Nej Annie Lööf, ”alla” köper inte städhjälp

Dela

Kvinnor i arbetaryrken servar alla andra i 24-timmarssamhället. Så kan LO:s jämställdhetsbarometer sammanfattas, en av alla rapporter på temat ojämställdhet som släpps inför internationella kvinnodagen. Föga förvånande visade den att tid, makt och pengar är mycket ojämnt fördelade.

Även tankesmedjan Katalys belyser arbetsmarknaden för arbetarkvinnor. Deras rapport visar att var fjärde arbetarkvinna har en tidsbegränsad anställning. Över hälften arbetar deltid. 65 procent arbetar andra tider än mellan klockan 06.00 och 18.00, bland tjänstemän arbetar tre av fyra dagtid.

Inom kvinnodominerade arbetaryrken är även så kallade delade turer vanligt, sammanlagt är det cirka 150 000 personer som har sin arbetsdag uppdelade i olika pass. Utöver dessa usla arbetsvillkor är lönerna låga. Medellönen för arbetarkvinnor är 21 700 kronor i månaden, jämfört med medellönen för samtliga som är 29 800 kronor.

När den svenska arbetsmarknaden betraktas utifrån arbetarkvinnors villkor blir bristerna extra tydliga. Arbetsmarknadspolitiken och välfärdssamhället är i hög utsträckning utformad för heltidsanställda personer med fast jobb som arbetar dagtid. Konsekvenserna av det märks i arbetarkvinnors fysiska och psykiska ohälsa (det finns ett tydligt samband mellan otrygga anställningar och psykisk ohälsa), det märks i lönekuverten och det kommer märkas när det är dags för pension.

Inget av det här är nyheter. Regering efter regering fortsätter att misslyckas med de jämställdhetspolitiska målen om ekonomisk jämställdhet. Villkoren på arbetsmarknaden, särskilt för arbetarkvinnor, är allt för ofta en paradox. I många fall saknas heltidstjänster, men det går inte att få a-kassa för deltidsarbetslöshet. För andra är deltid det enda sättet att orka.

Men inget görs för att komma åt ohälsan eller det växande antalet otrygga anställningar. I stället satsas det på dem som redan har tid, makt och pengar. Som till exempel rutavdraget. I en intervju i helgen tog näringsminister Annie Lööf (C) upp rut som ett exempel på en förändrad tjänstesektor och hur jobb gjorts vita. Förr var det ”otroligt utskällt”. ”Nu köper nästan alla detta”, sa Lööf.

Nej Annie Lööf, ”alla” köper inte detta. Förra året använde sig 538 000 personer av rutavdrag, främst i höginkomstkommuner som Danderyd, Lidingö och Täby. Hur många arbeten som blivit vita är oklart. Studier visar att vita städjobb existerar parallellt med svarta städtjänster. Bland de som utför ruttjänsterna är 78 procent kvinnor, varav omkring 40 procent är utrikes födda. Jobb som har helt andra villkor än de ”alla” Annie Lööf syftar på är vana vid.

Oordningen inom kvinnodominerade sektorer måste upphöra. Det finns inga ursäkter. Om ”jobben först” ska fortsätta dominera svensk politik är ett minimikrav att det handlar om trygga jobb med god arbetsmiljö, för alla. Så väl heltids- som deltidsjobb. Men som sagt, regeringen verkar inte direkt intresserad.

13 kommentarer

 1. bengt gunnar - 6 mars, 2014

  Bra artikel. Väl undetbyggd. Pekar på ett stort socialt och jämlikhetsproblem. Frågan är hur detta kan åtgärdas i ett ekonomiskt system som vårt. Degressiva jobbskatteavdrag? Lagstiftning?

 2. Gunnar Eriksson - 6 mars, 2014

  Dags för uppräkning sedan sjuttiotalet, med städ och underhållsstrejk. Direktör och cheffrånvaro, ingen märker något. Städ och vårdfrånvaro, då hotas realt vårt vardagsliv, både i hem och offentlighet, Dags för Kvinnouppror mot kapital och hierarkisk politik.

 3. Inge Johansson - 6 mars, 2014

  Varför har inte LO utnyttjat strejkvapnet för att få en ändring till stånd i denna för samhället så viktiga fråga? Parterna på arbetsmarknaden har att hantera frågor om löner och anställningsavtal.

 4. Solveig - 6 mars, 2014

  Därför Inge Johansson, att många kvinnor inte är LO-anslutna. Och att de inte hittar stödet hos varandra eller facket bl.a. på grund av splittrad arbetstid,och rädsla över att tappa jobbet då de ofta inte är fast anställda. Skulle kvinnor inom skolan och sjukvården strejka, skulle samhället dessutom genast anklaga kvinnorna för att vara en fara för samhällets säkerhet.
  Om männen vill stödja kvinnorna i deras kamp om lika rättigheter, så skulle de genast ha gjort detta. Jag har erfarenhet av ett manligt arbetsområde (brandmännen), där politikerna försökte ge de kvinnliga brandmännen högre lön, men på bekostnad av att de manliga brandmännen skulle stå över och inte få någon lönehöjning alls.
  Gissa om förslaget gick igenom? Nix. Det blev ett jädrans liv på gubbarna. Och så länge som männen inte vill stå tillbaka en tid för att ge kvinnorna lika lön, så kommer aldrig jämställdheten inom lönerna att bli verklighet. Det behövs starkare tag för rättvisan!.

  • Inge Johansson - 6 mars, 2014

   Ja, då är det bara att konstatera att tiden är inte mogen än för att förbättra kvinnors arbetsförhållanden. Mycket fackligt arbete verkar återstå. Jag rekommenderar att fler kvinnor väljs in i LOs styrelse både centralt och på förbundsnivå. Därtill att hårdare motstånd utövas på lokala arbetsplatser.
   Samhällsfarliga strejker finns det om jag rätt ute också avtalat om hur de skall skötas.
   Javisst, lagstiftning. Varför inte lagstifta om allas rätt till arbete om åtta timmar om dagen?
   Rösta på feministiskt alternativ så har Du i alla fall gjort vad Du kunnat.

  • Kent - 6 mars, 2014

   Jag behöver inte gissa en enda gång om förslaget gick i genom.
   Manlig egoism har jag själv varit med om då jag tog till orda vid en förhandling där jag tyckte att kvinnorna skulle få betydligt mer än oss manliga, så att de inom något år kom ifatt oss manliga och kunde jobba med samma lön och ett bättre kamratskap.
   Men ack vad jag bedrog mig.

 5. evert - 6 mars, 2014

  Pensionen blir inte stor. Kanske dags byta jobb?
  Rätt till heltid och förbud mot delade turer är ett rimligt fackligt krav, men facket är overksamt. Likaså är det lätt löjeväckande att inte räkna om till heltids lön.

  Hur är det med fackliga löner? Står de i proportion till utbildning o resultat?

  Facket, en födkrok, en alternativ karriär?

 6. putte torild - 7 mars, 2014

  En fjärdedel av alla kvinnor i Sverige har någon gång blivit misshandlad/våldtagen! När det gäller lönerna så är det inte så att kvinnor bara ”halkar efter”, nej det är värre än så. Det börjar redan vid ingångslönen!
  Att det ser ut såhär 2014!?

  • Eskil - 8 mars, 2014

   Det ser kanske inte ut så heller? De kraftigt avvikande resultatet negativt i senaste EU undersökningen om misshandel och våldtäkt tyder på att man inte använder samma begrepp och upplever samma sak i olika länder. Naturligtvis fördömer jag våldtäkt och misshandel, det är inte det, men att en fjärdedel av kvinnorna skulle vara drabbade förefaller fullständigt orimligt, är det så borde man gå till botten med vad det handlar om.

 7. Thomas - 8 mars, 2014

  Alliansregeringen för ju en nyliberal politik.

  Vem/vilka inbillar sig att det är en politik som gynnar den stora massan. Nyliberalismen har som mål att minimera statens roll och så långt det är möjligt avskaffa skatter.
  Var och en betalar efter förmåga för den välfärd som efterfrågas.

  Om du är sjuk, arbetslös eller av annan orsak för tillfället inte har pengar att betala med blir du utan samhällets välfärdstjänster.

  De välbeställda utnyttjar då de svagaste grupperna i samhället för s.k.RUT-tjänster och får dessutom skatterabatt för detta.

  Ordet solidaritet är helt okänt för nyliberalismens förespråkare.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Erik Hansson (forskare): Lösningen på tiggeriet har inga gränser

Debatt › Att argumentera för att lösningen på tiggerifrågan finns i EU-migranternas hemland är att skjuta problemet ifrån sig. Retoriken för oss närmare ett tiggeriförbud, skriver Erik Hansson, Uppsala universitet. 0Inga delningar

Historien går igen

Blogg › Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare vill göra livet för romer i Sverige så svårt att de väljer att flytta till andra länder. Det är en välkänd historia. 23facebook: 23

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

EU har misslyckats i grunden

Ledare › Frågan om invandringen var det som avgjorde brexit-omröstningen. EU-projektet behöver nu omdefinieras.  459facebook: 459

Tiotusentals arbetslösa blir av med ersättning

Nyhet › För drygt ett år sedan införde Arbetsförmedlingen nya tuffa regler för vissa arbetslösa. Sedan dess har myndigheten fattat nästan 150 000 beslut om indragen ersättning. 156facebook: 156

Ministern: Ökad kontroll leder till ökad respekt för systemet

Nyhet › Nya hårdare regler gör att tiotusentals arbetslösa blir av med sin ersättning. »Det leder till ökad respekt för systemet«, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 1516facebook: 1516

Maja Dahl: Rädslan kickar in när jag tar min flickväns hand

Krönika › Terrorattacken i Orlando är en attack på grupper som varje dag slåss för sitt eget utrymme, för sin egen frihet och sin rätt att vara en del av samhället på lika villkor. 456facebook: 456

Riksrevisionen: Vinstjagande läkemedelsjättar har för stort inflytande

Nyhet › Läkemedelsjättar med vinst framför ögonen har stort inflytande över hälso- och sjukvården. Nu varnar Riksrevisionen för att staten inte är tillräckligt oberoende gentemot den gigantiska industrin. 1222facebook: 1222

»Får vi inga pengar från kunden får du ingen lön«

Nyhet › Egenanställningsföretagen marknadsför sin verksamhet som »enkel och trygg«. Men enligt facket råder stor osäkerhet kring de anställdas villkor och i värsta fall blir man helt utan lön. 21facebook: 21

Svenska flickor är unika

Ledare › Problemet med psykisk ohälsa bland flickor är unikt svenskt. Vårt samhälle utfärdar löften det inte kan infria. 605facebook: 605

De tar inte våra jobb

Nyhet › Ny forskning visar att invandring inte påverkar löner och sysselsättning på arbetsmarknaden i någon högre utsträckning. 56facebook: 56

Så har rasistsajterna rasat i sociala medier

Nyhet › Spridningen av material från hatsajter har minskat med nära 75 procent det senaste halvåret. 518facebook: 518

Läkare: Förlossningsskador skandalöst dåligt undersökt

Nyhet › Bristningar drabbar upp till 60 procent av alla föderskor. Enligt Socialstyrelsen ger skadorna sällan problem. Nu stöter myndigheten på motstånd – forskare pekar på omfattande kunskapsluckor. 566facebook: 566

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Därför är en rökplym viktigare än nya bostäder

Reportage › En harmlös rökplym satte stopp för nybyggen i Stockholm. I Kiruna finns så många riksintressen att politikerna har svårt att hitta byggbar mark. I Sundbyberg bygger man bostäder i rasande fart. Hur går det ihop? 272facebook: 272

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vård och omsorg värst i klassen

Nyhet › På över 500 arbetsplatser är arbetsmiljön så ohållbar att skyddsombuden anmält sin arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. Allra värst är det inom vård och omsorg, visar Dagens Arena granskning. 64facebook: 64

»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
Kraftig ökning av larm om ohållbar arbetsmiljö
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Yonna Waltersson

Ta ansvar mot hatet

Ödesdigra konsekvenser om verklighetsbilden som etsar sig fast är den att flyktingkrisen är ett olösligt dilemma. 168facebook: 110 twitter: 58

Nina Brevinge ny grävredaktör på Dagens Arena

AKB:s svaga position är farlig


Johanna Senneby

»En stram budget«

24 miljarder kronor har finansminister Magdalena Andersson att spendera under förhandlingarna om höstbudgeten som nu inleds på Harpsund. 0Inga delningar

Visa vad ni går för, S!

LO sågar Timbros förslag om arbetskraftsinvandring


Nina Brevinge

Nytt avtal för personliga assistenter på gång

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för personliga assistenter strandade i våras. Imorgon träffas parterna igen... 0Inga delningar

Regeringen slopar förslag om hälsoväxling

Regeringens läslov – en årsgammal Bonnierkampanj


Lisa Gemmel

Hur kunde det hända igen?

Med stora hål av sorg i hjärtat måste vi fortsätta kampen mot hatet och våldet.  40facebook: 40

Nu tar Dagens Arena semester!

Är du feminist eller nationalist?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Herman der Nederlanden

50 000 i böter för transportörer som missar ID-kontroller

Transportörer som inte genomför en ID-kontroll riskerar att få höga böter. Barn kommer inte att kontrolleras om de åker med målsmän med giltigt ID. 8facebook: 8

Väntetiderna på akuten fortsätter att bli längre

Uvell tvingas lämna Kreab efter SD-umgänge


Maxime Wallström

Maxime Wallström: Ett säkert rum i farlig kollektivtrafik

På många platser i världen är risken stor för kvinnor att utsättas för verbalt och fysiskt våld i kollektivtrafiken – i Mexico City hanteras problemet med chockrosa bussar endast för kvinnor. 18facebook: 18

Nyanlända läkare ska få legitimation snabbare

MP vill betala privatpersoner som inhyser flyktingar


Mikael Färnbo

Kvinnolönerna spräcker LO-samordningen

Det blir ingen LO-samordning i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte har kunnat komma överens om lönesatsningar inom kvinnodominerade yrken. 36facebook: 26 twitter: 10

C lägger 12 gånger mer på sänkt dieselskatt än på biobränslen

Urartad arbetsmiljö för Samhallanställda på Mat.se


Ida Ölmedal

EU:s flyktingkvoter enbart socker på toppen

Rent krasst har EU-länderna inte lyckats enas om mer än att med militära medel göra det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa. 16twitter: 16

Ida Ölmedal: Dessa är våra döda

Så kan fler dömas för hatbrott mot EU-migranter


Janna Ekbrant

FN: Allvarligt fel i topparnas debattartikel om DÖ

På fredagsmorgonen uppmanade tre näringslivstoppar till att skrota DÖ. Den FN-rapport de hänvisar till i texten har dock dömts ut av organisationen. 9twitter: 9

Kluvet MP håller kongress

Ulf Bjereld: Nyval finns inte på agendan


Jenny Bengtsson

Sveriges moderna slavar är en del i en dålig uppgörelse

Ingen som följt Dagens Nyheters artikelserie #deosynliga om de vidriga förhållanden som många arbetskraftsinvandrare i Sverige lever i kan ha undgått att bli berörd... 21twitter: 21

M jävlas hellre med sossar än tar avstånd från rasister

Kan vi sluta tjata om Sverigedemokrater i facket nu?


Erik Halling

Sonen avslöjade vanvården av sin mor – övervakas nu av vaktbolag

Don Sevcuk avslöjade med hur hans mamma blev vanvårdad på korttidsboende. Malmö stads svar blev att anställa vaktbolag för att se till att patientens anhöriga gick hem i tid. 7twitter: 7

Greenpeace: ”Klimatpopulism när den är som värst”

SCA ordförande reste för 10 miljoner – betalade 54 000


Peter Leander

MP: Ambulansen ska drivas av landstinget

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi. 5twitter: 5

Kris inom ambulansen: ”Vi klarar inte en stor olycka”

En procent av hatbrotten mot romer klaras upp


Örjan Benzinger

LR: DN:s Pisa-larm en jämförelse som inte håller

Skoltrötta elever drar ned de svenska resultaten i Pisa-undersökningen skriver DN. Det är en jämförelse som inte håller enligt Lärarnas Riksförbund. 24twitter: 24

Reaktioner på SCB:s undersökning av partisympatier

Ingen skrotning – S behåller delar av fas 3


Jonna Sima

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Hon åkte in till akuten med svåra magsmärtor – och skickades hem med värktabletter. Tre dagar senare avled Walborg, 63, av att en godartad tumör som fått ändtarmen att spricka... 23twitter: 23

Moderaternas svarta vecka

Expertpanel om EU-valet: ”F! kan bli en x-faktor”


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna


Anna Herdy

Dags för ett nytt kunskapslyft

Ett nytt kunskapslyft är inte alltings lösning, men skulle klä många av arbetskraftens kroppar i en rustning som klarar den moderna arbetsmarknaden. 72facebook: 58 twitter: 14

Gräsrötterna kritiserar Björklunds nej till S

Lägg pusslet när valet är över


Kerstin Johansson

Sänkt lön med 25 procent: Så blir konsekvenserna

Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag... 11twitter: 11

PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla

Bråk om friskolebarnens journaler

 • pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev