Göteborgs hamn LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger inte blankt nej till ändrad strejklagstiftning.
– Vi är oroliga för »avtalsshopping«, men kan man lösa den frågan då har jag inga problem med en ändrad lagstiftning, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

Konflikten i Göteborgs hamn har pågått i två år. Hamnarbetarförbundet och APM Terminals kommer inte framåt och stilleståndet har fått arbetsmarknads- och etableringsministern Ylva Johansson (S) att vilja inskränka strejkrätten.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson vill att parterna ska lösa konflikten, men säger samtidigt att han också förstår varför ministern utreder frågan.

– Går det inte att lösa kan man inte utesluta en lagstiftningsändring. Men vi har varit tydliga med att vi inte kan acceptera ett lagförslag som ger en maktobalans på arbetsmarknaden och som leder till »avtalsshopping«. Vi vill inte ha »avtalsshopping«, men kan man lösa den frågan då har jag inga problem med en ändrad lagstiftning, säger Torbjörn Johansson

Hur en lagändring skulle se ut för att säkerställa att arbetsgivaren inte skulle kunna ha möjligheten att byta till ett billigare avtal och en mer medgörlig facklig motpart, »avtalsshopping«, det vet inte Torbjörn Johansson.

– Hade jag vetat det hade jag varit jurist, säger han.

I en intervju med Arbetet säger Ylva Johansson att hon inte heller vill se en lagstiftning som möjliggör avtalsshopping.

– Vi ska inte ha avtalsshopping. Det skulle ju allvarligt ändra maktbalansen på arbetsmarknaden om arbetsgivare kunde välja vilket avtal man ska ha, säger Ylva Johansson till tidningen.

När Arbetets reporter frågar om det är möjligt att ändra lagen utan att hamna i den situationen, svarar hon:

– Det här är en svår fråga. Det är därför jag har en utredning. Hur skulle en eventuell lagstiftning se ut? Det vet inte jag.

Som förslag på lösning framhåller Torbjörn Johansson på LO att APM Terminals skriver ett andrahandsavtal med Hamnarbetarförbundet. Ett andrahandsavtal är ett mellanting mellan ett hängavtal och en trepartslösning. Ett sådant avtal hade gett Hamnarbetarförbundet något mer att säga till om, men inte gjort dem till en likvärdig part till Transport.

– Det normala är att man träffar ett sådant och om jag förstått saken rätt nöjer sig inte Hamnarbetarförbundet med det, säger Torbjörn Johansson, och fortsätter:

–Det jag vet är att hade arbetsgivaren velat få slut på konflikten så hade de haft möjligheterna. Jag tror inte det behövs en lagändring. Det rör sig om en konflikt i en hamn i Sverige, det kan inte vara omöjligt att lösa.

Han tror att APM Terminals hade kunnat lösa konflikten om de hade velat – genom tuffare lockouter. Stridsåtgärder som hade kostat, men som hade kunnat krossa Hamnarbetarförbundet.

– Alla förhandlingar handlar om kraftmätningar. Den svenska modellen bygger ju på kraftmätning. Arbetsgivaren har möjligheter att agera, genom exempelvis lockouter. Arbetsgivarna i Göteborgs hamn har ju all makt i världen att hantera det här lilla förbundet, säger Torbjörn Johansson.

Samtidigt tror han att arbetsgivaren vill använda situationen till att genomdriva Svenskt ­Näringslivs krav på en inskränkning av konflikträtten.

– Arbetsgivarsidan vill att konflikträtten inskränks, det kan de inte dölja ens om de ville. Det går inte att utesluta att de använder situationen för att få igenom lagändringskraven.