Rosenbad, Stockholm. (Bild: Pixabay)

debatt En politisk tid är slut, en ny har inletts. Välfärdsalliansen, som förenar hyresgäster, fackföreningsfolk, välfärdsförsvarare och klimataktivister, kräver ett stopp för Januariavtalet.

Januariavtalet hemsöker åter den politiska dagordningen. Men  coronakrisen ställer nu helt andra frågor och borde göra Januariavtalet helt överspelat.

Vem kan idag låta marknaden sätta hyror och fördela boyta när just trångboddhet och hemlöshet hör till bovarna i smittodramat?

Vem kan ifrågasätta anställningsskydd när osäkra timanställningar tros ha spridit smitta på äldreboenden och permitteringar och varsel drabbar på bred front?

Och vem kan förespråka privat vinstdrift av välfärden när just kaoset av privata utförare förhindrat kraftfull resursfördelning och smittskyddsåtgärder?

Ändå tycks ”Januaripartierna” hålla fast vid avtalets destruktiva åtgärdspaket.

Utredningen om fri hyressättning i nyproduktion banar väg för marknadshyror och enorma hyreshöjningar.

Lagen om anställningsskydd och dess turordningsregler föreslås luckras upp och på så sätt ge arbetsgivarna fri sparkningsrätt.

Välfärdsalliansen, som förenar hyresgäster, fackföreningsfolk, välfärdsförsvarare och klimataktivister, kräver ett stopp för denna skadliga politik.

  • Den kan bara genomföras på konfrontationskurs mot den svenska hyresgäströrelsen och bostadsaktivister i hela landet. Rätten till ett gott hem utan trångboddhet, ruinerande hyror och vräkningshot är nu viktigare än någonsin.
  • Att undergräva LAS och försvaga anställningsskyddet kan bara genomdrivas då den svenska fackföreningsrörelsen med LO i spetsen krossas. Rätten till anställningsskydd och trygga arbetsförhållanden är i varslen och konkursernas tid mer akut än någonsin.
  • Att driva igenom fortsatta privatiseringar och marknadslösningar istället för att åter bygga upp en gemensam välfärd, kan bara ske om man bryter emot personalens, brukarnas och smittskyddets behov. Rätten till en god vård och omsorg oberoende av ålder, klass och ursprung har sällan framstått tydligare.

En politisk tid är slut, en ny har inletts. Där finns inte plats för Januariavtalets destruktiva inslag.

Välfärdsalliansen gör gemensam sak med alla som nu drar lärdom av coronakrisen och slår vakt om välfärd, sociala rättigheter och en omställning till ett samhälle i balans med naturen.

Genom folkrörelsearbete och gräsrotsaktivism ska rösterna stärkas för en ny kurs i politiken.

Tillsammans med klimatrörelserna vill vi bidra till att återstarta samhället på en grund av jämlik gemenskap och ekologiskt ansvar.

Då kan inte ett förlegat Januariavtal få stå hindrande i vägen.

Välfärdsalliansen förbereder så snart pandemin tillåter en kraftfull manifestation med bred uppslutning på gator och torg.

Upp till försvar för välfärd, trygghet och klimaträttvisa

Gör om, gör rätt – skrota Januariavtalets orättvisor

 

Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

Karin Åkersten, ordförande Seko Stockholm

Viktor Risling, organisationsansvarig Seko Stockholm

Arne Johansson, Norra Järva stadsdelsråd

Janine OKeffee, klimataktivist

Elin Gauffin, nätverket Rädda hyresrätterna

Peter Emsheimer, nätverket för gemensam välfärd

Håkan Blomqvist, Välfärdsalliansen

 

Välfärdsalliansen är ett nätverk av Hyresgästföreningen region Stockholm, Seko Stockholm, Nätverket Rädda hyresrätterna, Nätverket för gemensam välfärd, Klimataktion, Norra Järva stadsdelsråd mfl