Johan Lindholm Seko Posten. foto Flickr/Henrik Palm/Privat. Eddie Lövholm Eriksson, Seko Bring Citymail, Janne Rudén förbundsordförande Seko, Foto: Urban Orzolek

Regeringen bör omgående kräva att det finns postboxar i alla flerfamiljshus. Det förbättrar både arbetsmiljö och effektivitet, skriver Sekos förbundsordförande Janne Rudén, tillsammans med ordförandena för Seko Posten och Seko Bring Citymail.

Sedan millennieskiftet har postmarknaden, på grund av digitaliseringen, genomgått stora förändringar. Brevvolymerna sjunker varje år, vilket ställer höga krav på postföretagen. Få har missat de mediestormar som varit kring Postnord senaste halvåret.

I takt med att brevvolymer och intäkter sjunkit och de anställda blivit färre har trycket ökat på de som finns kvar i verksamheten. Värdet i varje brevbärarväska har minskat drastiskt under senare år. För att väga upp denna värdeminskning måste brevbäraren passera ännu fler postlådor, gå i än fler trappor. På sikt är detta givetvis ohållbart.

Seko som organiserar cirka 15 000 postanställda, inom såväl statliga Postnord som inom andra privatägda företag där Bring Citymail är det i särklass största, kan se hur våra medlemmar sliter varje dag får att få paket och post levererat till sina kunder. I detta läge visar Fastighetsägarna ingen som helst nåd.

De menar att vi ska backa in i framtiden genom att hålla kvar vid brevinkast där endast små kuvert får plats.

I tider då allt fler beställer varor på internet och det skickas fler paket vill alltså fastighetsägarna, men också Hyresgästföreningen, hålla kvar vid ett gammalt system där paketen inte kan levereras direkt till kund. Det är det som blir konsekvensen av att hålla kvar vid de gamla brevinkasten och inte installera postboxar i fastigheterna.

De menar att vi ska backa in i framtiden genom att hålla kvar vid brevinkast där endast små kuvert får plats.

Vi som representerar brevbärarna anser att mötet och leveransen av små paket samt brev direkt till de boende är viktigt. Det genererar god service och kunderna blir nöjda.

Seko har länge drivit frågan om införandet av postboxar i flerfamiljshus. Förbundet kunde med tillfredsställelse konstatera att Postlagsutredningen i höstas också hörsammat förbundets förslag i dessa delar. Postboxar skulle avsevärt förbättra arbetsmiljön för de anställda, men också göra postutdelningen mer effektiv för alla företag i branschen.

Även samhällsuppdragets genomförande skulle underlättas av postboxar. Postlagsutredningen uttalar sig positiv till införande av postboxar i flerfamiljshus med ett konstaterande att effektivare utdelning i storstäder skapar bättre förutsättningar för god service i glesbygd. Seko delar denna uppfattning.

Brevvolymerna sjunker och paketvolymerna ökar. Det har ändrat förutsättningarna för den postala verksamheten i Sverige. När förutsättningar förändras måste dessa mötas med nya arbetssätt och regelverk anpassade efter dagens behov.

Införandetakten av postboxar i flerfamiljshus idag är alldeles för låg.

Seko anser därför att regeringen omgående bör införa krav på postboxar i samtliga flerfamiljshus. Givetvis ska det finnas möjlighet till undantag, exempelvis för kulturfastigheter, men huvudregeln bör vara att samtliga flerfamiljshus ska ha postboxar inom fem år.

Janne Rudén , förbundsordförande Seko, Johan Lindholm, ordförande Seko Posten, Eddie Lövholm Eriksson, ordförande Seko Bring Citymail.