Veckans graf utgår från senaste rapporten av Fiscal monitor och visar hur den ojämlika fördelningen av hushållens förmögenhet förhåller sig till förmågan att betala skatt.

Inkomster i utvecklade ekonomier är också mer ojämt fördelade. Tio procent av de rikaste äger i genomsnitt mer än hälften av den gemensamma förmögenheten, en siffra som är upp mot 75 procent i USA.

Förmögenheten är, utan tvekan, en bättre indikator på förmågan att betala skatt än plånbokens enskilda storlek.

Skatt på förmögenhet och transfereringar har historiskt varit en viktig källa till intäkter, enligt Fiscal monitor.

Källa: Fiscal monitor oktober 2013 »