Bild: Pixabay

NYHET Den automatisering som flera myndigheter planerar ska ta över delar av den manuella handläggningen av beslut är olaglig, menar fackförbundet ST. Enligt lagen har alla som vill rätt till en personlig handläggare i möte med myndigheter.

Fackförbundet ST har kritik mot hur utvecklingen mot automatisering och ökad digitalisering sker i myndighets-Sverige. I en kommande rapport riktas kritik mot hur GDPR har införlivats i förvaltningslagen. Enligt facket ST är det nu enligt lagen »fritt fram att hantera personuppgifter«, men andra delar som stärker enskildas rätt saknas i förvaltningslagen.

– Man förde in en paragraf om automatisering i förvaltningslagen, som innebär att man kan automatisera hur som helst, och också använda AI. Inom GDPR finns krav på uttryckligt stöd i lag för automatisering, men det finns också ett antal skyddsbestämmelser som innebär att du ska alltid ska kunna säga att du vill träffa en människa istället för att beslutet som rör dig fattas automatiskt, säger Magnus Kolsjö, utredare på ST.

Rätten till personlig handläggning har inte införts i förvaltningslagen, enligt ST.

– Enligt förvaltningslagen får man bara rätt till handläggning av en människa i fall av omprövning, säger Magnus Kolsjö.

Regeringen tillsatte nyligen en utredning som bland annat ska undersöka hur automatiserat beslutsfattande kan införas i kommuner och regioner. Men motsvarande har inte gjorts för staten, vilket fackförbundet ST anser är märkligt.

Facket ST anser att myndighetsutövning alltid ska utföras av offentliganställda tjänstemän, eftersom det möjliggör ansvarsutkrävning som inte finns inom det privata. Att inhyrd personal eller privata aktörer gör allt utom själva beslutsfattandet ses också som problematiskt.

– Det är ett problem när du har en privat aktör som gör hela beslutsunderlaget, och sedan ska myndigheten bara fatta beslut utan insyn. Det här problemet har du även inom socialtjänsten, där konsulter utreder hela ärendet, men socialtjänsten fattar beslut. Det förutsätter att man inte gör någon djupare kontroll av underlaget, för då blir hanteringen inte effektiv, säger Magnus Kolsjö.

Facket kräver också ett definitivt stopp för AI, artificiell intelligens, inom myndighetsutövning. Till skillnad från automatiserat beslutsfattande där en människa programmerat maskinen, är AI svårare att kontrollera.

– AI är självlärande och om det blir fel är det i efterhand svårt att spåra felet. Ett tragiskt exempel var när en självkörande bil kör in i en annan bil och därmed dödar en människa, eftersom den inte var programmerad för korsningar utan för att ligga bakom bilar på en motorväg.