Foto:Pixabay

Replik I mitt inlägg 16/8 ställde jag tre frågor till de riksdagskandidater för Liberalerna och Centerpartiet som är affischnamn i en kampanj för legalisering av cannabis. Fyra liberala riksdagskandidater undviker i sin replik att svara på dem. Det skriver Staffan Hübinette lärare i socialpedagogik och drogprevention i en slutreplik. 

Jag konstaterade att en legalisering av cannabis leder till en ökad konsumtion och därmed ökade skadeverkningar och kostnader. Enligt FN-organet UNODC:s World Drug Report 2022 har legaliseringen i Nordamerika ökat daglig cannabisanvändning, särskilt av potenta cannabisprodukter och särskilt bland unga vuxna. Det har också lett till en ökning av personer med cannabisrelaterade psykiatriska problem, självmord och sjukhusvistelser.

I Sverige ligger cannabisanvändningen på en stabil och jämförelsevis låg nivå. Att då föreslå en politik som leder till ökad konsumtion är både obegripligt och ansvarslöst.

En ökning av cannabisanvändningen har skett även i Europa. Rapporten konstaterar att med en ”ökad exponering för högpotenta cannabisprodukter, regelbunden och frekvent cannabisanvändning blir skador relaterade till användningen av cannabis alltmer uppenbara i den allmänna befolkningen i Väst- och Centraleuropa. Det har skett en anmärkningsvärd ökning av inläggningar för behandling relaterade till cannabisanvändning”.

I Sverige ligger cannabisanvändningen på en stabil och jämförelsevis låg nivå. Att då föreslå en politik som leder till ökad konsumtion är både obegripligt och ansvarslöst. Rimligen bör politiken i stället ha som mål att fortsatt hålla användningen på en låg nivå och helst minska den, vilket också är målet i regeringens ANDT-strategi ( strategi och handlingsplan för arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak).

Den andra frågan var påpekandet att en legalisering innebär ett brott mot FN:s narkotikakonvention och EU:s Schengenavtal. Även detta undviker dessa kandidater att svara på och blandar i stället ihop begreppen genom att hänvisa till att WHO förespråkar en avkriminalisering. Det är en annan fråga, men varken FN eller WHO vill legalisera cannabis.

Den tredje frågan var närmast en undran över hur det står till i Liberalerna och Centerpartiet. Att så många riksdagskandidater mitt i en valrörelse kampanjar för legalisering mot sina egna partiers politik ger väljare bilden av splittrade partier och en osäkerhet om var Liberalerna och Centerpartiet står. Att det kan finnas delade meningar i ett parti är inte konstigt men den vanliga ordningen är att det är partiets beslutade politik som gäller, särskilt i en valrörelse och särskilt för dess riksdagskandidater. Det handlar om förtroende och ärlighet gentemot väljarna.

I sin replik säger företrädaren för Föreningen Tryggare Ruspolitik att narkotikapolitiken under årtionden utformats av den ideella organisationen RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle). Mer korrekt är att beslut om narkotikapolitiken fattas av riksdagen. Av just det skälet är det också av betydelse vilka partier och riksdagskandidater vi väljer att rösta på.

Det finns många frågor kring narkotikapolitiken som behöver diskuteras och mycket kan bli bättre. Efter att Kanada och flera delstater i USA har legaliserat cannabis vet vi numera vad konsekvenserna av denna politik blir. Det är ingenting vi bör ta efter.

Staffan Hübinette, frilansande författare, debattör och lärare  i drogprevention