Olle Johnsson, Anton Holmlund, Wilma Hvirfvel, Kornelius Persson (L)

Replik I stället för att rasa över att fler och fler ifrågasätter den svenska narkotikapolitiken, bör försvararna av dagens modell svara på varför gängen kan tjäna miljarder på en avreglerad cannabismarknad. Det skriver Olle Johnsson, Anton Holmlund, Wilma Hvirfvel och Kornelius Persson, riksdagskandidater för Liberalerna i en replik. 

I brist på sakliga argument anklagar Staffan Hübinette i ett debattinlägg en rad kandidater till riksdagen som står bakom en ny narkotikapolitik, för att vara omdömes- och ansvarslösa. Istället för att rasa över att fler och fler ifrågasätter den svenska narkotikapolitiken, bör försvararna av dagens modell svara på varför gängen kan tjäna miljarder på en avreglerad cannabismarknad samt varför Sverige har högst antal narkotikarelaterade dödsfall i Europa. 

Det är talande att försvararna av dagens narkotikapolitik helt tycks sakna självkritik, samma inställning har varit vägledande i att Sverige fått ett av världens mest extrema och misslyckade system. 

De kandidater som finns med på Cannabiskrysset kommer från en rad olika partier och det finns ibland oss en mångfald av synsätt på hur en legalisering bör genomföras i praktiken.  Att svepande anklaga oss för att gå industrins ärenden låter mer som ett desperat försök att svartmåla oss som argumenterar för att Sverige borde lämna den misslyckade visionen om det narkotikafria samhället bakom oss. 

I sitt inlägg åberopar Hübinette FNs auktoritet i frågan. Det är väl inget fel med det men lite ironiskt blir det när världshälsoorganisationen WHO, FN:s expertmyndighet för hälsofrågor, förespråkar avkriminalisering av narkotika. Tycker Hübinette att även WHO springer narkotikalobbyns ärenden?

Efter valet i höst är det av yttersta vikt att den nytillträdda regeringen omedelbart tar initiativ till en seriös översyn av Sveriges förda narkotikapolitik. En viktig del i detta är att få på plats en utredning kring vad kriminaliseringen av narkotikabruk har resulterat i. I takt med att länder omkring Sverige nu också rör sig mot legalisering så bör även det finnas med i utredningen. 

Tyvärr har svensk narkotikapolitik under en alldeles för lång tid varit en lekstuga för aktivister där ledstjärnan ”det narkotikafria samhället” lett till stigmatisering av missbrukare och en cannabismarknad värd flera miljarder för de kriminella gängen. Det är talande att försvararna av dagens narkotikapolitik helt tycks sakna självkritik, samma inställning har varit vägledande i att Sverige fått ett av världens mest extrema och misslyckade system. 

Förhoppningsvis kan vi till nästa val vara ännu fler som skriver under på att Sverige bör förändra sin lagstiftning. 

Olle Johnsson, Riksdagskandidat för Liberalerna Göteborg och vice ordf i Liberala Ungdomsförbundet 

Anton Holmlund, Riksdagskandidat för Liberalerna Västmanland och ledamot i Liberala Ungdomsförbundet 

Wilma Hvirfvel, Riksdagskandidat för Liberalerna Västerbotten och distriktsordförande för Liberala Ungdomsförbundet Västerbotten

Kornelius Persson, Riksdagskandidat för Liberalerna Västra Götaland Södra valkrets