Anders Nordstrand

debatt Allmännyttiga bostadsbolag som samarbetar bra med kommunen ökar möjligheterna till ett långsiktigt och hållbart mottagande av nyanlända, skriver Anders Nordstrand, vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Nästan alla kommuner med anvisningsavtal enligt bosättningslagen samarbetar med sin allmännytta för att få fram bostäder åt nyanlända.

En ny rapport från SABO visar på att samarbete med allmännyttan är en framgångsfaktor i integrationsarbetet.

Hela 223 av 260 kommuner med anvisningsavtal enligt bosättningslagen samarbetar med sin allmännytta för att få fram bostäder åt nyanlända.

En jämförelse mellan kommuner som har och som inte har ett allmännyttigt bostadsbolag visar till exempel att kommuner med en allmännytta lättare får tillgång till fler lägenheter och att det då även finns kunskap och en organisation som hanterar bostäder och uthyrning.

Dessutom finns inom allmännyttan stor erfarenhet och lång tradition av integrationsfrämjande arbete utifrån ett helhetsperspektiv som handlar om mycket mer än tak över huvudet. Att erbjuda boskolor, praktikplatser och välkomstjobb är bara några exempel på detta.

Att ordna bostäder för nyanlända med uppehållstillstånd är en fråga som blev högst aktuell efter den stora flyktingströmmen till Sverige 2015 och 2016. För två år sedan, 1 mars 2016, infördes också den nya bosättningslagen, enligt vilken kommunerna är skyldiga att ordna boende åt nyanlända.

Hela 223 av 260 kommuner med anvisningsavtal enligt bosättningslagen samarbetar med sin allmännytta för att få fram bostäder åt nyanlända.

När det finns ett allmännyttigt bostadsbolag som har ett bra samarbete med kommunen ökar möjligheterna till ett långsiktigt och hållbart mottagande. En ökning av befolkningen kan innebära nya möjligheter att nyproducera bostäder som i sin tur skapar och stimulerar flyttkedjor.

Ett långsiktigt mottagande innebär också ett större fokus på hur människor från andra delar av världen kan integreras i samhället på ett bra sätt och rapporten visar tydligt på allmännyttans viktiga roll i detta arbete.

I rapporten konstateras att den enskilt största utmaningen är bostadsbristen, men att det också finns svårigheter med matchning av bostäder, hantering av befintliga kösystem och risk för segregerade samhällen. Ett flertal kommuner har dock tillsammans med allmännyttan hittat vägar att möta utmaningarna.

Framgångsfaktorer för ett bra mottagande är att:

  • säkerställa ett nära samarbete mellan kommunen och allmännyttan
  • avsätta resurser för arbete med frågan
  • eftersträva en spridning inom bostadsbeståndet för att undvika segregation och utanförskap
  • erbjuda nyanlända bointroduktion
  • arbeta för god kommunikation med befintliga boende, de nyanlända och personer i bostadskön.

Enligt Migrationsverkets prognoser kommer antalet personer som anvisas att successivt sjunka de kommande åren. Samtidigt ska vi komma ihåg att många nyanlända med uppehållstillstånd ordnar boende på egen hand och inte med hjälp av bosättningslagen. Behovet av bostäder är därmed mycket stort.

Även om det under senare år varit både nödvändigt och rimligt med kortsiktiga lösningar för att få fram bostäder, så behövs det långsiktigt hållbara åtgärder. Därför är inte tillfälliga boenden en bra lösning i längden.

Nyproduktion kan mycket väl nyttjas, men en flyttkedja behöver i så fall skapas för att bostäder med lägre hyra ska bli tillgängliga.

SABOs Kombohus är ett bra alternativ för de som vill bygga bostäder på kort tid, kostnadseffektivt och av hög kvalitet. Byggkostnaderna för Kombohus ligger dessutom 25 procent lägre än övriga marknaden.

De kommuner som har en allmännytta har lättare att följa bosättningslagen och genom att dra lärdom av de senaste årens utmaningar, men också av framgångsfaktorerna, kan vi skapa möjligheter för ett bra och framgångsrikt mottagande av nyanlända framöver. Här spelar allmännyttan en viktig roll.

Anders Nordstrand är vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag