Foto: Pixabay

Legalisering av cannabis Varför driver riksdagskandidater för Liberalerna och Centerpartiet frågan om en legalisering av cannabis när det både skulle leda till ökad konsumtion och skadeverkningar? Det skriver Staffan Hübinette författare, debattör och lärare i drogprevention.

I årets val ställer 33 riksdagskandidater upp som affischnamn i en kampanj för legalisering av cannabis. Av dessa är 17 liberaler och 13 centerpartister. Att så många riksdagskandidater under en valrörelse deltar i en kampanj mot det egna partiets politik visar att Annie Lööf och Johan Persson har problem i de egna leden. Frågan är: vart dessa partier är på väg?

Kampanjen drivs av presstalespersonen för ett svenskt cannabisföretag. Med luftiga löften om skatteintäkter och minskad gängkriminalitet ska väljarna lockas att tro att en legalisering av cannabis är en bra affär för staten och förbättrar tryggheten på gator och torg. Mer intressant är vad dessa kampanjande riksdagskandidater inte berättar för väljarna.

I årets val ställer 33 riksdagskandidater upp som affischnamn i en kampanj för legalisering av cannabis. Att så många riksdagskandidater under en valrörelse deltar i en kampanj mot det egna partiets politik visar att Annie Lööf och Johan Persson har problem i de egna leden.

Narkotikapolitiken bör rimligen ha som ett mål att minska konsumtion och skadeverkningar. Men en legalisering har tvärtom visat sig leda till ökad konsumtion vilket också är den växande cannabisindustrins mål. Med det följer ökade skadeverkningar vilket allt fler studier och rapporter från USA och Kanada visar. Med ökade skadeverkningar följer ökade kostnader för samhället.

Att konsumtionen i Sverige skulle öka betydligt vid en legalisering är högst troligt och kan med tiden närma sig nivåer som i exempelvis Colorado eller Kanada som är mångdubbelt högre än i Sverige. Medan 3,1 procent använt cannabis senaste året i Sverige är det 25 procent i Kanada och 27,7 procent i Colorado. Medan konsumtionen av cannabis över tid legat på stabilt låga nivåer i Sverige har den ökat kraftigt i Kanada och Colorado sedan legaliseringen infördes. Medan 0,4 procent i Sverige har en daglig eller nästan daglig användning är det 6,3 procent i Kanada och 9,1 procent i Colorado. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

En legalisering innebär också ett brott mot både FN:s narkotikakonvention Single Convention on Narcotic Drugs och EU:s Schengenavtal.

Det skulle vara svårt att vinna väljarna för legaliseringsidén om man samtidigt förklarade att det leder till ökad konsumtion och gynnar en vinstdrivande cannabisindustri. Det skulle också vara svårt att förklara för väljarna att man som riksdagskandidat vill bryta mot både FN-konventioner och EU-lagstiftning. Därav luftiga löften i stället för fakta.

Som om inte det var nog så kampanjar dessa legaliseringskandidater mot sina egna partier mitt i en valrörelse. Mest aktiva i legaliseringskampanjen är ungdomsförbundens ordförande som även sitter i partiernas ledningar. Liberalerna och Centerpartiet har blivit en lekstuga för ungdomsförbundens legaliseringsaktivister. Att göra gemensam sak med cannabisindustrin, blunda för fakta om konsekvenserna, vilja bryta mot internationella lagar och konventioner och därtill gå emot sitt eget parti inger knappast förtroende. Splittringen inom Liberalerna och Centerpartiet är tydlig.

Frågan är om detta är morgondagens legaliseringspartier.

Staffan Hübinette, frilansande författare, debattör och lärare  i drogprevention