300 personer ska anställas till hösten. Det är svaret från ledningen om kaoset på Försäkringskassan.

– Vi tidigarelägger investeringar och omfördelar resurser för att kunna hantera det pressade arbetsläget. Det gör vi för att vi har en dialog med facket och reagerar på det.

Det säger personaldirektören på Försäkringskassan, Lars-Åke Brattlund.

Beslutet att nyanställa 300 personer till hösten togs, enligt Lars-Åke Brattlund, i förra veckan och kommer att kosta 120 miljoner kronor. Försäkringskassan möblerar nu om pengar inom organisationen. Lars-Åke Brattlund säger att man också lånar pengar från nästkommande budget för att kunna rekrytera ny personal.

Uppfattningen i brevet som Dagens Arena publicerade tidigare i dag är att ledningen hittills inte agerat i frågan om den stressiga arbetssituationen.
– Det var en sanning för två veckor sedan. I dag har positionerna flyttats fram. Vi har skapat möjligheterna, eftersom vi känner oss tvungna att tidigarelägga rekryteringar.

Var någonstans i landet kommer pengarna att hamna?
– Det innebär absolut en förtätning i Stockholmsområdet, en större del av dem vi anställer kommer hamna där.

Sedan tidigare har Försäkringskassan begärt 250 miljoner kronor från regeringen. Om dessa finns ännu inga besked.
– Men det påverkar inte nyanställningarna i höst om vi får dem eller inte, säger Lars-Åke Brattlund.

På vissa kontor har hälften av personalen arbetat mindre än två år. I Stockholmsområdet har personalen minskat med 9,3 procent på fyra år. Vad har ni för konkreta åtgärder för att råda bot på detta?
– Det vi gör är utveckla systemet så att det blir större flexibilitet och möjlighet för handläggarna att hantera kundernas unika situation. Vi har kommunicerat ut att det här arbetet är i gång, men det kan finnas förväntningar om att det ska få genomslag mycket fortare än vad som är möjligt.

Vad innebär det mer konkret?
– Inför 2014 kommer vi styra in arbetet mer på kvalitetsfaktorer snarare än kvantitativa mål. Vi kommer att prata om andra typer av mål som är mer inriktade på individnivå och kvalitet, säger Lars-Åke Brattlund.

Mer konkret än så blir inte Brattlund om vad Försäkringskassans ledning tänker göra för att motverka att många av myndighetens handläggare väljer att säga upp sig efter en kort tid på jobbet. Trots att vi ställer om frågan återupprepas svaret.

Att personalomsättningen är större i Stockholmsområdet anser Lars-Åke Brattlund inte är speciellt konstigt.
– Det är en vanlig storstadsproblematik som drabbar både offentlig och privat sektor.

– Lokala problem är vi överens om att det ska hanteras lokalt. Nyanställningarna är den möjlighet vi ger för att kunna hantera personalomsättningen lokalt. De nya resurserna kommer självklart läggas där de behövs.

Facket och enskilda anställda larmar om att rättssäkerheten är påverkad på grund av den stressiga arbetssituationen. Vad säger du om det?
– Vi vill driva vår organisation åt det hållet där handläggare har större möjligheter att påverka handläggningen till vardags. Lagstiftningen ser ut som den gör. Det vi kan påverka är hur vi arbetar med handläggningen. Vi kommer aldrig att göra avkall på rättssäkerheten, men inom ramen för rättsäkerhet och lagstiftningen kan vi göra jobbet på olika sätt. Jag tror inte att det finns några skilda uppfattningar mellan ledning och medarbetare att det går att göra mer.

Dagens Arena har sökt Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson som avböjt att kommentera.

Läs mer:

Brevet som visar kaoset på Försäkringskassan

“Jag har inte tid att göra mitt jobb”

Personalen minskar – trots allvarliga arbetsmiljöbrister