Bild: Föreningen Tryggare Ruspolitik/Pixabay

Replik Staffan Hübinette lyfter fram ökade kostnader och skador som cannabis skulle ge, men kan inte förtydliga vad de skulle stå för. Han bortser medvetet från forskning som inte alls stödjer argumentet att en legalisering leder till ökat problematiskt bruk. Det skriver Johan Svensson, styrelseledamot för Föreningen Tryggare Ruspolitik i en replik.

Det är förvånande att Staffan Hübinette inte känner till argumenten hos de som kämpar för en legalisering med tillhörande reglering. Cannabiskrysset vill flytta pengar från gängen till staten, minska skador och spara polisresurser. I Tyskland hoppas man dessutom kunna skydda minderåriga från att utveckla missbruk. Kanada valde att legalisera för att minska skador, skydda allmänheten, öka medicinsk tillgänglighet samt etablera en säker och ansvarsfull försörjningskedja.

 Som i andra debattartiklar lyfter Hübinette fram ökade skador och kostnader, men kan inte förtydliga vad de skulle bestå av. Han bortser medvetet från forskning som inte alls stödjer argumentet att en legalisering leder till ökat problematiskt bruk

 

Som i andra debattartiklar lyfter Hübinette fram ökade skador och kostnader, men kan inte förtydliga vad de skulle bestå av. Han bortser medvetet från forskning som inte alls stödjer argumentet att en legalisering leder till ökat problematiskt bruk. Officiell statistik från Kanada visar inte alls att fler ungdomar brukar cannabis. Däremot att debutåldern ökat. 

Hübinette menar att legaliseringen snabbt lett till ökat antalet brukare. Men konsumtionen av cannabis i Kanada och Colorado har  sakta ökat under mycket lång tid. Han hävdar att narkotika­förbudet har en dämpande och förebyggande effekt, men har aldrig kunnat styrka påståendet i forskning. I Kanada utformades legaliseringen från rekommendationer av läkare, experter och forskare. I Tyskland arbetar lagstiftare tillsammans med cirka 200 experter för att utforma legaliseringen på så bra sätt som möjligt.

I journalisten Johan Wickléns bok “Vi ger oss aldrig” beskrivs däremot hur kriminaliseringen i Sverige under årtionden utformats av lobbyorganisationer som Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), inom vilken Staffan Hübinette varit verksam i årtionden. Ett lobbyarbete som kantats av skräckpropaganda och vetenskapsförakt.

Staffan Hübinette har rätt i att vi bör kritisera cannabisindustrins utformning. Men han missar helt poängen. Industrin agerar ju på en legal marknad som går att utforma och förbättra över tid. Frågan är vilka han vill ska sköta försäljningen. Kriminella och våldsamma gäng, vars dödliga våld finansieras av illegal cannabis. Eller en legal marknad, som eventuellt kan finansiera såväl sjukvård som förebyggande insatser?

Johan Svensson, Styrelseledamot Föreningen Tryggare Ruspolitik