Göteborgs Hamns vd Magnus Kårestedt. Foto: Göteborgs Hamn

Intervju Arbetsgivarsidan i konflikten i Göteborgs hamn vill se att strejkrätten inskränks. Göteborgs Hamns vd Magnus Kårestedt menar att det inte är mer än rätt att vara fredad om man har ett rikstäckande kollektivavtal.

– Det som vi ser som en »lucka i lagen« är att arbetsplatsen inte är skyddad från stridsåtgärder trots att företaget har slutit rikstäckande kollektivavtal med det största förbundet, säger Magnus Kårestedt.

Sveriges Hamnar är ett bransch- och arbetsgivarförbund för bland annat hamnarna i Sverige. Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn, sitter också med i styrelsen för Sveriges Hamnar.

En av organisationens huvuduppgifter är att skriva kollektivavtal för hamnarna runt om i Sverige. Men även att vara opinionsbildande och driva debatt i syfte att skapa förutsättningar för »en livskraftig hamnnäring«.

Läs mer: UG: Göteborgs Hamn lobbar för ändrad strejkrätt

Sveriges Hamnar har ett rikstäckande avtal med Transportarbetareförbundet. APM Terminals, som driver containerhamnen i Göteborg, har därför också tecknat kollektivavtal med Transport.

– Sveriges Hamnar vill att alla svenska hamnar ska ha samma kollektivavtalslösning – samma rättigheter och skyldigheter. Så har man alltid gjort. Det kan kanske verka obegripligt, men det ger konkurrens på lika villkor över hela landet. Det gynnar både arbetsgivare och arbetstagare.

 I containerhamnen i Göteborg är Svenska Hamnarbetarförbundet största förbund. Magnus Kårestadt menar att Sveriges Hamnar ändå väljer att teckna avtal med Transport gällande för att de är det största förbundet sett till landet.

Arbetsgivare tecknar framförallt kollektivavtal är för att få fredsplikt på arbetsplatsen. Det innebär att parterna inte får vidta eller delta i stridsåtgärder så länge avtalet gäller. Inga lockouter gentemot arbetstagarna, och arbetarna får inte strejka eller lägga blockader.

Läs mer: (V) hotar avsluta regeringssamarbetet

 I den del av containerhamnen som drivs av APM Terminals kan den stridsfrid som Transport kan erbjuda inte säkra att arbetsgången flyter på – eftersom de organiserar en minoritet av arbetarna i hamnen.

Att det finns ett gällande kollektivavtal men att arbetsplatsen ändå inte går säker från blockader, strejker eller bojkotter har fått arbetsgivarsidan att reagera.

– Har man tecknat ett kollektivavtal ska man vara fredad, säger Magnus Kårestedt,

Han ser inte att Göteborgs Hamn skulle kunna göra mer för att lösa situationen. Trots att han inte har träffat Hamnarbetarförbundet en enda gång sedan konflikten blossade upp 2016.

Läs mer: Hamnarbetare hotas med lockout

Magnus Kårestedt tror istället att lösningen framåt ligger i en för förhandlingslösning mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals. Men också i en översyn av lagen.

Men kan inte det resultera i att arbetsgivaren är fri att teckna avtal med det svagaste facket och bakbinda majoriteten?

– Arbetsgivaren kan teckna avtal med det största förbundet på riksnivå för att minimera den risken. Vi välkomnar en översyn av lagen just för att den nuvarande lagstiftningen kan få de här konsekvenserna.