anställda i Göteborgs hamn och ändå sluter ett kollektivavtal med Transport. Då vet man ju att den arbetstagarpart de har inte kan erbjuda det som är det essentiella för arbetsgivaren – nämligen att få arbetsfred. Det är arbetsgivarsidan som inte gör som man normalt gör – nämligen att sluta avtal med den organisation som kan erbjuda arbetsrätt, säger Mats Glavå, docent arbetsrätt vid Göteborgs universitet, till UG.

APMT menar att man skrivit kollektivavtal med Transport då det är den part arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar alltid tecknar avtal med. På arbetsgivarsidan finns också det kommunalt ägda hamnbolaget Göteborgs Hamn AB. APMT är kund hos Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamn har tillsammans med Svenskt Näringsliv, APMT och Sveriges Hamnar drivit frågan om att det behövs en ändring i lagstiftningen, enligt UG:s program.

–Jag tycker att det är viktigt att man håller diskussionen kring de här frågorna – alltså behovet av att se över kollektivavtalets roll – levande

Under hösten 2016 åkte Göteborgs Hamns vd Magnus Kårestedt och APMT:s vd Henrik Kristensen till Rosenbad för att träffa Ylva Johanssons (S) statssekreterare. Med på resan var också Göteborgs Hamns styrelseordförande Ulrica Messing (S). Mötet dokumenterades aldrig, men dess initiativtagare var Magnus Kårestedt.

På frågan om varför Hamnarbetarförbundet inte var medbjudna på resan svarar Kårestedt UG att det i det här fallet valde att bara åka med sin kund, APMT, och att det »kändes naturligt eftersom vi har en avtalsrelation med APM Terminals och vi ser båda väldigt allvarligt på att volymerna minskar, vilket till stor del beror på det osäkra läget och risken för konflikter«. Han fortsätter:

– När godsnavet blir utsatta för sådana här störningar så måste man få påtalat detta för alla som bestämmer och kan ha inflytande i detta.

Magnus Kårestedt sitter som vd för Göteborgs Hamn och kontrollerar kommunens avtal med APMT, och han sitter även som styrelsen för branschorganisationen Sveriges Hamnar – tillsammans med APMT:s vd Henrik Kristensen.

På mötet med statssekreteraren påtalade Kårestedt tillsammans med Messing och Kristensen konsekvenserna av att ett gods nav som Göteborgs hamn står stilla men också att det finns »en lucka i lagen« som tillåter stridsåtgärder som får de här konsekvenserna.

Magnus Kårestedt menar att Göteborgs Hamn, som inte är en avtalspart, inte kan hjälpa till att lösa konflikten. Det är upp till Hamnarbetarförbundet och APMT.

Samtidigt har Magnus Kårestedt under hela processen haft täta kontakter med APMT, med Sveriges Hamnar och politiker och tjänstemän. Hamnarbetarförbundet har han inte träffat en enda gång under tiden konflikten pågått – trots att förbundet bjudit in till möte.

Till UG säger han att han vet vad de tycker genom hemsidor han läser.

UG:s granskning av Magnus Kårestedts jobbmejl visar att han lagt all sin kraft på att »driva igenom en lagändring och inget på att försöka lösa konflikten«

I ett mejl till vice ordförande i riksdagens näringsutskott tackar Magnus Kårestedt för att trycket hålls uppe i frågan vilket som han skriver är »speciellt viktigt i läget nu när inga stridsåtgärder råder«.

– Jag tycker att det är viktigt att man håller diskussionen kring de här frågorna – alltså behovet av att se över kollektivavtalets roll – levande, säger Magnus Kårestedt till svar på UG:s fråga om varför det är speciellt viktigt att hålla trycket uppe när inga stridsåtgärder råder.

Den 17 maj 2017 säger arbetsmarknads– och etableringsminister Ylva Johansson att konflikten i Göteborgs hamn har fått henne att komma fram till att lagstiftningen rörande kollektivavtalsfrågor måste »förtydligas«.

En eventuell ändring i lagstiftningen och en inskränkning av strejkrätten ska utredas av regeringen. Utredningen ska vara klar senast den 31 maj 2018.

Dagens Arena söker Magnus Kårestedt för en kommentar.

Uppdrag gransknings program sänds i SVT 1 och på SVT Play på onsdag den 17 januari klockan 20.00