Bonusar kommer varken göra från eller till. Det enda som hjälper är att individualisera föräldraförsäkringen.

Centerpartiet vill införa en vab-bonus för att få fler pappor att stanna hemma med sina barn. Förslaget är en fortsättning på alliansens bonus-politik på området. Och det låter väl bra.

Problemet är att det inte fungerar.

Sedan alliansens införde jämställdhetsbonusen har i princip inget hänt. Pappor tar fortfarande ut en fjärdedel av föräldradagarna och en tredjedel av vab-dagarna – en andel som stått stilla sedan 1980-talet.

Bonusar kommer varken göra från eller till. Det enda som hjälper är att individualisera föräldraförsäkringen.

Ja, det kommer bli lite bökigare att få ihop livspusslet. Men det problemet måste vi ställa i relation till vad det oförändrat ojämna uttaget skapar för problem redan i dag.

Och det är inte lite.

Det ojämna uttaget av föräldraförsäkringen förklarar tre fjärdedelar av inkomstskillnaderna mellan könen. Här har vi alltså den huvudsakliga förklaringen till et oerhört stort samhällsproblem.

Under barnets första 15 år ökar inkomstklyftan mellan föräldrarna med 35 procent. Mamman fortsätter sedan att betala för barnet genom en lägre inkomst under resten av sitt liv, fram till pensionen som endast uppgår till två tredjedelar av mannens.

Utan individualiserad föräldraförsäkring och kvoterade vabbdagar kan vi glömma ekonomisk jämställdhet. Det är utgångsbudet. Då väger det eventuella bökigheten i livspusslet lätt.

Synd bara att inget parti längre vågar driva frågan. Trots att vi har en regering som påstår sig vara feministisk.