Magdalena Andersson håller tal. Bild: Anders Löwdin/Flickr/Socialdemokraterna.

S-KONGRESSEN Finansminister Magdalena Andersson inledde Socialdemokraternas tredje kongressdag med ett tal om vikten av kamp mot ojämlikhet, men talet saknade nya budskap.

 Magdalena Andersson inledde sitt tal med att påminna om den öppenhet och värme som många stockholmare visade efter lastbilsattacken i fredags eftermiddag

– Det är detta Sverige vi har så lätt att älska. Det är detta Sverige vi ska försvara, sade finansministern.

Hon fortsatte med att berätta hur stolt hon är att vara finansminister, eftersom den ekonomiska politiken är ett av de viktigaste verktygen för att skapa ökad jämlikhet.

Finansministern talade om bakgrunden till sitt politiska engagemang, som startade under en tid när den nyliberala ekonomiska politiken var dominerande, med bland annat Reagan och Thatcher som drivande krafter.

–Nu vet vi hur det blev. Marknaden löste inte alla problem. Världen har blivit rikare, men ojämlikheten består, sade Magdalena Andersson.

– Stora löntagargrupper i den industrialiserade världen har under hela sina yrkesliv inte sett någon inkomstökning alls. Samtidigt har toppinkomsterna rusat iväg.

I ett sedan tidigare bekant budskap pekade Magdalena Andersson ut kampen mot arbetslösheten som det överordnade målet.

– Att bekämpa den växande ojämlikheten är vår främsta uppgift i regeringen. Och den största klyftan går mellan de som har ett arbete, och de som inte har ett arbete, sade finansministern.

Dessutom pekade hon på vikten av ekonomiska tyglar för att uppnå just den jämlikheten. Det här i kontrast till en politik som skapar underskott, och som hon menar ”leder till stora nedskärningar”.

– Bryr man sig om välfärden – då tar man ansvar för statsfinanserna. […] Därför har socialdemokratiska regeringar alltid stått upp för ordning och reda i statens finanser.