Bild: Flickr/The great 8Bild: Flickr/The great 8

Klyftorna växer – den rikaste procenten vinnaren

Dela

Toppskiktet drar ifrån – arbetslösa och sjuka halkar efter, visar ny statistik från SCB. ”Perioden då Sverige hade de minsta skillnaderna i världen är definitivt slut”, säger ekonomiprofessor Markus Jäntti.

Klyftorna har vuxit rejält mellan 1991 och 2013. Det visar ny statistisk från SCB som Dagens Arena har granskat. Inkomsterna ökade med 90 procent för den översta tiondelen av befolkningen, vilket kan jämföras med medianinkomsten som ökade med 50 procent under samma period. Höginkomsttagarnas bit av inkomstkakan har vuxit från 20 till 25 procent.

Den nedersta tiondelen fick under samma tidsperiod knappt någon förbättring alls. På två decennier ökade deras inkomster med blygsamma 14 procent, och sedan 2007 har de fått det sämre.

wernegraf1– Om den årliga tillväxten i Sverige skulle vara 0,4 procent i 25 år skulle alla beskriva det som en katastrof, säger Markus Jäntti, ekonomiprofessor vid Stockholms Universitet som forskat på inkomstskillnaderna.

– Därför blir det oklart varför det inte ses som en katastrof att tillväxttakten för den nedersta tiondelen har varit just 0,4 procent per år, medan den varit sex gånger högre i toppen, det vill säga 2,4 procent om året.

Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Uppsala Universitet och expert på inkomst- och förmögenhetsfördelning, talar om en ”väldigt markant förändring”.

– Inkomstskillnaderna har ökat både före och efter skatt sedan 1980-talets början. Statistiken för år 2013 är inte något avsteg från detta, utan befäster trenden. Vi är uppe på de högsta nivåerna under efterkrigstiden, säger han.

Klyftorna har växt snabbare i Sverige än i många andra europeiska länder, som Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Danmark.

– Vi skiljer ut oss när det gäller trenden och följer ett mer anglosaxiskt mönster, även om inkomstskillnaderna i Sverige fortfarande är mindre än i USA, säger Daniel Waldenström.

werneGraf2GiniFörändringen avspeglas i gini-koefficienten – det internationellt erkända måttet för inkomstskillnader, där 0 innebär total jämlikhet och 1 att en person tar hem allt – som ökade från under 0,20 i början av 1980-talet till 0,30 år 2013.

För 25 år sedan låg Sverige i botten av OECD:s ojämlikhetsliga, men sedan dess har vi passerat nio länder på gini-listan, däribland Österrike och Belgien.

– Perioden då Sverige hade de minsta skillnaderna i världen är definitivt slut, säger Markus Jäntti.

werneGraf3ToppinkomsterLiksom i många andra länder är den översta hundradelen – den rikaste procenten – de verkliga vinnarna. En grupp som Daniel Waldenström och kollegan Jesper Roine har närstuderat.

Den rikaste procenten har mer än fördubblat sin andel av de totala deklarerade inkomsterna sedan mitten av 1980-talet, från 4 till över 8 procent.

Skiftet har flera orsaker. Löneskillnaderna har visserligen ökat, men toppen har dragit ifrån främst på grund av att de lyckats maxa avkastningen på sitt kapital. Hausse på börsen och annan spekulation har gjort aktieägarna och finanseliten allt tätare.

– Vi ser också en markant ökning av företagsutdelningarna sedan 2006, vilket kan ha att göra med en rad skatteförändringar, säger Daniel Waldenström.

Enligt OECD har lönernas andel av ekonomin minskat med 10 procentenheter sedan 1970-talet, och vinstandelen ökat. Samtidigt har skatterna sänkts på såväl kapitalinkomster som högre löner, och omfördelningen därmed minskat.

werneGraf4På senare år har också glappet mellan mitten och botten vidgats. Andelen med ”låg disponibel inkomst” – som lever i hushåll med mindre än 60 procent av medianen – ökade från 10 till 14 procent mellan 2006 och 2013.

Det beror, förutom den ihållande arbetslösheten, på den tidigare borgerliga regeringens ”arbetslinje”, med jobbskatteavdrag, försämrad a-kassa och utförsäkringar som huvudnummer. En politik som ”avsiktligt och framgångsrikt har lyckats skapa större inkomstskillnader mellan förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande”, som tre nationalekonomer uttryckte det i en rapport till Finanspolitiska rådet 2014. Med högre relativ fattigdom som följd.

För sjuka och arbetslösa sjönk faktiskt inkomsterna med 8 procent mellan 2009 och 2013. Även utlandsfödda har halkat efter ordentligt, till stor del på grund av att gruppen är överrepresenterad bland långtidsarbetslösa och sjukskrivna.

werneGraf5Allt fler forskare varnar för ojämlikhetens konsekvenser. 2014 konstaterade IMF i en rapport att växande klyftor skadar ekonomin och att ”lägre inkomstojämlikhet korrelerar kraftigt med snabbare och mer uthållig tillväxt”.

I mer ojämlika länder, visade Richard Wilkinsons och Kate Picketts i ”Jämlikhetsanden” för några år sedan, är också de sociala och hälsorelaterade problemen betydligt mer utbredda. Med större inkomstskillnader följer skarpare segregation, ökad brottslighet, ökat drogberoende och sociala spänningar. Dessutom försämras individens möjligheter att röra sig uppåt på inkomststegen – vilket också Markus Jäntti sett i sin forskning.

– Efter andra världskriget, när inkomstskillnaderna minskade i Sverige, så ökade den ekonomiska rörligheten kraftigt. Vi talar om stora förändringar. Vilket ska betraktas som en rejäl framgång. Mot bakgrund av detta kan man dock befara att den ekonomiska rörligheten minskar i takt med att inkomstskillnaderna ökar, säger han.

Kent Werne, frilansjournalist och författare, aktuell med boken Ofärdsland – livet längs arbetslinjen

18 kommentarer

 1. Fredrik - 26 februari, 2015

  ”Med större inkomstskillnader följer skarpare segregation, ökad brottslighet, ökat droycgberoende och sociala spänningar. Dessutom försämras individens möjligheter att röra sig uppåt på inkomststegen – vilket också Markus Jäntti sett i sin forskning.”

  Kan det inte vara tvärt om? Med mer segregation, ökad brottslighet, ökat drogberoende etc så ökar inkomstskillnaderna?

  Den stora skillnaden är ju i första hand att Sverige är världssamvete mha öppna gränser. Det skapar social misär som i sin tur skapar stora inkomstskillnader? Alltså att gini-koefficientens ökning egentligen handlar om de djupa förändringar inom samhället som vår politiska klass skapat förutom att vi går mot en mekaniserad serviceekonomi som inte behöver så mycket folk för att bereda tjänsterna som konsumeras.

  • Karl - 26 februari, 2015

   Det är välbelagt att ojämlikheten är den kausala faktorn. Ojämlikhet i ett samhälle orsakar en lång rad dåliga effekter. Däremot är det så att ökad ojämlikhet även ger mer makt till de som vill fortsätta i ojämlik riktning. Det producerar också osämja mellan ojämlikhetens offer som spelas ut mot varandra. Sverigedemokraterna fyller den funktionen i svensk politik. Genom att lägga sig till höger garanterar de större klyftor, nedskärningar i välfärden och att se mellan fingrarna med rikas skattefusk för hundratals miljarder. Genom att fixera sig vid flyktingar och invandrare så drar de bort fokus från det grundläggande problemet och garanterar att ojämlikheten kan öka. Den här serien beskriver det hela på pricken:
   http://www.etc.se/kultur-noje/max-gustafson-om-oandliga-mojligheter

   • Harald - 5 mars, 2015

    Bra svarat!

 2. Wisst ja - 26 februari, 2015

  Ruinfeldt går till historien som den politiker som medvetet berett vägen för och underbyggt förutsättningarna för att öka klyftorna. Ett bevis på den okunnighet som kan ge politiker makt. Ännu ett bevis för att män vid makten inte förmår bidra till ett samhälle som gynnar helheten. Bra att allt fler kunniga människor påpekar det bisarra i ojämlikheten. Vad vill Ruinfeldt?Skiter jag i! Fram med kunniga människor i stället och låt oss få uppleva det kunskapssamhälle som är under uppbyggnad, med avbrott för åren med Ruinfeldt. Borg möter kvinna med polskt ursprung och flyttar dit? Ruinfeldt gängar sig med kvinna med italienskt påbrå och de gör paret Bildt sällskap. Härifrån kan de sedan njuta av det ekonomiska under som kommer att ske när invandringen angör den italienska kusten i en aldrig sinande ström. De blir själva invandrare och kommer att betyda mycket för sina nya hemländer. Där kan de njuta av att skapa större klyftor och äta charkuterier med allt vad det innebär för hälsan. För att vara riktigt produktiva i sin invandringsstrategi kan de söka upp de länder där flyktingar nu dränerar sina länder på humankapital. Trion av nymoderater kan behövas i en nyspråksutveckling och klyftbildning för att binda samman stridande parter. Eller var det inte bra med invandring åt andra hållet? Nej nu är det någon annans tur att stå ut med Ruinfeldt och hans sällsynt kapacitetsbegränsade tankevärld?

 3. Kent Kjellgren - 28 februari, 2015

  Om man får tro Lena Melin på Aftonbladet (och det gör väl ni på redaktionen) så har ojämlikheten ökat ordentligt under socialdemokratiska regeringar (stöttade av Vänster- och Miljöparti) jämfört med borgerliga under de senaste decennierna. Så för att uttrycka det snällt så har ni vissa trovärdighetsproblem när ni förfasar över de vidgande klyftorna i landet. Man blir bara så trött av allt hyckleri från journalister och politiska kommentatorer från höger till vänster.
  På vilket sätt kommer den nuvarande regeringspolitiken att minska dessa klyftor? De skatteförslag som ligger i pipelinen kommer ju att öka dem.

 4. Henrik Unné - 7 mars, 2015

  Varför är inkomstskillnader ett problem Parasitism är ett problem – men det även om parasiterna är låginkomsttagare! Omfördelning är ondska sager jag:

  http://henrik-unne.blogspot.se/2010/08/omfordelning-ar-ondska.html

  • putte torild - 10 mars, 2015

   Ha ha ha hahaha!

   • Henrik Unné - 15 mars, 2015

    Imponerande replik!

    Du måste verkligen ha ansträngt dina gråceller för att komma på ett sådan profunditet, putte!

   • Henrik Unné - 15 mars, 2015

    Somliga svenskar tycker tydligen att det är skrattretande när jag slår vakt om skillnaden mellan ditt och mitt.

    Det finns manga människor i detta land som är tjuvar I *anden* åminstone. De har inget emot tjuveri – bara det är staten som gör det smutsiga jobbet åt dem – och sedan lämnar över tjuvgodset till dem..

    • Per K - 11 april, 2015

     Inkomstutjämning är inte tjuveri. Svenska folket styr sig självt i demokratiska val och dess representanter stiftar lagar som reglerar överföring – det är det lagtekniska. Moraliskt är vi alla del av en internberoende gemenskap – du tjänar pengar på marknaden men har din och dina medarbetares utbildning till stor del finansierad av staten.
     På din blogg verkar du argumentera för ett gränslöst samhälle – varför ska gränserna stå öppna för de som inte varit med och skapat, de som trott att det sociala kontrakt de anslöt sig till i ungdomen skulle gälla när de blev pensionärer eller sjuka oh inte förödas på de som inte bidragit?
     Nej jag har aldrig uppfattat Ayn Rands teser som annat än tämligen orimliga.

    • Svenne - 21 april, 2015

     Utan ett fungerande samhälle skulle vi ha svårt att jobba hederligt, tjäna pengar och leva ett gott liv. Testa gärna en annan planet utan samhälle och stat.

 5. sanna kriström - 28 mars, 2015

  Att vi har en ökande klyfta mellan inkomster beror också på den lönedumpning som sker i och med att helt oreglerad arbetskraft från EU väller in. Dessutom beviljas gästarbetare från utomeuropeiska länder arbetstillstånd för okvalificerade arbeten. Dessa människor arbetar utan kollektivavtal, bor i baracker eller i sina bilar, tält, mm. Så länge man inte reglerar att de arbetar på samma villkor och med samma avtalsenliga löner som vi så kommer problemet att eskalera.
  T ex skulle man kunna lagstifta om minimilöner eller att utländska företag bara får göra upphandlingar här om de tecknar kollektivavtal och följer svenska arbetsskyddsregler, mm.

  • Martin - 2 april, 2015

   Det är självklart att det ska löna sig att arbeta! Om det är detta som är ojämlikt att den som inte arbetar har en sämre ekonomi än den som har ett arbete. I så fall är jag FÖR ojämlikt !

  • Henrik Unné - 3 april, 2015

   Där ser man! Dagens Sverige liknar apartheiderans Sydafrika. De medlemmar av samhället som redan har uppnått höga loner vill gärna förhindra de sämre lottade från att förbättra sin situation genom att lönekonkurrera. ”Satsa på dig själv och skit i andra” heter det visst!

   http://www.henrik-unne.blogspot.se/2014/12/var-svenska-apartheid.html

   • Svenne - 21 april, 2015

    Apartheid, eller nåt, får man snarare om delar av befolkningen tjänar så lite så att de måste ta flera jobb för att det ska gå runt. Länder där detta förekommer har inte heller någon full sysselsättning. Lägre löner, som du vill ha för hederliga arbetare, leder bara till lägre köpkraft.

 6. Henrik Unné - 4 april, 2015

  Varför blir så mycket sämre I dagens Sverige? Och vad är lösningen?

  http://henrik-unne.blogspot.se/2008/12/svin-till-frldrar.html

  • Svenne - 21 april, 2015

   Du gör ju bara reklam för din blogg, men det du skriver här gör inte att en blir speciellt intresserad.

 7. Martin L - 4 maj, 2015

  Varför är Sverige ett så otroligt materialistiskt land? All diskussion handlar om pengar, det är alltid ”orättvist” när någon har mer pengar än någon annan. Går jag ut i skogen och plockar bär så är det sedan orättvist att grannen inte har några (jag ska dela med mig till grannen som legat i hängmattan hela dan?).
  Grunden för varje samhälle måste väl ändå vara att unga och friska arbetar för att försörja gamla, sjuka och handikappade? Vilka ska annars göra det? Har du inte skaffat dig en utbildning som gör dig intressant för en arbetsgivare så får du vackert finna dig att ta den lön du blir erbjuden. Svårare än så är det väl inte? Att staten ska försörja friska arbetsföra människor är ju i grunden ohållbart.
  Pengarna håller på att ta slut. Vi har stabsläge på våra sjukhus i parti och minut, vi har inte tillräckligt med poliser för att stävja kriminella gäng, man får 11000 kronor i månaden efter ett helt yrkesliv, vi har inte råd med ett funktionellt försvar. Ska vi i det läget gnälla över ökande inkomstskillnader? Är det förvånande att människor från Somalia och andra ställen inte kan försörja sig i ett land där det inte finns någon efterfråga på lågkvalificerad arbetskraft?
  Allt handlar om pengar och ”orättvisor”. En bekant fick häromdagen ett cancerbesked av en stressad sjukhusläkare i en korridor, så har det börjat bli. Den friske har många bekymmer, den sjuke blott ett.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Rekordmånga tvingas föda i annat län

Nyhet › Efter att BB Sophia stängde har andelen föderskor som tvingas föda i ett annat län ökat dramatiskt. Fortsätter hänvisningarna i samma takt kommer rekordmånga kvinnor tvingas föda i ett annat län i år. 0Inga delningar

Sveriges mest hatade reporter

Blogg › När bloggaren Julia Caesar avslöjats stängde DN-reportern Niklas Orrenius av mobiltelefonen, skaffade hemlig adress och slutade svara på twitter. Reportern som hyllat pratet och lyssnandet som metod fick till slut nog av hatet. 0Inga delningar

Allt sämre villkor i privat driven äldreomsorg

Nyhet › Lägre löner, mer missnöje med arbetet och högre andel otrygga jobb i privat driven äldreomsorg, visar ny rapport. »Orealistiskt att enbart lita till att marknadskrafterna«, säger Tobias Baudin, Kommunal. 0Inga delningar

Är Kinberg Batra Moderaternas Mona Sahlin?

Ledare › För kvinnosakens skulle får man hoppas att M backar upp sin partiledare. Även när det blåser. Det verkade så rätt när… 0Inga delningar

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Så driver assistansbolagen upp vinsterna

Nyhet › Med hjälp av jurister kan privata bolag driva upp antalet assistanstimmar – och därmed vinsterna. »Lagen sätter få gränser för vad man kan få« säger Cecilia Eek, Försäkringskassan. 68facebook: 68

Andrummet ger mig andnöd

Ledare › Det finns mycket EU kan göra för människor på flykt. I stället väljer medlemsländerna att skaffa sig andrum bakom gränskontroller… 0Inga delningar

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


hannafinmo

Det enda jag vill säga om Löfvens Saudi-resa

»Om kvinnor här i Saudiarabien säger det, vem är jag då att säga att ni ska göra på ett annat sätt?« 0Inga delningar

Varning för Lööfs migrationspolitik

Viktigast var att komma överens


Nina Brevinge

Ökad ohälsa inom handeln – särskilt bland kvinnor

Kvinnor inom handeln är sjukskrivna dubbelt så mycket som män. Monotona arbetsuppgifter och otrygga anställningar är några av orsakerna, visar en ny rapport... 0Inga delningar

Allt fler barnfamiljer tvingas bo på vandrarhem

Veckans graf: Minst 27 remissinstanser sågar betyg från fyran


Vesna Prekopic

Vår tids daglönare

Kampen mot de otrygga jobben, de otrygga liven, borde vara den stora kampen fackförbunden driver gemensamt. 0Inga delningar

Vilka politiker vågar göra som i Nyköping?

Polisen behövs, men jämlikhet behövs mer


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • annons2
  Arena_banner_nyhetsbrev
  pengaropolitik
  annons