Nej Annie Lööf, ”alla” köper inte städhjälp

Dela

Kvinnor i arbetaryrken servar alla andra i 24-timmarssamhället. Så kan LO:s jämställdhetsbarometer sammanfattas, en av alla rapporter på temat ojämställdhet som släpps inför internationella kvinnodagen. Föga förvånande visade den att tid, makt och pengar är mycket ojämnt fördelade.

Även tankesmedjan Katalys belyser arbetsmarknaden för arbetarkvinnor. Deras rapport visar att var fjärde arbetarkvinna har en tidsbegränsad anställning. Över hälften arbetar deltid. 65 procent arbetar andra tider än mellan klockan 06.00 och 18.00, bland tjänstemän arbetar tre av fyra dagtid.

Inom kvinnodominerade arbetaryrken är även så kallade delade turer vanligt, sammanlagt är det cirka 150 000 personer som har sin arbetsdag uppdelade i olika pass. Utöver dessa usla arbetsvillkor är lönerna låga. Medellönen för arbetarkvinnor är 21 700 kronor i månaden, jämfört med medellönen för samtliga som är 29 800 kronor.

När den svenska arbetsmarknaden betraktas utifrån arbetarkvinnors villkor blir bristerna extra tydliga. Arbetsmarknadspolitiken och välfärdssamhället är i hög utsträckning utformad för heltidsanställda personer med fast jobb som arbetar dagtid. Konsekvenserna av det märks i arbetarkvinnors fysiska och psykiska ohälsa (det finns ett tydligt samband mellan otrygga anställningar och psykisk ohälsa), det märks i lönekuverten och det kommer märkas när det är dags för pension.

Inget av det här är nyheter. Regering efter regering fortsätter att misslyckas med de jämställdhetspolitiska målen om ekonomisk jämställdhet. Villkoren på arbetsmarknaden, särskilt för arbetarkvinnor, är allt för ofta en paradox. I många fall saknas heltidstjänster, men det går inte att få a-kassa för deltidsarbetslöshet. För andra är deltid det enda sättet att orka.

Men inget görs för att komma åt ohälsan eller det växande antalet otrygga anställningar. I stället satsas det på dem som redan har tid, makt och pengar. Som till exempel rutavdraget. I en intervju i helgen tog näringsminister Annie Lööf (C) upp rut som ett exempel på en förändrad tjänstesektor och hur jobb gjorts vita. Förr var det ”otroligt utskällt”. ”Nu köper nästan alla detta”, sa Lööf.

Nej Annie Lööf, ”alla” köper inte detta. Förra året använde sig 538 000 personer av rutavdrag, främst i höginkomstkommuner som Danderyd, Lidingö och Täby. Hur många arbeten som blivit vita är oklart. Studier visar att vita städjobb existerar parallellt med svarta städtjänster. Bland de som utför ruttjänsterna är 78 procent kvinnor, varav omkring 40 procent är utrikes födda. Jobb som har helt andra villkor än de ”alla” Annie Lööf syftar på är vana vid.

Oordningen inom kvinnodominerade sektorer måste upphöra. Det finns inga ursäkter. Om ”jobben först” ska fortsätta dominera svensk politik är ett minimikrav att det handlar om trygga jobb med god arbetsmiljö, för alla. Så väl heltids- som deltidsjobb. Men som sagt, regeringen verkar inte direkt intresserad.

13 kommentarer

 1. bengt gunnar - 6 mars, 2014

  Bra artikel. Väl undetbyggd. Pekar på ett stort socialt och jämlikhetsproblem. Frågan är hur detta kan åtgärdas i ett ekonomiskt system som vårt. Degressiva jobbskatteavdrag? Lagstiftning?

 2. Gunnar Eriksson - 6 mars, 2014

  Dags för uppräkning sedan sjuttiotalet, med städ och underhållsstrejk. Direktör och cheffrånvaro, ingen märker något. Städ och vårdfrånvaro, då hotas realt vårt vardagsliv, både i hem och offentlighet, Dags för Kvinnouppror mot kapital och hierarkisk politik.

 3. Inge Johansson - 6 mars, 2014

  Varför har inte LO utnyttjat strejkvapnet för att få en ändring till stånd i denna för samhället så viktiga fråga? Parterna på arbetsmarknaden har att hantera frågor om löner och anställningsavtal.

 4. Solveig - 6 mars, 2014

  Därför Inge Johansson, att många kvinnor inte är LO-anslutna. Och att de inte hittar stödet hos varandra eller facket bl.a. på grund av splittrad arbetstid,och rädsla över att tappa jobbet då de ofta inte är fast anställda. Skulle kvinnor inom skolan och sjukvården strejka, skulle samhället dessutom genast anklaga kvinnorna för att vara en fara för samhällets säkerhet.
  Om männen vill stödja kvinnorna i deras kamp om lika rättigheter, så skulle de genast ha gjort detta. Jag har erfarenhet av ett manligt arbetsområde (brandmännen), där politikerna försökte ge de kvinnliga brandmännen högre lön, men på bekostnad av att de manliga brandmännen skulle stå över och inte få någon lönehöjning alls.
  Gissa om förslaget gick igenom? Nix. Det blev ett jädrans liv på gubbarna. Och så länge som männen inte vill stå tillbaka en tid för att ge kvinnorna lika lön, så kommer aldrig jämställdheten inom lönerna att bli verklighet. Det behövs starkare tag för rättvisan!.

  • Inge Johansson - 6 mars, 2014

   Ja, då är det bara att konstatera att tiden är inte mogen än för att förbättra kvinnors arbetsförhållanden. Mycket fackligt arbete verkar återstå. Jag rekommenderar att fler kvinnor väljs in i LOs styrelse både centralt och på förbundsnivå. Därtill att hårdare motstånd utövas på lokala arbetsplatser.
   Samhällsfarliga strejker finns det om jag rätt ute också avtalat om hur de skall skötas.
   Javisst, lagstiftning. Varför inte lagstifta om allas rätt till arbete om åtta timmar om dagen?
   Rösta på feministiskt alternativ så har Du i alla fall gjort vad Du kunnat.

  • Kent - 6 mars, 2014

   Jag behöver inte gissa en enda gång om förslaget gick i genom.
   Manlig egoism har jag själv varit med om då jag tog till orda vid en förhandling där jag tyckte att kvinnorna skulle få betydligt mer än oss manliga, så att de inom något år kom ifatt oss manliga och kunde jobba med samma lön och ett bättre kamratskap.
   Men ack vad jag bedrog mig.

 5. evert - 6 mars, 2014

  Pensionen blir inte stor. Kanske dags byta jobb?
  Rätt till heltid och förbud mot delade turer är ett rimligt fackligt krav, men facket är overksamt. Likaså är det lätt löjeväckande att inte räkna om till heltids lön.

  Hur är det med fackliga löner? Står de i proportion till utbildning o resultat?

  Facket, en födkrok, en alternativ karriär?

 6. putte torild - 7 mars, 2014

  En fjärdedel av alla kvinnor i Sverige har någon gång blivit misshandlad/våldtagen! När det gäller lönerna så är det inte så att kvinnor bara ”halkar efter”, nej det är värre än så. Det börjar redan vid ingångslönen!
  Att det ser ut såhär 2014!?

  • Eskil - 8 mars, 2014

   Det ser kanske inte ut så heller? De kraftigt avvikande resultatet negativt i senaste EU undersökningen om misshandel och våldtäkt tyder på att man inte använder samma begrepp och upplever samma sak i olika länder. Naturligtvis fördömer jag våldtäkt och misshandel, det är inte det, men att en fjärdedel av kvinnorna skulle vara drabbade förefaller fullständigt orimligt, är det så borde man gå till botten med vad det handlar om.

 7. Thomas - 8 mars, 2014

  Alliansregeringen för ju en nyliberal politik.

  Vem/vilka inbillar sig att det är en politik som gynnar den stora massan. Nyliberalismen har som mål att minimera statens roll och så långt det är möjligt avskaffa skatter.
  Var och en betalar efter förmåga för den välfärd som efterfrågas.

  Om du är sjuk, arbetslös eller av annan orsak för tillfället inte har pengar att betala med blir du utan samhällets välfärdstjänster.

  De välbeställda utnyttjar då de svagaste grupperna i samhället för s.k.RUT-tjänster och får dessutom skatterabatt för detta.

  Ordet solidaritet är helt okänt för nyliberalismens förespråkare.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Nina Brevinge

Pisa: Elever med utländsk bakgrund presterade bättre

Att antalet elever med utländsk bakgrund blivit fler har inte påverkat årets Pisa-resultat negativt jämfört med 2012... 0Inga delningar

Veckans graf: Nästan var femte pensionär under EU:s fattigdomsgräns

Stor brist på sjuksköterskor och lärare


Johanna Senneby

Fackkritiker blir Trumps arbetsmarknadsminister

Donald Trump kommer att utse den fackkritiska snabbmatskedje-vd:n Andy Puzder till arbetsmarknadsminister. 0Inga delningar

Bring överklagar Arbetsmiljöverkets miljonböter

Fler får indragen sjukpenning


Kent Källqvist

Palestina firar jul i terrorns skugga

I dag hade de tre vise männen inte kommit fram till Jesusbarnet i Betlehem. 0Inga delningar


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  annons_julkap_2016
  pengaropolitik