Bild: Flickr/ Steve Greer
Bild: Flickr/ Steve Greer

Vårdvalskritik Stockholms vårdval leder till att de svårast sjuka patienterna nedprioriteras, varnar professorer. Dessutom hotas forskning och utbildning av nya specialister.

Tre professorer vid Karolinska institutet riktar i dag hård kritik mot vårdvalet i Stockholm. Kostnaderna för vårdvalen ökar dramatiskt, vilket i praktiken innebär att vården av de svårast sjuka nedprioriteras, skriver professorerna på Svd:s debattsida.

Universitetssjukvården har i uppdrag att bedriva vård, forskning och utbildning av nya specialister. Dessutom är det sjukhusen som har hand om de svårast och akut sjuka.

Vårdvalsenheterna har å sin sida inget krav på sig att bedriva vare sig forskning eller utbildning. Dessutom gynnar ersättningssystemet vårdgivare som koncentrerar sig på enklare vårdfall. Samtidigt saknas ett tak för hur mycket resurser som går till vårdvalen.

– Håller man en öppen kran till vårdvalet och har en viss given budget, då följer automatiskt att när resurserna till vårdvalsenheterna ökar, då minskar resurserna till sjukhusen och de svårast sjuka, säger Lars Klareskog, senior professor i reumatologi.

Lars Klareskog menar att man åsidosätter vårdens etiska principer eftersom det inte finns något tak för vårdvalet.

– I en offentlig finansierad sjukvård kommer man inte ifrån att man måste göra prioriteringar. Det finns naturligtvis enklare fall som behöver tas om hand. Frågan är hur stora resurser man ska lägga på de fallen och hur mycket man ska lägga på de svårast sjuka.

Enligt Lars Klareskog är det inte bara Stockholmsvården som drabbas av den förda politiken.

– Vårdvalet medför också en stor ojämlikhet av vården i Sverige eftersom det är ekonomiskt lönsamt för läkare i Norrland och Mellansverige att flytta till Stockholm och arbeta på vårdvalsenheterna där man både får bättre betalt och lättare arbetsuppgifter. Exempelvis har antalet hudläkare i Norrland minskat drastiskt.