Arbetslösheten vänder uppåt

Nyhet Arbetslösheten ökar i Sverige och trendbrottet syns för alla grupper, oavsett utbildningsnivå, visar Arbetsförmedlingens siffror för 2019 som släpps idag. 

Efter flera år av ekonomisk medvind och konjunkturuppgång går nu ekonomin in i ett annat läge, med försvagad konjunktur. Företagen anställer fortsatt och sysselsättningen ökar även framgent, men inte i lika stor utsträckning. Det säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, som idag presenterar myndighetens siffror för december 2019.

– Under de senaste åren har jobbtillväxten historisk sett varit stark, och dämpas nu från höga nivåer.

Arbetslösheten ökar i alla grupper, män och kvinnor, unga, inrikes och utrikes födda, oavsett utbildningsnivå. Hårdas drabbas dock de som redan står långt ifrån arbetsmarknaden.

Samtidigt är det fortsatt många som vill komma in på arbetsmarknaden. Det gör att arbetslösheten ökar. I slutet av december ökade antalet inskrivna arbetslösa i landet med drygt 29 000 till 374 000 personer jämfört med föregående år. Under samma period ökade arbetslöshetsnivån med 0,4 procentenheter till 7,4 procent.

Högsta nivån sedan 1990-talet

Arbetslösheten ökade under december månad i samtliga län förutom i Hallands län där arbetslöshetsnivån var oförändrad jämfört med föregående år.

I Arbetsförmedlingens prognos för 2020-2023 spås antalet långtidsarbetslösa bedöms uppnå den högsta nivån sedan 1990-talet.

– Det handlar framförallt om personer som saknar utbildning, som inte har gått klart gymnasiet säger Annika Sundén.

Tre av fyra arbetssökande hos myndigheten står långt ifrån arbetsmarknaden. I den gruppen ingår många utrikesfödda och då framförallt de utrikesfödda kvinnorna. Arbetsförmedlingen spår att utrikes födda kommer att stå för hela ökningen av sysselsättningen under de kommande tre åren.

Det beror dels på att utrikes födda under lång tid haft en betydligt lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda, men också för att den befolkningstillväxt som skett i yrkesaktiva åldrar har helt bestått av utrikes födda.

Läs mer: Långtidsarbetslösheten mot högsta nivån på 30 år

Läs också: Analys: Så ska Arbetsförmedlingen privatiseras