Bild: Flickr/The great 8Bild: Flickr/The great 8

Klyftorna växer – den rikaste procenten vinnaren

Dela

Toppskiktet drar ifrån – arbetslösa och sjuka halkar efter, visar ny statistik från SCB. ”Perioden då Sverige hade de minsta skillnaderna i världen är definitivt slut”, säger ekonomiprofessor Markus Jäntti.

Klyftorna har vuxit rejält mellan 1991 och 2013. Det visar ny statistisk från SCB som Dagens Arena har granskat. Inkomsterna ökade med 90 procent för den översta tiondelen av befolkningen, vilket kan jämföras med medianinkomsten som ökade med 50 procent under samma period. Höginkomsttagarnas bit av inkomstkakan har vuxit från 20 till 25 procent.

Den nedersta tiondelen fick under samma tidsperiod knappt någon förbättring alls. På två decennier ökade deras inkomster med blygsamma 14 procent, och sedan 2007 har de fått det sämre.

wernegraf1– Om den årliga tillväxten i Sverige skulle vara 0,4 procent i 25 år skulle alla beskriva det som en katastrof, säger Markus Jäntti, ekonomiprofessor vid Stockholms Universitet som forskat på inkomstskillnaderna.

– Därför blir det oklart varför det inte ses som en katastrof att tillväxttakten för den nedersta tiondelen har varit just 0,4 procent per år, medan den varit sex gånger högre i toppen, det vill säga 2,4 procent om året.

Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Uppsala Universitet och expert på inkomst- och förmögenhetsfördelning, talar om en ”väldigt markant förändring”.

– Inkomstskillnaderna har ökat både före och efter skatt sedan 1980-talets början. Statistiken för år 2013 är inte något avsteg från detta, utan befäster trenden. Vi är uppe på de högsta nivåerna under efterkrigstiden, säger han.

Klyftorna har växt snabbare i Sverige än i många andra europeiska länder, som Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Danmark.

– Vi skiljer ut oss när det gäller trenden och följer ett mer anglosaxiskt mönster, även om inkomstskillnaderna i Sverige fortfarande är mindre än i USA, säger Daniel Waldenström.

werneGraf2GiniFörändringen avspeglas i gini-koefficienten – det internationellt erkända måttet för inkomstskillnader, där 0 innebär total jämlikhet och 1 att en person tar hem allt – som ökade från under 0,20 i början av 1980-talet till 0,30 år 2013.

För 25 år sedan låg Sverige i botten av OECD:s ojämlikhetsliga, men sedan dess har vi passerat nio länder på gini-listan, däribland Österrike och Belgien.

– Perioden då Sverige hade de minsta skillnaderna i världen är definitivt slut, säger Markus Jäntti.

werneGraf3ToppinkomsterLiksom i många andra länder är den översta hundradelen – den rikaste procenten – de verkliga vinnarna. En grupp som Daniel Waldenström och kollegan Jesper Roine har närstuderat.

Den rikaste procenten har mer än fördubblat sin andel av de totala deklarerade inkomsterna sedan mitten av 1980-talet, från 4 till över 8 procent.

Skiftet har flera orsaker. Löneskillnaderna har visserligen ökat, men toppen har dragit ifrån främst på grund av att de lyckats maxa avkastningen på sitt kapital. Hausse på börsen och annan spekulation har gjort aktieägarna och finanseliten allt tätare.

– Vi ser också en markant ökning av företagsutdelningarna sedan 2006, vilket kan ha att göra med en rad skatteförändringar, säger Daniel Waldenström.

Enligt OECD har lönernas andel av ekonomin minskat med 10 procentenheter sedan 1970-talet, och vinstandelen ökat. Samtidigt har skatterna sänkts på såväl kapitalinkomster som högre löner, och omfördelningen därmed minskat.

werneGraf4På senare år har också glappet mellan mitten och botten vidgats. Andelen med ”låg disponibel inkomst” – som lever i hushåll med mindre än 60 procent av medianen – ökade från 10 till 14 procent mellan 2006 och 2013.

Det beror, förutom den ihållande arbetslösheten, på den tidigare borgerliga regeringens ”arbetslinje”, med jobbskatteavdrag, försämrad a-kassa och utförsäkringar som huvudnummer. En politik som ”avsiktligt och framgångsrikt har lyckats skapa större inkomstskillnader mellan förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande”, som tre nationalekonomer uttryckte det i en rapport till Finanspolitiska rådet 2014. Med högre relativ fattigdom som följd.

För sjuka och arbetslösa sjönk faktiskt inkomsterna med 8 procent mellan 2009 och 2013. Även utlandsfödda har halkat efter ordentligt, till stor del på grund av att gruppen är överrepresenterad bland långtidsarbetslösa och sjukskrivna.

werneGraf5Allt fler forskare varnar för ojämlikhetens konsekvenser. 2014 konstaterade IMF i en rapport att växande klyftor skadar ekonomin och att ”lägre inkomstojämlikhet korrelerar kraftigt med snabbare och mer uthållig tillväxt”.

I mer ojämlika länder, visade Richard Wilkinsons och Kate Picketts i ”Jämlikhetsanden” för några år sedan, är också de sociala och hälsorelaterade problemen betydligt mer utbredda. Med större inkomstskillnader följer skarpare segregation, ökad brottslighet, ökat drogberoende och sociala spänningar. Dessutom försämras individens möjligheter att röra sig uppåt på inkomststegen – vilket också Markus Jäntti sett i sin forskning.

– Efter andra världskriget, när inkomstskillnaderna minskade i Sverige, så ökade den ekonomiska rörligheten kraftigt. Vi talar om stora förändringar. Vilket ska betraktas som en rejäl framgång. Mot bakgrund av detta kan man dock befara att den ekonomiska rörligheten minskar i takt med att inkomstskillnaderna ökar, säger han.

Kent Werne, frilansjournalist och författare, aktuell med boken Ofärdsland – livet längs arbetslinjen

18 kommentarer

 1. Fredrik - 26 februari, 2015

  ”Med större inkomstskillnader följer skarpare segregation, ökad brottslighet, ökat droycgberoende och sociala spänningar. Dessutom försämras individens möjligheter att röra sig uppåt på inkomststegen – vilket också Markus Jäntti sett i sin forskning.”

  Kan det inte vara tvärt om? Med mer segregation, ökad brottslighet, ökat drogberoende etc så ökar inkomstskillnaderna?

  Den stora skillnaden är ju i första hand att Sverige är världssamvete mha öppna gränser. Det skapar social misär som i sin tur skapar stora inkomstskillnader? Alltså att gini-koefficientens ökning egentligen handlar om de djupa förändringar inom samhället som vår politiska klass skapat förutom att vi går mot en mekaniserad serviceekonomi som inte behöver så mycket folk för att bereda tjänsterna som konsumeras.

  • Karl - 26 februari, 2015

   Det är välbelagt att ojämlikheten är den kausala faktorn. Ojämlikhet i ett samhälle orsakar en lång rad dåliga effekter. Däremot är det så att ökad ojämlikhet även ger mer makt till de som vill fortsätta i ojämlik riktning. Det producerar också osämja mellan ojämlikhetens offer som spelas ut mot varandra. Sverigedemokraterna fyller den funktionen i svensk politik. Genom att lägga sig till höger garanterar de större klyftor, nedskärningar i välfärden och att se mellan fingrarna med rikas skattefusk för hundratals miljarder. Genom att fixera sig vid flyktingar och invandrare så drar de bort fokus från det grundläggande problemet och garanterar att ojämlikheten kan öka. Den här serien beskriver det hela på pricken:
   http://www.etc.se/kultur-noje/max-gustafson-om-oandliga-mojligheter

   • Harald - 5 mars, 2015

    Bra svarat!

 2. Wisst ja - 26 februari, 2015

  Ruinfeldt går till historien som den politiker som medvetet berett vägen för och underbyggt förutsättningarna för att öka klyftorna. Ett bevis på den okunnighet som kan ge politiker makt. Ännu ett bevis för att män vid makten inte förmår bidra till ett samhälle som gynnar helheten. Bra att allt fler kunniga människor påpekar det bisarra i ojämlikheten. Vad vill Ruinfeldt?Skiter jag i! Fram med kunniga människor i stället och låt oss få uppleva det kunskapssamhälle som är under uppbyggnad, med avbrott för åren med Ruinfeldt. Borg möter kvinna med polskt ursprung och flyttar dit? Ruinfeldt gängar sig med kvinna med italienskt påbrå och de gör paret Bildt sällskap. Härifrån kan de sedan njuta av det ekonomiska under som kommer att ske när invandringen angör den italienska kusten i en aldrig sinande ström. De blir själva invandrare och kommer att betyda mycket för sina nya hemländer. Där kan de njuta av att skapa större klyftor och äta charkuterier med allt vad det innebär för hälsan. För att vara riktigt produktiva i sin invandringsstrategi kan de söka upp de länder där flyktingar nu dränerar sina länder på humankapital. Trion av nymoderater kan behövas i en nyspråksutveckling och klyftbildning för att binda samman stridande parter. Eller var det inte bra med invandring åt andra hållet? Nej nu är det någon annans tur att stå ut med Ruinfeldt och hans sällsynt kapacitetsbegränsade tankevärld?

 3. Kent Kjellgren - 28 februari, 2015

  Om man får tro Lena Melin på Aftonbladet (och det gör väl ni på redaktionen) så har ojämlikheten ökat ordentligt under socialdemokratiska regeringar (stöttade av Vänster- och Miljöparti) jämfört med borgerliga under de senaste decennierna. Så för att uttrycka det snällt så har ni vissa trovärdighetsproblem när ni förfasar över de vidgande klyftorna i landet. Man blir bara så trött av allt hyckleri från journalister och politiska kommentatorer från höger till vänster.
  På vilket sätt kommer den nuvarande regeringspolitiken att minska dessa klyftor? De skatteförslag som ligger i pipelinen kommer ju att öka dem.

 4. Henrik Unné - 7 mars, 2015

  Varför är inkomstskillnader ett problem Parasitism är ett problem – men det även om parasiterna är låginkomsttagare! Omfördelning är ondska sager jag:

  http://henrik-unne.blogspot.se/2010/08/omfordelning-ar-ondska.html

  • putte torild - 10 mars, 2015

   Ha ha ha hahaha!

   • Henrik Unné - 15 mars, 2015

    Imponerande replik!

    Du måste verkligen ha ansträngt dina gråceller för att komma på ett sådan profunditet, putte!

   • Henrik Unné - 15 mars, 2015

    Somliga svenskar tycker tydligen att det är skrattretande när jag slår vakt om skillnaden mellan ditt och mitt.

    Det finns manga människor i detta land som är tjuvar I *anden* åminstone. De har inget emot tjuveri – bara det är staten som gör det smutsiga jobbet åt dem – och sedan lämnar över tjuvgodset till dem..

    • Per K - 11 april, 2015

     Inkomstutjämning är inte tjuveri. Svenska folket styr sig självt i demokratiska val och dess representanter stiftar lagar som reglerar överföring – det är det lagtekniska. Moraliskt är vi alla del av en internberoende gemenskap – du tjänar pengar på marknaden men har din och dina medarbetares utbildning till stor del finansierad av staten.
     På din blogg verkar du argumentera för ett gränslöst samhälle – varför ska gränserna stå öppna för de som inte varit med och skapat, de som trott att det sociala kontrakt de anslöt sig till i ungdomen skulle gälla när de blev pensionärer eller sjuka oh inte förödas på de som inte bidragit?
     Nej jag har aldrig uppfattat Ayn Rands teser som annat än tämligen orimliga.

    • Svenne - 21 april, 2015

     Utan ett fungerande samhälle skulle vi ha svårt att jobba hederligt, tjäna pengar och leva ett gott liv. Testa gärna en annan planet utan samhälle och stat.

 5. sanna kriström - 28 mars, 2015

  Att vi har en ökande klyfta mellan inkomster beror också på den lönedumpning som sker i och med att helt oreglerad arbetskraft från EU väller in. Dessutom beviljas gästarbetare från utomeuropeiska länder arbetstillstånd för okvalificerade arbeten. Dessa människor arbetar utan kollektivavtal, bor i baracker eller i sina bilar, tält, mm. Så länge man inte reglerar att de arbetar på samma villkor och med samma avtalsenliga löner som vi så kommer problemet att eskalera.
  T ex skulle man kunna lagstifta om minimilöner eller att utländska företag bara får göra upphandlingar här om de tecknar kollektivavtal och följer svenska arbetsskyddsregler, mm.

  • Martin - 2 april, 2015

   Det är självklart att det ska löna sig att arbeta! Om det är detta som är ojämlikt att den som inte arbetar har en sämre ekonomi än den som har ett arbete. I så fall är jag FÖR ojämlikt !

  • Henrik Unné - 3 april, 2015

   Där ser man! Dagens Sverige liknar apartheiderans Sydafrika. De medlemmar av samhället som redan har uppnått höga loner vill gärna förhindra de sämre lottade från att förbättra sin situation genom att lönekonkurrera. ”Satsa på dig själv och skit i andra” heter det visst!

   http://www.henrik-unne.blogspot.se/2014/12/var-svenska-apartheid.html

   • Svenne - 21 april, 2015

    Apartheid, eller nåt, får man snarare om delar av befolkningen tjänar så lite så att de måste ta flera jobb för att det ska gå runt. Länder där detta förekommer har inte heller någon full sysselsättning. Lägre löner, som du vill ha för hederliga arbetare, leder bara till lägre köpkraft.

 6. Henrik Unné - 4 april, 2015

  Varför blir så mycket sämre I dagens Sverige? Och vad är lösningen?

  http://henrik-unne.blogspot.se/2008/12/svin-till-frldrar.html

  • Svenne - 21 april, 2015

   Du gör ju bara reklam för din blogg, men det du skriver här gör inte att en blir speciellt intresserad.

 7. Martin L - 4 maj, 2015

  Varför är Sverige ett så otroligt materialistiskt land? All diskussion handlar om pengar, det är alltid ”orättvist” när någon har mer pengar än någon annan. Går jag ut i skogen och plockar bär så är det sedan orättvist att grannen inte har några (jag ska dela med mig till grannen som legat i hängmattan hela dan?).
  Grunden för varje samhälle måste väl ändå vara att unga och friska arbetar för att försörja gamla, sjuka och handikappade? Vilka ska annars göra det? Har du inte skaffat dig en utbildning som gör dig intressant för en arbetsgivare så får du vackert finna dig att ta den lön du blir erbjuden. Svårare än så är det väl inte? Att staten ska försörja friska arbetsföra människor är ju i grunden ohållbart.
  Pengarna håller på att ta slut. Vi har stabsläge på våra sjukhus i parti och minut, vi har inte tillräckligt med poliser för att stävja kriminella gäng, man får 11000 kronor i månaden efter ett helt yrkesliv, vi har inte råd med ett funktionellt försvar. Ska vi i det läget gnälla över ökande inkomstskillnader? Är det förvånande att människor från Somalia och andra ställen inte kan försörja sig i ett land där det inte finns någon efterfråga på lågkvalificerad arbetskraft?
  Allt handlar om pengar och ”orättvisor”. En bekant fick häromdagen ett cancerbesked av en stressad sjukhusläkare i en korridor, så har det börjat bli. Den friske har många bekymmer, den sjuke blott ett.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Rekordmånga tvingas föda i annat län

Nyhet › Efter att BB Sophia stängde har andelen föderskor som tvingas föda i ett annat län ökat dramatiskt. Fortsätter hänvisningarna i samma takt kommer rekordmånga kvinnor tvingas föda i ett annat län i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Nina Brevinge

Assistanskritik på svajigt underlag

Under hösten har Försäkringskassan och regeringen hamnat i blåsväder i frågan om LSS. Men det är inte alldeles enkelt att finna fog för kritiken. 0Inga delningar

Kommunal varslar om strejk för undersköterskor

Kommunernas nota för hyrpersonal: 1,2 miljarder


Johanna Senneby

Alldeles för tidigt att räkna ut KD

Trots KD:s historiskt låga väljarstöd kan Busch Thor vara lugn. Det räcker nämligen med så lite som 2,5 till 3 procents stöd i opinionsmätningar för att partiet ska ta sig över spärren med hjälp av taktikröster, visar forskningen. 0Inga delningar

Grönt ljus för Idolstrejk

Förlossningskaos på Danderyd: »Barnmorskorna gråter«


Vesna Prekopic

Överskatta inte Pisa

Den dagen vi blir lika besatta av att utjämna klassklyftorna i skolan som att prestera i Pisa-mätningarna, då skolutvecklar vi på riktigt... 0Inga delningar

Ett år med andrum

Prioritera polisens kärnverksamhet


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  pengaropolitik
  annons_julkap_2016