När svenska ledarsidor mangrant sluter upp bakom ett mäktigt särintresse som går på tvärs med folket vilja – då pratar vi om ett demokratiskt problem som borde diskuteras mycket mer.

Sverige har en borgerlig press. Det vet man ju. Men det blir aldrig så tydligt som dagen efter en stor politisk händelse med tydligt bäring på höger-vänster-skalan i politiken. Jo, det är gårdagens vinstutspel som avses.

Om man bara läste dagstidningarnas ledarsidor skulle man nästan kunna få intrycket att en överväldigande majoritet av svenska folket inte bara tycker illa om förslaget, utan är beredda att bekämpa det med alla till buds stående medel.

En snabb titt på dagens rubrikskörd:

”Sämsta tänkbara start” – Dagens Nyheter (oberoende liberal)
”Valfrihet snart i permafrost” – Svenska dagbladet (obunden moderat)
”Barnet kastas med badvattnet” – Göteborgs-Posten (liberal)
”Vinstjakt med oslipade knivar” – Expressen (obunden liberal)
”Svart dag för ägandet i Sverige” – Dagens industri (oberoende)

Endast i Aftonbladet (obunden socialdemokratisk) andas det lite optimism: ”Jonas Sjöstedt fick revansch”. Även om rubriken är mer av det konstaterande slaget än ett regelrätt hurra-rop.

Men speglar våra professionella tyckare vad svenska folket egentligen tycker? Är drygt 80 procent av svenskarna (liksom drygt 80 procent av de största ledarsidorna) negativa eller mycket negativa till begränsningar av vinster i välfärden?

Svaret är såklart nej.

Förhållandet är i själva verket det omvända. Enligt den stora SOM-undersökningen vill sju av tio svenskar i själva verket förbjuda vinstuttag inom vård, skola och omsorg.

Det finns få saker som gör näringslivet så upprört som ifrågasättandet av aktiebolag och vinstuttag ur välfärden. Och, som jag tidigare har konstaterat, så kan kraften i näringslivets samlade propaganda höras långt utanför styrelserummen. Den hörs faktiskt hela vägen till Hjo.

Propaganda är en sak, media är förhoppningsvis något annat. Men när svenska ledarsidor nu mangrant sluter upp bakom ett mäktigt särintresse som går på tvärs med folket vilja – då pratar vi om ett demokratiskt problem som borde diskuteras betydligt mer.