Lena Josefsson

LO, TCO och SACO – vem blir först att kvalitetssäkra företag och andra arbetsgivares arbete mot sexuella trakasserier och våld? Nu måste vi ta #metoo från vittnesmål till verklighet, här är sex förslag att starta med, skriver Lena Josefsson, ordförande i S-kvinnor Stockholm.

Hur ska kraften från #metoo-rörelsen förvaltas framåt?

Många har varit med och gett vittnesmål, andra har ställt sig bakom och stöttat kampanjen. Även om sexuella trakasserier och övergrepp varit väl kända för alla kvinnor så kom omfattningen, råheten och att ingen är fredad, som en chock. Representanter för organisationer och institutioner har lovat bot och bättring.

DO inleder granskning av medievärlden, kulturministern kallar ihop cheferna för nationalscenerna och till och med hovet ställer upp. Gräsrotsrörelsen får support av det offentliga Sverige.

Det personliga engagemanget och ansvaret som me too-rörelsen visat behöver nu ett uthålligt stöd för att det ska bli en bestående förändring.

Nu ska sexuella trakasserier och övergrepp stampas ut ur vår gemensamma samvaro!

#Metoo behöver gå från vittnesmål till förändring i praktiken.

Så här kommer tips om vad alla engagerade med resurser och pengar kan göra.

  • Vilken av de fackliga centralorganisationerna – LO, TCO och SACO – blir först med att kvalitetssäkra företag och andra arbetsgivares arbete mot sexuella trakasserier och våld?

En kvalitetssäkring som sätter standard och som alla arbetsgivare strävar efter att uppnå. Den skulle också vara ett bra hjälpmedel för alla som söker jobb.’

  • Arbetet mot sexuella trakasserier i statliga myndigheter borde vara en viktig uppgift för den nya Jämställdhetsmyndigheten.

Den viktigaste fråga är hur man garanterar att medarbetarna vågar anmäla och vad man gör när man får en anmälan. Det måste finnas rutiner och ett ihärdigt arbete.

  • Arbetsgivarorganisationerna kan ställa krav på företag som söker medlemskap att de ska ha uppdaterade planer för hur man hanterar sexuella trakasserier och övergrepp.
  • Vilken organisation tar ansvar för en rankinglista om vilken kommun som är bäst på att motverka sexuella trakasserier och övergrepp?

Det finns ju rankinglistor över både det ena och det andra – så varför inte finansiera och publicera en sådan lista. Någon organisation som organiserar många anställda i kommunerna? Det skulle kunna vara Kommunal, Jusek, Vision.

Det finns en skyldighet för dem som arbetar med barn och unga att anmäla om man tror att de far illa.

  • Inför en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om barn begår övergrepp mot andra barn.

En haverikommission för våldtäkter och sexuella övergrepp har tidigare föreslagits. Nu är det dags att inrätta den.

Det visar på ett beteende som kan få stora konsekvenser för den utsatta och den som utsätter. Det kan behövas socialtjänstens specialkompetens för att hjälpa barnen och för att tidigt stävja ett osunt beteende

  • En haverikommission för våldtäkter och sexuella övergrepp har tidigare föreslagits. Nu är det dags att inrätta den.

Och listan kan bli ännu längre. Det är bara att sätta igång och visa att alla med resurser och makt nu vill gå från ord till handling.

Nu ska sexuella trakasserier och övergrepp stampas ut ur vår gemensamma samvaro!

Lena Josefsson är ordförande i S-kvinnor Stockholm.