Bild: News Øresund - Peter Mulvany
Bild: News Øresund - Peter Mulvany

Både Jusek och Civilekonomerna kan tänka sig individuella val vid en förhandlingslösning om flexpensionen. »Vi delar inte den uppfattningen«, säger Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer. 

Fackförbunden Unionen och Sveriges Ingenjörer förbereder sig för konflikt inom tjänstesektorn för att få igenom sitt krav om flexpension, alltså extra avsättningar till tjänstepensionen. 2013 tecknade Sveriges Ingenjörer och Unionen ett avtal med industriföretagen om att avsätta pengar till pensionen. Nu vill förbunden införa flexpension inom alla branscher.

– Det är ett rättvisekrav. Alla våra medlemmar, oavsett vilken bransch de jobbar i, ska ha möjlighet till en bra pension, säger Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius i ett pressmeddelande.

Motparten Almega kräver dock ett system där den enskilde får välja om de vill sätta av pengar till pension eller ha högre lön. Men ett sådant system vill varken Sveriges Ingenjörer eller Unionen ha. De två fackförbunden har dessutom sagt att de är beredda att gå ut i strejk om parterna inte kommer överens.

De 13 Sacoförbund som samverkar inom Akademikerförbunden är visserligen överens om att yrka på ett system för flexpension inför vårens avtalsförhandlingar. Men alla är inte lika pigga på att ta till konfliktvapnet.

– Vi står bakom yrkandet om flexpensioner. Men vi bedömer att det inte är en fråga för konflikt, säger Mikael Andersson, förhandlingschef hos Civilekonomerna.

Även Juseks förhandlingschef Maria Arrefelt säger nej till konflikt.

– Vi tycker inte detta är en konfliktfråga i dagsläget. Vi sitter och förhandlar med vår motpart nu och förväntar oss att kunna lösa detta vid förhandlingsbordet.

Dessutom menar Jusek och Civilekonomerna att en förhandlingslösning skulle kunna innehålla individuella val.

– Vi delar inte den uppfattningen. Vi tror inte på en individuell lösning för vi tror inte det är bra för medlemmarna, säger Camilla Frankelius.