Olle Ahlberg, analytiker på Arbetsförmedlingen. Foto: Arbetsförmedlingen

NYHET Nedskärningarna inom Arbetsförmedlingen har börjat ge sig till känna. Minskningen av antalet arbetslösa har avstannat och mängden kvinnor som är utan jobb ökar.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar 337 000 inskrivna arbetslösa i slutet av juni vilket är en ökning med 130 personer jämfört med för ett år sedan. Och främst är det antalet kvinnor som har ökat.

– Vi ser framförallt en ökning av arbetslöshet bland utrikes födda kvinnor, 1 900 i konkret antal. Ingen jättestor ökning, men en ökning. Svårast är det för de som saknar fullständig gymnasieutbildning, säger Olle Ahlberg, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Dels beror det på en generell avkylning i konjunkturen där arbetsgivarnas rekryteringsplaner dämpats, säger han.

– Och dels beror det på att de utrikes födda kvinnorna tidigare kunde anställas i en extratjänst, en subventionerad anställning de tidigare kunde få via oss. Den togs bort vid årsskiftet som en del i budgetnedskärningarna vi fick.

Totalt har antalet arbetslösa kvinnor ökat med 2 900 personer, upp till 163 000 under det senaste året. Antalet arbetslösa män har däremot minskat med 2 800 till 174 000 samma tidsperiod.

Arbetsförmedlingen bedömer dessutom att antalet arbetslösa kommer att öka framöver.

– Vi ser en strukturomvandling där främst anställda inom handel berörs av automatiseringen av tjänster. Nu märks det i den ökade automatiseringen av kassor, lite längre fram i tiden kan vi också se att lagerpersonal berörs.

Även om e-handeln ökar, ökar också automatiseringen av lager, menar Olle Ahlberg. En förhoppning är att anställda inom branscher som ökar automatiseringsnivån ser värdet i den egna personalen.

– Vi hoppas på att det inte behöver leda till uppsägningar att till exempel lager automatiseras, utan till en kompetensutveckling av personal som kan få nya arbetsuppgifter kopplade till detta. En del i ett livslångt lärande, säger Olle Ahlberg.